”Klasserna fylls ständigt på”

Arbetsbelastningen för lärarna inom vuxenutbildningen har ökat visar en ny undersökning från Lärarförbundet.

Vi har blivit färre lärare, samtidigt som vi fått fler elever, säger Henrik Tällberg, lärare inom vuxenutbildningen i Jönköping.

»»» Läs vidare [Lärarförbundet]