Skrivandet i matematik – något vi bör undervisa om?

Lärare ifrågasätter sällan att det som elever skriver också visar vad de kan.

Min slutsats är att skrivandet i matematik bör göras till ett särskilt undervisningsobjekt,” säger forskare Anna Teledahl.

»»» Läs vidare [Skolporten]