På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Månadens problem, oktober 2020

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_okt_20

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av november 2020!


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Webbsidor i kategorin Kompetensutveckling

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Webbsidor i kategorin Kompetensutveckling 2020-09-28
  Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord. Aktuellt sorterade i fallande datumordning
 • Intensivundervisning i matematik 2020-01-28
 • 1992: Matematikämnet i skolan i internationell belysning 2018-05-28
  I mars 1989 publicerades Curriculum and Evaluation Standards for School Mathsmatics (Standards) av lärarorganisationen NCTM i USA under ledning av Professor Thomas A. Romberg, University of Wisconsin. Professor Romberg ledde i maj -89 ett seminarium vid Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet, kring de kriterier och rlktlinjer för kursplaner och utvärdering i matematik som NCTM ...
 • Nyanlända – presentationer 2018-03-28
  25 april 2017 Högskolan i Borås >> Jaana Ben Maaouia Redovisningar av team-uppgift om problemlösning CFL >> Michel Bridi SPRINT >> Emma Holström & Karin Franzon 21 mars 2017 Inledning och uppföljning av team-uppgift >> Elisabeth Problemlösning – med fokus på nyanlända elever >> Karin Wallby & Madeleine 21 februari 2017 Inledning, uppföljning och Blå strävor >> Elisabeth och Lena Olika yrkesroller runt nyanlända elever Framgångar och utmaningar – STHL på ...
 • Matematikundervisning för nyanlända 2018-02-02
  Under läsåret 2016/2017 genomför NCM kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Det övergripande syftet är att ge nyanlända elever ökade möjligheter att lyckas i den svenska grundskolans matematikundervisning. I projektplanen (se nedan) finns en beskrivning av bakgrund, motiv, tidsplan, innehåll, etc. Deltagare är team som består av t ex: matematiklärare (klasslärare i F–6 samt ämneslärare i matematik) studiehandledare modersmålslärare lärare ...
 • Kompetensutveckling 2018-02-02
  I den här delen av webbplatsen har vi samlat allt som har koppling till kompetensutveckling som t. ex. texter, dokument, webbplatser och konferenser.
 • Matematik & kunnande 2018-01-19
  Vad innebär det att kunna matematik? Hur kan detta beskrivas? Ofta handlar det om att uttrycka kunnandet i form av kompetenser eller förmågor som inte är kopplade till något specifikt områden inom matematiken. Förmågorna framkommer, samverkar och utvecklas då man är engagerad i aktiviteter med matematikinnehåll. Här finner ni ett urval av länkar och referenser ...
 • NCM:s seminarieserie 2018-01-12
  Ht 2020 Höstens seminarier kommer att genomföras digitalt via zoom. När du har anmält dig får du en zoomlänk i bekräftelsen på epost. Torsdag 22 oktober 2020 klockan 16:00-17:30 Matematikboken och läroplanen – möjlighet och/eller hinder? Anna Pansell disputerade 2018 och arbetar idag som lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet. Det finns flera föreställningar i samhället om vad som gör ...
 • Litteratur för lärare som undervisar i matematik 2005-05-10
  Boken Baskunnande i matematik utgiven av Myndigheten för skolutveckling 2003 avslutas med en kommenterad bibliografi med relevant och aktuell litteratur för lärare och skolledare med ansvar för matematiklärandet. Boken finns såväl i pappersform som i elektronisk form. Utöver den litteraturlista som presenteras i ovanstående publikation följer här ett urval lämpliga titlar: Dahl, K. (1995). Den fantastiska ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Kista 2003-03-11
  Program våren 2003 Kista SDN Nedanstående uppläggning beslutades gemensamt på planeringsmöte den 10 dec 2002. På mötet deltog rektorer och lärare från samtliga tre skolor, Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter. Problemlösning. Arbetssätt och arbetsformer Karin Wallby 20 jan kl 12.30-16.00 Lokal: Ärvingeskolan Dialoger om problemlösning (DPL) Kängurutävlingen – Matematikens Hopp är det svenska namnet på en ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping 2002-08-30
  Syfte Det övergripande syftet med kompetensutvecklingssatsningen är att låta deltagarna på olika sätt arbeta med frågor som rör matematikundervisning för att nå målet att alla elever på sikt ska nå betyget godkänd och att fler elever än idag ska nå de högre betygsstegen. Målgrupp 120 lärare från 23 F – 6-skolor samt fyra 7 – 9-skolor. Tidsomfattning 3 år Genomförande Ramprogram Kontaktperson Kjell Ackelman E-post: ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Västervik 2002-08-30
  SyfteSkapa en röd tråd i matematikundervisningen i ett 1–16 års perspektiv samt att visa på olika aspekter kring taluppfattning. MålgruppCirka 300 lärare som arbetar med barn/elever i åldern 1–16 år . TidsomfattningNCM deltar under två halvdagar. Kompetensutvecklingsdagarna ingår i ett 3-årigt matematik-projekt som pågår i Västerviks kommun. GenomförandeNCMs uppläggning: 1. 11 mars 2002. Halv studiedag. ”Taluppfattning”. Tre personer ...

Webbsidor i kategorin Kängurun

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Kängurusidor sorterade i fallande datumordning

 • Webbsidor i kategorin Kängurun 2020-09-28
  Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord. Kängurusidor sorterade i fallande datumordning
 • Kängurutävlingens resultat 2019 2019-05-20
  Nu finns de bästa resultaten i årets kängurutävling tillgängliga. I år deltog drygt 100 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5. Vi vill passa på att tacka alla elever och lärare för fina insatser i årets kängurutävling! Välkomna tillbaks nästa år! Kängurukommittén Årets resultat för Milou åk 2. Årets resultat i övriga känguruklasser.
 • Kängurutävlingens resultat 2019 – Milou 2019-05-20
  Följande elever i åk 2 hade alla rätt i kängurutävlingen! Här hittar du övriga känguruklassers resultat. Stort grattis till alla er och era lärare från oss! Tillbaks till kängurusidan.
 • Kängurutävlingens resultat 2019 – ej Milou 2019-05-20
  Följande elever hade de allra bästa resulaten i årets kängurutävling! Här finns resultaten för Milou redovisade. Stort grattis till alla er och era lärare från oss! Tillbaks till kängurusidan.
 • Kängurutävlingens rättningsstöd 2019-03-12
  Kängurutävlingens rättningsstöd Rättningen av Kängurutävlingen görs enklast med vårt rättningsstöd, ett kalkylblad i MS Excel. Läraren eller någon annan i skolans personal tex en lärarassistent eller administratör skriver in varje elevs namn, eller något annat som gör att du kan identifiera dina elever och svar i kolumnerna. När alla kolumner är ifyllda sker rättningen per automatik och du ...
 • Stipendier 2018-08-27
  Mikael Passares stipendium och Göran Emanuelsson-stipendiet administreras respektive delas ut av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. Mikael Passares stipendium Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas. 2019 års stipendiater 2018 års stipendiater 2017 års stipendiater 2015 års stipendiater 2014 års ...
 • Kängurustatistik för Milou 2018 2018-06-26
  Statistik för övriga känguruklassers resultat 2018.
 • Kängurun 2018 – statistik 2018-06-04
  Statistiken för Milou 2018 redovisas på en separat sida. Lösningsandel i % per uppgift i de olika känguruklasserna
 • Kängururesultat 2018 2018-05-15
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning. Tävlingsresultat
 • Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas 2018-02-07
  Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här. Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är så ...
 • Hur går Kängurutävlingen till? 2018-02-07
  Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra ...
 • Vad är Kängurun – Matematikens Hopp? 2018-02-07
  Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder, nu deltar elever i över 60 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. Kängurun – Matematikens ...
 • Kängurun 2018-01-08
  Senaste nytt för Kängurun 2020 Årets kängururesultat finner du här. Årets problem, facit och arbeta vidare är nu tillgängliga. Se längre ned under Arbeta vidare …. I engelska Benjamin uppgift 3 sista meningen skall det stå: Which of these lengths is POSSIBLE? Den nya versionen av Benjamin på engelska finns nu utlagd. Om du har problem att öppna kängurusidorna. Webbadressen ...
 • Mikael Passares stipendium 2017 2017-06-15
  Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. Det delas ut i samband med Kängurutävlingen. I år har stipendiet tilldelats följande elever. Alva Eliasson, Engelska skolan, Sundsvall Daniel Tipple, Källängens skola, Lidingö stad Ellen Lööw, Löddesnässkolan, Bjärred Gustav Sonesson, Ebba Petterssons privatskola, Västra Frölunda Kajsa Burman, Ebba Petterssons privatskola, Västra Frölunda Ville Lindgren, Vaksalaskolan, Uppsala Läs motiveringarna.
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2017 2017-05-30
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Facit Persisk version Ecolier Problem Facit, korta lösningar Arbeta vidare med Arabisk version Engelsk version Persisk ...
 • Kängurun 2017 – resultat 2017-05-16
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning presenteras senare. Tävlingsresultat
 • Att vara proaktiv i sin matematikplanering 2017-01-16
  Åsa Öhrnell och Marie Nemhed-Gustafsson Undervisningen börjar redan i din planering. För oss innebär begreppet undervisning både planering och att utföra de lektioner vi planerar. Att planera lektioner som leder till en djupare förståelse för det som ska läras och därmed ökad måluppfyllelse för eleverna kräver en genomtänkt struktur på matematiklektionerna där vi vill lägga ...
 • Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation 2017-01-12
  Kerstin Larsson Kerstin Larsson lade den 12 december 2016 fram en avhandling med titeln ”Students’ understandings of multipliction”. Ett av resultaten från hennes studie var att många elever var fast i en och samma modell: upprepad addition av lika stora grupper. Denna modell var både ett kraftfullt verktyg för eleverna att förklara hur distributiva lagen kan ...
 • Hur gick det i TIMSS och PISA? 2016-11-23
  Peter Nyström Ladda ner presentationen »»» Vid detta seminarium kommer jag att sammanfatta några av de viktigaste resultaten från PISA 2015, TIMSS 2015 och TIMSS Advanced 2015. Jag kommer också att ge min syn på den samlade bilden av dessa tre internationella jämförande studier, och reflektera över vad resultaten kan betyda och vad vi i vårt land ...
 • Utmaningar i matematikundervisningen – Hur du kan förebygga att elever får svårigheter 2016-10-19
  Madeleine Löwing Seminariet kommer att handla om frågor som: Varför det är viktigt att lära sig matematik? Varför matematik uppfattas som svårt? Vad säger forskningen om bakomliggande faktorer som kan bidra till generella matematiksvårigheter hos elever? Betydelsen av kunskapskartläggning för individanpassad undervisning? Vad är viktigt att tänka på i den grundläggande matematikundervisningen för att hjälpa elever med matematiksvårigheter? Hur kan du ...
 • Digitala resurser 2016-09-28
  Listan med digitala resurser är uppdelad i två grupper Nyanlända elever – med fokus på matematik Nyanlända elever – övergripande (inte ämnesanknutet) De digitala resurserna presenteras i alfabetisk ordning under respektive rubrik. Observera att många länkar återkommer i de listade resurserna. Saknar du någon digital resurs – som inte är kommersiell – hör gärna av dig ...
 • Litteratur 2016-09-27
  Litteraturen, som ur en eller annan aspekt tar upp nyanlända elever, presenteras i omvänd kronologisk ordning. Med andra ord, de senaste publikationerna överst på sidan. Saknar du någon litteratur, hör av dig till Elisabeth Rystedt, mail: Elisabeth.Rystedt@ncm.gu.se Flerspråkighet som resurs Björn Kindenberg (2016) ISBN 9789147122073 I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling ...
 • Team-uppgifter 2016-09-21
  Uppgift till 25 april >>Uppgift till 21 mars >> Redovisning CFL >> Uppgift till 21 februari >> Uppgift till 17 januari >> Uppgift till 22 november >> Uppgift till 18 oktober >> Uppgift till 20 september >> Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se Hämta vid behov Adobe Reader(i nytt fönster).
 • Dokument 2016-09-21
  Här samlar vi projektplaner, program, sammanfattningar, utvärderingar, planeringsunderlag etc. Projektplan >> Program 19 augusti 2016 >> Program för kurstillfälle 2–8 >> Obs! Ett något reviderat program för våren! Utvärdering kurstillfälle 1 >> Sammanställning av nulägesbeskrivningar avseende våren 2016 >> Planeringsmall För att ge så stor valfrihet som möjligt finns det ett antal planeringsunderlag att välja bland. Främsta skillnaden är vilka personalkategorier som finns ...
 • Presentationer 2016-09-21
  25 april 2017Högskolan i Borås >> Jaana Ben Maaouia Redovisningar av team-uppgift om problemlösning CFL >> Michel Bridi SPRINT >> Emma Holström & Karin Franzon 21 mars 2017 Inledning och uppföljning av team-uppgift >> Elisabeth Problemlösning – med fokus på nyanlända elever >> Karin Wallby & Madeleine 21 februari 2017 Inledning, uppföljning och Blå strävor >> Elisabeth och Lena Olika yrkesroller runt nyanlända elever Framgångar och utmaningar – STHL på ...
 • Matematik som uppfinningsverktyg – tre kardiovaskulära exempel 2016-08-17
  Torbjörn Lundh Torbjörn Lundh är biträdande professor i matematik på Chalmers och vice ordförande för European society for mathematical and theoretical biology och är nyligen hemkommen från ett år som visiting professor hos Vascular surgery vid universitetet i Stanford. Sverige har mycket stolta traditioner när det gäller innovationer och mycket av det välstånd vi tar för givet ...
 • Hungary conference september 2017 2016-06-09
  The 13th International Conference of the Mathematics Education for the Future Project in Catania, Sicily September 2015, was attended by 130 people from 22 countries. The next conference will be held NEXT YEAR at Balatonfüred, Balaton lake, Hungary from September 10-15, 2017. The conference title, Mathematics Education for the next Decade, continues our search for ...
 • Kängurun 2016 – resultat 2016-05-11
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning presenteras senare. Tävlingsresultat
 • Kängurutävlingen 2016 2016-05-11
  I år deltog ca 120 000 elever från förskoleklass till gymnasiets kurs 5 i Kängurutävlingen. En elev i åk 9 deltog i tävlingsklass Student dvs för gymnasiets kurs 4–5 och där lyckades han placera sig bland de allra bästa! Vi gratulerar också de 42 elever i alla Känguruklasser som korrekt löste alla uppgifterna! Vi vill också ...
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2015 2016-05-11
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin Problem Facit, ...
 • Kängurun 2016 – resultat 2016-05-10
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Statistik över lösningsfrekvens och poängfördelning hittar du längre ned på denna sida. Tävlingsresultat
 • ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT 2016-05-09
  Hanna PalmérHanna Palmér arbetar med forskning och lärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Seminariet kommer att handla om ett tvåårigt forskningsprojekt som finansierats av Kamprad-stiftelsen. Enligt Lgr11 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Fokus i forskningsprojektet har varit hur en matematikundervisning med utgångspunkt i entreprenöriellt lärande kan se ut och vad ...
 • Privat professionell fortbildning genom sociala medier 2016-05-09
  – ämnesdidaktisk fortbildning, ”bonding” eller uppvisning? Niklas Karlsson De senaste åren har det blivit allt vanligare att lärare använder sin fritid till att i sociala medier dela erfarenheter och resurser, diskutera lektionsinnehåll, föra pedagogiska samtal, delta i skolpolitiska diskussioner m.m. Innehållet i delade resurser och pedagogiska samtal handlar ofta om hur teknologi och digitala lärresurser kan ...
 • Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel 2016-04-03
  Ola HeleniusTillsammans med forskare och utvecklare i Torkel Klingbergs grupp har jag varit med och tagit fram en app för utveckling av taluppfattning för sexåringar. I föredraget kommer jag dels att prata lite allmänt om spel, appar och annat datorstöd och forskningen kring detta. Dessutom kommer jag att presentera den app vi arbetar med, vilka ...
 • Utbilda handledare för kollegialt lärande 2016-03-07
  Handledarutbildningen för matematiklärare och lärare inom naturvetenskap och teknik anordnas på åtta orter och pågår under läsåret 2016/17. Matematiklärare kan även gå utbildningen på webben. Anmälan görs av huvudmannen senast 18 mars. Läs vidare »»»
 • Missat Matematiklyftet? 2016-03-07
  Delta på webben läsåret 2016/17För första gången finns nu möjlighet för lärare att genomföra Matematiklyftet med handledning och kollegiala träffar på webben. Anmälan görs av huvudmannen senast 18 mars. Läs vidare »»»
 • Välkommen till Kängurutävlingen – Matematikens hopp 2016-02-24
  Kängurutävlingen genomförs i år torsdag den 19 mars. Om den dagen inte passar kan hela tiden fram till fredag 27 mars användas. Däremot får uppgifterna inte användas tidigare. OBS! Ev. kommer tävlingsperioden att förlängas beroende på den pågående pandemin. Vi meddelar detta kängurusidan. Måndag 16 mars kommer alla som har gjort en anmälan att få ett ...
 • Kängurun på arabiska? 2016-02-16
  Vi arbetar för närvarande med att försöka kunna erbjuda tävlingsklasserna Benjamin och Cadet, ev även Ecolier, på arabiska. Problemformulären kommer att innehålla den svenska texten, tillsammans med en översättning till arabiska. Vi kan i dagsläget inte garantera framgång i detta arbete, men ambitionen är att vi ska hinna färdigt. Ni som är intresserade, håll utkik på ...
 • Nationellt prov och Kängurutävling samma dag? 2016-02-08
  Kängurutävlingens officiella tävlingsdag är alltid tredje torsdagen i mars, i år blir det den 17 mars. Det är den dag som gäller över hela världen. Ibland passar det inte alls, vissa år infaller tex skärtorsdagen då vilket är skolfri dag i vissa länder. Datumet ligger alltså bestämt centralt, och vi vet att det inte alltid ...
 • Föreläsningar – en utdöende undervisningsform? 2016-01-18
  Samuel Bengmark Ladda ner presentation »»» Samuel Bengmark är anställd vid Matematiska vetenskaper på Chalmers och Göteborgs universitet. Han brinner speciellt för lärarutbildning och är ansvarig för Chalmers kombinationsutbildning, Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. Han är just hemkommen från University of California Berkeley där han utmanat sin egen praktik när det gäller ...
 • Att följa och förstå barns matematiska resonemang 2015-08-21
  Anna-Ida Säfström Inom ramen för mitt avhandlingsarbete utvecklade jag ett ramverk för att analysera hur matematisk kompetens uttrycks i praktiken. Under detta seminarium vill jag diskutera vilka möjligheter och begränsningar ett sådant ramverk medför, speciellt i relation till att skapa matematisk mening i barns aktiviteter.
 • Berner Lindström 2015-08-12
  Berner Lindström kommer att berätta om Fingu – a game to support children’s development of arithmetic competence: Theory, design and empirical research Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences) Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.
 • Särskilt begåvade elever 2015-08-12
  Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever Linda Mattson och Eva Pettersson Särskilt begåvade elever måste utmanas – det är en rättighet enligt skollagen! Men vilka är eleverna? Hur många är de? Vilka är deras specifika behov? Hur kan vi stödja dem? Hur kan vi utmana dem? Med avstamp i Skolverkets stödmaterial för ...
 • Med Liseberg som klassrum 2015-08-12
  – matematik, fysik och lärarroll Ann-Marie Pendrill Liseberg är inte bara Sveriges största skolresemål. Det kan också vara ett stort matematikklassrum, fullt av trianglar, månghörningar och stjärnor, räta linjer, cirkelbågar och parabler. I studiet av rörelse möts fysik och matematik. Krafterna på den som åker kan beräknas, modelleras, mätas, upplevas och analyseras. Lärarens roll är ...
 • Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande 2015-08-11
  Joakim Magnusson Under seminariet beskrivs och problematiseras erfarenheter från en empirisk studie om undervisning av proportionella samband. I studien deltog tre klasser och tre lärare i årskurs 8 – 9 där tio lektioner planerades och analyserades med hjälp av den metodologiska utgångspunkten learning study och variationsteori. Fokus under seminariet riktas mot vilka aspekter av innehållet som ...
 • NCM:s seminarieserie 2014/15 2015-08-11
  Här finns möjlighet att se inspelningar av seminarier från 2014/15. Torsdag 10 sept Joakim Magnusson Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande Se seminariet i efterhand »»» SeminariePDF Torsdag 1 okt Ann-Marie Pendrill Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll SeminariePDF Torsdag 22 okt Anna-Ida Säfström Att följa och förstå barns matematiska resonemang Se seminariet i efterhand »»» SeminariePDF Torsdag 12 nov Berner Lindström Inställt pga sjukdom Torsdag 3 ...
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2016 2015-06-09
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Arabisk ...
 • Kängurun 2015 – resultat 2015-05-25
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Ecolier maximal poäng 96 Benjamin maximal poäng 96 Cadet maximal möjlig poäng 96 Junior Maximal poäng 96 Student
 • Vad hände med skolpolitiken (och skolmatematiken) när PISA kom? 2015-03-10
  Ulf P Lundgren En beskrivning av de senaste årens skolpolitik med fokus på PISA och därvid ifrågasättande av politikers uppfattning om matematik i förhållande till aktuell produktions- och samhällsutveckling. Seminarie-pdf
 • Rektorshotell 2015-02-23
  Hotell och resekostnader bokas och bekostas av respektive deltagare. Vi har förhandlat bra specialpriser för dig som deltagare på nedan hotell. Priserna som anges är inkl. moms och frukost. Ange bokningskod som återfinns nedan för resp. hotell när ni bokar så erhåller ni vårt specialpris. Utbildningsinsats för rektorer 2016, 2-3 maj. Bokning av logi på Quality Friends, ...
 • Kunskapsöversikt: Lära och undervisa grundläggande geometri 2015-02-03
  Berit Bergius Se seminariet i efterhand »»» Vad vet vi om lärande i geometri? Vad innebär det för undervisningen? Forskningen om t ex lärande i aritmetik visar på tydlig progression och kritiska steg. Finns motsvarande för undervisning och lärande i geometri och hur ser den i så fall ut? Forskare som Piaget och van Hiele är ...
 • Att använda filosofi för att prata om vad begrepp är 2014-11-07
  Lotta Wedman Se seminariet »»» I mitt avhandlingsarbete utvecklar jag en metod för hur man kan bedöma gymnasieelevers individuella talbegrepp. Under det arbetet har jag stött på problem med synen på vad begrepp är, både inom kursplaner men också inom matematikdidaktisk forskning. Därför har den första delen av arbetet riktat in sig på att reda ut vad ...
 • Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning 2014-10-29
  I en mycket känd…Jenny Svanteson Wester Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende ...
 • Lärande i matematik. Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper 2014-10-22
  Yvonne Liljekvist»»» Skolportens intervju
 • Om resonemang och matematikuppgifters egenskaper 2014-10-22
  Yvonne Liljekvist Undervisning och lärande är mångdimensionellt och att finna en bästa allomfattande undervisningsmetod är därför knappast möjligt. Däremot är det viktigt att urskilja avgörande didaktiska vägval för att utveckla undervisningen. Två sådana vägval är utformningen av matematikuppgifter och av planeringsdokument. Vid seminariet kommer jag att presentera några av resultaten från min avhandling. Mitt forskningsfokus ...
 • Är vi redo att fortsätta efter Matematiklyftet? 2014-10-14
  Att skapa hållbart utvecklingsarbete Anette Jahnke Se seminariet i efterhand »»» I skolans värld har vi lyft mycket, vi lyfter just nu och kommer att lyfta – men hur når vi hållbarhet i utvecklingsarbetet? Seminariet diskuterar frågan dels utifrån forskning men också utifrån praktisk erfarenhet av genomförandet av Matematiklyftets första två år. Vad kan vi lära inför kommande ...
 • Seminarier via Internet 2014-10-14
  Teknik för att se våra direktsändningar via Internet Ladda ned VLC player från videolan.org och installera programmet. Quicktime 7 fungerar också men inte senare versioner av QuickTime. Starta VLC och välj menyn Media -> Öppna Nätverksström (File ->Open network…) Kopiera och klistra in följande adress: rtsp://129.16.132.12/ncm.sdp Se till att du inte får med något mellanslag före, i eller efter ...
 • Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större? 2014-09-30
  Jenny Svanteson Wester Fenomenet ’illusionen av linjäritet’, kommer av att elever då de ska förstora eller förminska flerdimensionella geometriska figurer intuitivt tenderar att utgå ifrån att, om alla sidor görs dubbelt så långa, blir även arean dubbelt så stor. Huvudsyftet med min studie har varit att undersöka hur innehållets behandling i undervisningssituationer avseende förstoring och förminskning ...
 • Matematiklyftet: Modul för särskola 2014-09-30
  Berit Bergius & Lena Trygg Lärare i särskolans skolformer möter elever med stor spännvidd i kognitiva förutsättningar, erfarenheter och åldrar. Matematikdidaktisk forskning visar att elever i särskolans skolformer inte lär på annat sätt, men att de behöver mer tid och mer varierade erfarenheter. Förväntningar på elevers möjligheter att lära lyfts fram och diskuteras, liksom utmaningarna att ...
 • Mathematics in the city 2014-09-30
  Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras & Britt Holmberg Vi kommer att presentera ett förhållningssätt till matematikundervisning som vi sett i New York på skolor som arbetar med material från centrumet ”Mathematics in the city”. I detta förhållningssätt står elevernas matematiserande i fokus. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för elever att undersöka och reflektera över ...
 • Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker 2014-09-23
  Anette Jahnke Seminarie-pdf Anette Jahnkes seminarium behandlar hennes avhandling ”Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker”. Alla har vi erfarenhet av skolans matematikutbildning. Men varför är den som den är? Jag har studerat fyra olika praktiker; kursplaneskrivarens, matematikerns, lärarens och rektorns för att nå en ökad förståelse för hur den svenska skolans matematikbildning bildas. Tre av praktikerna ...
 • Välkommen till NCM:s seminarieserie! 2014-09-23
  Vt 2018 Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan dig här nedanför. 29 januari Kara Imm Mathematics in the city. 26 februari Caroline Nagy Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression. Anmälan »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium. Lokal NCM:s konferensrum på Vera Sandbergs Allé 5a 2 tr i Göteborg. Tid 13:00 – ...
 • Lösningsfrekvenser Junior 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Cadet, kurs 1, 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2014 2014-06-04
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2014 2014-06-04
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2014 2014-05-16
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängurun 2014 – resultat 2014-05-05
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior Lösningsfrekvenser Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet, kurs 1 | Junior Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 72 Alfons Enell Hubbarpsskolan Tranås 72 Joel Wallgren Hålta skola Hålta 72 Henrik Valentin Igelboda skola Saltsjöbaden 72 Axel Adolfsson Hubbarpsskolan Tranås 69 Flora Lagercrantz Ösbyskolan Djursholm 69 Gustav Smidt Saltängens skola Nacka 69 Felix Johansson Ängslyckans skola Bredaryd 68 Gustav Abrahamsson Tvings ...
 • Matematiklyftet: Anmälan till utbildningen för rektorer 2014-03-05
  Är du rektor för lärare som kommer delta i Matematiklyftet 2014/15 erbjuds du en utbildning under det läsår som dina lärare deltar i Matematiklyftet. Syftet med utbildningen är att stödja och stimulera dig att som pedagogisk ledare att aktivt leda genomförandet av Matematiklyftet vid din skolenhet. Utbildningen erbjuds enbart de rektorer som inte deltog under ...
 • Att arbeta vidare efter Matematiklyftet 2014-02-25
  Under åren 2012–2016 har 8 utav 10 matematiklärare arbetat med Matematiklyftet under ett läsår. Alla dessa 37000 lärare har träffats varje vecka i kollegiala samtal kring matematikundervisning samt genomfört och analyserat lektioner. Till stöd för arbetet har det funnits ett didaktiskt material, handledare och rektorer. Men vad händer efter ett år? Hur väljer huvudmän, rektorer ...
 • Lösningsfrekvenser Junior 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2013 2013-08-22
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2013 2013-08-22
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2013 2013-06-27
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängurun 2013 – resultat 2013-05-15
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior Lösningsfrekvenser Ecolier | Benjamin | Cadet Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 72 Olle Foucard Flogstaskolan Uppsala 72 Oscar Siberg Käppala skola Lidingö 72 Christoffer Sköld Snäckebergets skola Torslanda 68 Linnea Williamsson Backaskolan Hisings Backa 68 Elmer Mälarhöjdens skola Hägersten 67 Jonah Olson Fjordskolan Onsala 67 Felix Clarentius Toltorpsskolan Mölndal 67 Elin Wallin Vallaskolan Enhörna 67 Hannele Terenius Uppsala musikklasser Uppsala 63 Nils Berg Höglandsskolan Bromma 63 Celvin Aneskans Bränningeskolan Habo 63 Wilmer Filén Flogstaskolan Uppsala 62 Stina Sundin Maltesholmsskolan Hässelby 62 Hilda Hammar Fridnässkolan Västerås 62 Noa ...
 • Matematiklyftet 2013-03-04
  Här finns information om Matematiklyftet, med två inriktningar. Dels för de som nu genomför Matematiklyftet eller som kommer att göra det, dels för de som redan har genomfört Matematiklyftet. »»» Före eller under Matematiklyftet. Information för de som nu genomför Matematiklyftet eller som kommer att göra det till hösten. »»» Efter Matematiklyftet. Information för de som redan ...
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2012 2012-05-22
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Lösningsfrekvenser Student 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Junior 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Cadet 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Benjamin 2012 2012-05-22
 • Lösningsfrekvenser Ecolier 2012 2012-05-22
 • Kängurun 2012 – resultat 2012-05-21
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Här finns även länkar till sidor med lösningsfrekvenser för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior | Student Lösningsfrekvenser Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior |Student Ecolier maximal poäng 72 Åk 3 72 Elin Örndahl Uppsala musikklasser Uppsala 72 Erik ...
 • Framgångsrik intensivundervisning i matematik, Göteborg 2011-08-15
  Konferens 6 oktober 2011 i Göteborg Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, rektorer, klasslärare, speciallärare / specialpedagoger och övriga personer intresserade av att utveckla undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik. Program 09.00 Registrering och kaffe 10.00 Inledning Nulägesbeskrivning av resultaten för matematikutbildning i grundskolan nationellt Internationell utblick NCM:s uppdrag och stöd till lärare och elever Motiv till varför NCM stöttar projekt ...
 • Antal deltagare 2011 2011-06-01
  Antalet redovisade deltagare i år har varit 120 280 fördelade på: Milou förskoleklass 5154 åk 1 11109 åk 2 13412 Ecolier åk 3 10560 åk 4 18163 Benjamin åk 5 14654 åk 6 16955 åk 7 11821 Cadet åk 8 8653 åk 9 6297 kurs A 1894 Junior kurs B 408 kurs C 622 Student kurs D 300 kurs E 278 Fullständiga resultat har vi fått in från Ecolier åk 3 3426 (ca 32 %) åk 4 6574 (ca 36 %) Benjamin åk 5 4700 (ca 32 %) åk 6 4918 (ca 29 %) åk 7 2991 (ca ...
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning CadetGy, Junior och Student 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Cadet 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Benjamin 2011 2011-06-01
 • Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier 2011 2011-06-01
 • Uppgifter, lösningar och ”att arbeta vidare med” 2011 2011-05-04
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängurun 2011 – resultat 2011-05-03
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Här finns även länkar till sidor med lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Junior | Student Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier | Benjamin | Cadet | Gymnasiets ...
 • Framgångsrik intensivundervisning i matematik, Malmö 2011-03-16
  Konferens 21 oktober 2011 i MalmöAnmälningstiden har nu gått ut och vi tar inte längre emot anmälningar. Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, rektorer, klasslärare, speciallärare / specialpedagoger och övriga personer intresserade av att utveckla undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik. Program 09.00 Registrering och kaffe 10.00 Inledning Pågående och planerade insatser för att lyfta matematiken – nationellt ...
 • Analys 2010-12-07
  De delar som ingår i kartläggningen sammanställs och analyseras. Frågor som kan vara till hjälp vid analys av nulägesbeskrivning Vilka resultat gav kartläggningen? Tendenser? Skillnader? Samband? Orsaker? Vilka utvecklingsbehov finns utifrån nulägesbeskrivningen? Vilka åtgärder är realistiska utifrån utvecklingsbehovet? På kort sikt? På längre sikt? Vad har högst prioritet? Kommer analysen att finnas med i skolans/kommunens kvalitetsredovisning? Varför?/Varför inte? Hur sker återkoppling ...
 • Studiecirkelledarkurs 2010-09-24
  Små barns matematik – för blivande studiecirkelledareUtbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Små barns matematik i den egna förskolan eller i kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll, föreläsningar och i praktiskt arbete. För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna är väl ...
 • Vinnare 2010 2010-09-09
  Bland dem som gjort en fullständig redovisning av resultaten hat vi dragit följande vinnare: Högbergsskolan, Tierp Torsbergsgymnasiet, Bollnäs Smedslättsskolan, Bromma Noleredsskolan, Torslanda Alsike skola, Knivsta Söderfjärdsskolan, Vaxholm Nolhagaskolan, Alingsås Gånghesterskolan, Gånghester Gullregnsskolan, Kungsbacka Solfagraskolan, Huddinge Vi skickar boken Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem till den matematikansvarige på skolan.
 • Cadet Gy, Junior och Student – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Cadet – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Ecolier – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23

Svar och lösningar sommaren 2020

I dessa tider tar en del lite längre tid men nu så kommer äntligen svaren för sommarproblem 2020!

Vi tackar:

Axel & Axel, åk 7, Torsviks skola, Lidingö
Axel Olsson, Olofström
Calle Widerstrand, åk 7, Högavångsskolan, Olofström
Douglas Oredsson, åk 8, Markaryd
Emil Åberg, Uppsala
Frej Engquist, Ängdalaskolor, Höllviken
Hugo Thornell, Olofström
Leon Kirmeier, Olofström
Linus & Ludvig, Trollbodaskolan, Stockholm
Matteklubben, Kubikskolan, Helsingborg
Nineli Gobechia, Stockholm

som har skickat in lösningar på minst ett av problemen.

Rätt svar: 48 stycken

Vi visar Calles lösning:

Rätt svar: 7 eller 8

Vi visar Axel & Axels lösning:


Rätt svar: 56 problem

Vi visar Douglas samt Linus & Ludvigs lösningar:Förstå och använda tal – en handbok

Här finns material som har anknytning till ”Förstå och använda tal – en handbok”.

Alternativtest
Längre ned finner du alternativa uppgifter till testen i boken.

Kopieringsunderlag
Positionsbrädet

Tanketavla, A4-format

Tanketavla, grupparbete

Tanketavlan för grupparbete är tänkt att ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant. Det gör man enklast på ett blädderblocksblad, men för den som vill ha en mindre, färdigtgjord tavla finns här ett i pdf-format. Det är i A4-storlek, men kan skrivas ut i A3 om man har tillgång till en sådan skrivare.

Nämnarenartiklar

Nedanstående artiklar är publicerade i Nämnaren men återfinns i referenslistan i ”Förstå och använda tal – en handbok” och publiceras därför här:

Hilling-Drath, M. (2007). Konkretion av decimaltal. Nämnaren 34(1).
Persson I. O. (2007a). Om negativa tal. Nämnaren 34(2), 25–27.
Persson I. O. (2007b). Om negativa tal – del 2. Nämnaren 34(3), 44–47.

Intervju inför/vid skolstart
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)
Resultatsammanställning – Elevsvar (excel)

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner
Intervju vid skolstart – Elevsvar

Ladda ned översiktstest:
Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.
Test 1 – redovisningsblad
Test 1 – elevblad
Test 2 – redovisningsblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – redovisningsblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – redovisningsblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – redovisningsblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – redovisningsblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – redovisningsblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – redovisningsblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – redovisningsblad
Test 9 – elevblad

Klassredovisning

Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok

I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare.

Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Elever som ännu inte behärskar svenska kan också behöva hjälp med att förstå ord och uttryck. Testen handlar inte om problemlösning, så eleverna kan få all hjälp med att sätta sig in i vad som efterfrågas, men förklara inte hur eleven ska lösa uppgiften. Det är elevernas taluppfattning som ska diagnosticeras. Anpassa tidsåtgången så att det passar just dina elever.

Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. I kommentarerna efter testen i framgår det vad uppgiften avser att undersöka.

Test 1
Test 1 – lärarversion

Test 2
Test 2 – lärarversion

Test 3
Test 3 – lärarversion

Test 4
Test 4 – lärarversion

Test 5
Test 5 – lärarversion

Test 6
Test 6 – lärarversion

Test 7
Test 7 – lärarversion

Test 8
Test 8 – lärarversion

Test 9
Test 9 – lärarversion

Aktiviteter för det fortsatta arbetet finns här >>

Handboken – fortsatt arbete

Här finns aktiviteter som har anknytning till Förstå och använda tal – en handbok.

I följande lista har aktiviteter från Strävorna, och i några fall från Nämnaren på nätet, samlats. Urvalet är gjort för det fortsatta arbetet efter att klassen har gjort ett test. En del elever visar kanske i testet att de behöver arbeta mer med ett särskilt innehåll medan andra att de behöver utmaningar. Många av aktiviteterna passar till flera kapitel i handboken och i andra finns innehåll som bara delvis passar till ett särskilt bokkapitel. Därför finns aktiviteterna i alfabetisk ordning och de är direkt länkade till aktiviteten.

Månadens problem, september 2020

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_sept_20

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av oktober 2020!

Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Kängururesultat 2020

Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna.
Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss!

Tävlingsresultat

Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2

Cadet åk 9


Cadet åk 8


Benjamin åk 7


Benjamin åk 6


Benjamin åk 5


Ecolier åk 4


Ecolier åk 3


Milou åk 2 (max 62 p)


LUMA-konferensen framflyttad

På grund av den pågående pandemin har LUMA 2020 i Umeå flyttats fram till den 14–16 april 2021.

Vi återkommer med mer information.

Organisationskommittén

Ny bok: Intensivundervisning i matematik

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

I boken beskriver lärare och skolledare hur de organiserar och genomför intensivundervisning för enstaka, eller ett fåtal, elever under en begränsad period.

Läs mer …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!