Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på kunskapsutvecklingen och behovet av särskilt stöd i skolan för elever med annat språk än Svenska .

– Generellt sjunker slutbetyget ju närmare årskurs 9 de invandrade eleverna kommer. Men i matte lyckas nyanlända elever ganska bra, säger Jöran Petersson, lärarutbildare och tidigare gymnasielärare i matematik och fysik.

»»» Läs vidare [Forskning.se]