Kraftigt trendbrott i matte för Stockholmselever

Det prov som nybörjare på gymnasiet skriver varje höst visar att Stockholmseleverna har blivit bättre på matematik. Fortbildningssatsningen Matematiklyftet pekas ut som trolig orsak. Analysen visar också att glädjebetyg fortfarande tycks förekomma.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]