Örebroforskare räknar på idrott – modeller för att väga risk mot möjliga vinster

Vi måste ofta väga risker mot vad vi kan vinna. Örebroforskarna Anders Lunander och Niklas Karlsson har analyserat risktagande och beslutsfattande inom idrott – med längdhopp, stafett och skidsprint som exempel.
– Matematiken kan hjälpa oss att blottlägga mönster och samband vi annars inte ser, säger Anders Lunander, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Läs vidare [Örebro universitet]