Ansök till sommarkurs i matte på Oxforduniversitetet

Kursen vänder sig till matematikintresserade gymnasieelever som fyllt 16 år när den 6 veckor långa kursen startar den 9 juli 2017.
Inlämningsuppgifter måste göras för att bli antagen. Ansök senast den 19 mars.

»»» Läs vidare [PROMYS Europe]