”Ämneslärare inget för små högskolor”

Koncentrera ämneslärarutbildningarna till sex av landets stora universitet. Mindre högskolor som Kristianstad och Malmö har inte samma kritiska massa för att ge lärarstudenterna den bästa utbildningen. Det är Liberalernas nyckel för att fler studenter kan och vill bli behöriga och kompetenta i kärnämnena som de ska undervisa i på grundskolans högstadium och i gymnasiet.

»»» Läs vidare [Norra Skåne]