Forskning för nya läromedel för matematikundervisning

Forskningen visar att lärarhandledningar kan vara ett kraftfullt verktyg för lärares undervisning och att läromedel som utvecklats tillsammans med verksamma lärare har stora möjligheter att fungera bättre.

»»» Läs vidare [Mälardalens Högskola]