På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande

Lärares lärande är komplext och påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön men även av individuella faktorer, som hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man har. Sara Engvall visar att lärarens lärprocess är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska utforma lärarfortbildning som skapar långsiktig förändring i lärarens undervisning.

Läs vidare [Umeå universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!