Fler får rätt att läsa på Komvux

Tidigare gällde rätten till Komvux bara tre grupper: de som behövde grundläggande vuxenutbildning, SFI, svenska för invandrare, och de som läst på yrkesprogram men inte fått högskolebehörighet. Men nu får alla vuxna rätt att studera på Komvux om det kan leda till grundläggande eller särskild behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]