Hjärnans kondition

Lärlabbet: Kan man träna sin hjärna att bli smartare? På Kattegattgymnasiet i Halmstad har lärarna undersökt frågan. Gymnasiet började med ett system med hjärngym för att minska elevernas skolstress och ge bättre förutsättningar för inlärning. Tester visar att unga människors hjärnor förstärks av fysisk aktivitet – de blir mer koncentrerade, minns bättre, tål stress och blir mer kreativa.

»»» Läs vidare [UR Skola]