Två nya räknestugor i Göteborg

Veckan efter sportlovet, vecka 8, startar två helt nya räknestugor i Göteborg, i Biskopsgården och Angered.

”Det är kul att vi öppnar upp i områden där vi inte funnits förut. På detta sätt når vi ännu fler elever och kanske grupper vi inte nått innan. Vi vill vara tillgängliga för alla. Kunskap och utbildning är en demokratisk rättighet”, säger Maya Pérez Aronsson, regionsansvarig för region Sydväst i Mattecentrum.

»»» Läs vidare [Mattecentrum]

Matematiklyftet: Ytterligare 10 400 matematiklärare

Skolverket har nu beviljat 104 miljoner kronor för att ytterligare 10 400 matematiklärare ska kunna delta i Matematiklyftet. Det betyder att efter läsåret 2015/2016 kommer drygt 37 000 matematiklärare runt om i landet ha deltagit i satsningen. Detta gör Matematiklyftet till den största fortbildningsinsatsen i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige.

»»» Statistik med alla skolor och kommuner som ansökt [Skolverket]

»»» Läs mer om beslutet [Skolverket]

Ska vi sluta lära barnen gångertabellerna?

Professor Jo Boaler vid Stanford University anser att vi bör sluta drilla barn i addition och multiplikation och speciellt sluta tvinga dem att göra beräkningar under tidspress. Men behöver inte barnen lära sig gångertabellerna? ”Nej”, säger Jo Boaler, ”drillövningar utan förståelse är skadligt”.

»»» Should we stop making kids memorize times tables? [US News]

Matematik i grupp ska höja resultaten

Mer tid att diskutera matematik med sina kollegor och läromedel som ger lärarna stöd att prata matematik med eleverna i klassrummet. Det är två åtgärder som kan lyfta svensk matematikundervisning. Det visar en kartläggning från Vetenskapsrådet.

”Det är mycket tydligt att man har bättre stöd i Finland än vad som finns i Sverige. Läromedlen i Sverige är för lite inriktade på att stötta lärare i att planera, agera och reflektera i sin undervisning”, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens Högskola.

»»» Läs vidare [SVT]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!