Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

I denna rapport argumenterar Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) för att göra kursplanen i matematik mer specifik. Detta till följd av regeringens tillsatta utredning som ska se över både läro- och kursplaner i syfte att göra dessa mer tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper samt bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling.

Läs vidare [Svenskt Näringsliv]

Läs rapporten >> En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll