Ny modell bättrade på resultaten

På Wieselgrensskolan i Helsingborg har man använt sig av inspelade genomgångar att titta på som läxa för att sedan kunna ägna mer av lektionen åt diskussioner och stöd. På ett år ökade andelen godkända i matematik i klassen från 58 till 93 procent.

»»» Ny modell bättrade på resultaten [SvD]

En heldag i matematikens värld

Onsdagen den 28 maj anordnades Matematikens dag på Malmö Borgarskola. Det blev en fullspäckad dag där även skolmat och gympa hade tema matematik. I en rad olika matematiktävlingar kämpade unga matematiker från hela landet.

»»» Läs vidare [My Newsdesk]

Stora avhopp från matematiklärarutbildningen

Intresset för att bli ämneslärare på högstadiet är så lågt att utbildningen lagts på is vid flera högskolor. Ämneslärarutbildningarna brottas med dubbla problem: Få sökande och många avhopp. Sett till ämnen är det främst de i naturvetenskap och matematik som drabbas. Mer än hälften av lärosätena med högstadielärarutbildning har lagt den på is, bland andra Karlstads universitet och Linnéuniversitetet.

»»» Kris för lärarutbildningar [SVT]

»»» Barn till lärare vill inte längre utbilda sig till lärare [DN.se]

»»» Ämnesintresserade ratar lärarutbildningen [DN.se]

PISA-kritik även från sydostasien

Forskare och lärare i USA har skrivit ett kritiskt brev om PISAs negativa effekter till Andreas Schleicher, ansvarig för PISA inom OECD. Nu kommer även negativa synpunkter från länder som klarar sig mycket bra i PISA-rankingen.

“Zhao says if he were a conspiracy theorist, he would think that PISA is a western plot to keep China trapped in an antiquated system, and unable to try the education reforms that would usher in a new era of creativity and entrepreneurship”, skriver Diane Ravitch, New York University.

PISA is a good servant but a bad master, wrote Finnish education scholar Pasi Sahlberg, author of the Finnish lesson: What can the world learn from educational change in Finland. Pasi is, as always, wise and generous, but in my mind, PISA is a servant that has turned into a bad master, perhaps by design. As it commands the world to race to fix the old paradigm and forgo opportunities to invent a new one, it puts the entire world at risk.” Yong Zhao, University of Oregon

»»» Hundreds of scholars criticize PISA, Schleicher defens it [Diane Ravitch’s Blog]

Skoldebattör riskerar sparken

Författaren och debattören Per Kornhall hotas med avsked från sitt jobb som skolstrateg i Upplands Väsby kommun.

“Han blev obekväm eftersom han sade sanningar som inte alla vill höra”, säger Jenny Ljung, lärare i kommunen.

»»» Skoldebattör riskerar sparken [Lärarnas Tidning]

»»» “Jag använde min yttrandefrihet och blev uppsagd” [DN.se]

»»» “Väsby har inte begränsat Per Kornhalls yttrandefrihet” [DN.se]

»»» Jag, en visselblåsare [DN.se]

Ny snabbutbildning av matematiklärare i Göteborg

För att möta den stora lärarbristen på högstadiet och gymnasiet inom matematik och naturvetenskap startar Göteborgs universitet nu en “turbo-utbildning” i ämnena.

“Man ska läsa 90 högskolepoäng som brukligt, men man gör det med högre takt och på kortare tid. Det blir ett år tillsammans med sommaren”, säger Maria Jarl, ordförande i lärarutbildningsnämnden.

»»» Lärare ska utbildas i turbofart i Göteborg [Sveriges Radio]

»»» Göteborgs Stad och universitetet nysatsar på lärare [Göteborgs Universitet]

England: Miniräknarförbud på nationella prov får hård kritik

Skolminister Elisabeth Truss beslutade 2012 att från och med i år får miniräknare inte längre användas på det nationella prov i matematik som görs i årskurs sex (elever som är 10-11 år). Flera forskare i matematikdidaktik är kritiska till beslutet och hävdar att det inte finns forskningsstöd för det.

There is a substantial amount of good evidence on calculators in schools, mainly from the US, and none of it shows their use is detrimental to pupils’ learning. On the whole, the use of calculators as an integral mathematical tool has been shown to be beneficial, particularly in the development of mathematical problem solving. It is a pity that current policy is retrogressive in this respect.
(Anne Watson, Oxford University)

The evidence suggests that in primary school the use of calculators is beneficial provided children are taught to use calculators alongside other methods. Indeed, when taught with calculators, children’s understanding and fluency increased and they used calculators less.
(Jeremy Hodgen, King’s College, London)

Removing national tests where pupils can use calculators will place greater emphasis on the testing of calculation skills and less on the assessment of mathematical reasoning. I think one can safely say that is a step backwards. Research shows children’s achievement in maths is influenced by both their ability to do calculations , that is sums, and their competence in mathematical reasoning, that is knowing how to solve problems to do with relative quantities, such as weight, volume and distance.
(Terezinha Nunes, Oxford University)

As well as making calculation more efficient and reliable, calculators allow people to tackle mathematical problems in new ways. Making intelligent use of tools such as these underpins a great deal of the mathematics that is done in our contemporary world.
(Ken Ruthven, Cambridge University)

Regeringen avvisar argumenten och säger att i högpresterande utbildningssystem som Singapore, Hong Kong och Massachusetts i USA finns det en förståelse för att miniräknare inte skall användas som ersättning för grundläggande förståelse och färdigheter.

All children should be confident with addition, subtraction, times tables and division before they pick up a calculator. It is vital that children have a solid grounding in the basics so they can grow up to be comfortable with the maths they need in their adult lives. Banning calculators in primary school tests will help end the culture of reaching for a calculator at the first sign of a tricky sum. Some of the world’s top education systems already do this and there is no reason why children in England can’t compete with the best. Ensuring children leave primary school with a strong grasp of mathematics is a vital part of a long-term economic plan to safeguard this country’s future.
(Elisabeth Truss, skolminister)

»»» Calculator test ban ‘backward step’, claim academics [BBC News]

Från tidigare Aktuellt

»»» Om förbudet av miniräknare [2012-11-09]

USA: Common Core kritiseras från flera håll

Common Core state standards som i praktiken fungerar som USAs första nationella läroplan får allt mer kritik. Den är sedan tidigare hårt kritiserad av den politiska högern som ser den som ett försök att skapa ökat federalt inflytande över staterna. Men kritik kommer även från lärarhåll. Lärarfacket i Chicago har nyligen producerat en skrivelse där de tar avstånd från Common Core, men med argument som inte alls handlar om överstatligheten.

The authors of the Common Core view the purpose of education as college and career readiness. We view the purpose of public education as a means for educating a populace of critical thinkers who are capable of shaping a just and equitable society in order to lead good and purpose-filled lives. With our philosophical underpinning so drastically divergent from that of the Common Core we did not see any room for common ground. That is why we say no to Common Core. (Michelle Gunderson, Chicago teachers’ union)

»»» Teachers unions threaten Common Core implementation [Washington Post]

»»» Common Core is on the way out [Examiner.com]

»»» How Chicago teachers union decided to oppose Common Core [Education Week]

»»» Common Core på Wikipedia [Wikipedia]

»»» A Common Core math problem with a hint (Keith Devlin) [Huffington Post]

»»» A dissection of Common Core math test questions leaves educator ‘appalled’ [Washington Post]

Från tidigare Aktuellt

»»» Om Common Core

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!