Skolforskare: Lärarnas önskedröm får elevresultaten att dala

En skola gjorde alla tänkbara insatser men lyckades ändå inte få elevresultaten att lyfta. När man bjöd in ett forskarteam att studera vad som gick snett fick skolan ett något svårsmält svar.

Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet fick, tillsammans med forskningsinstitutet Ifous, i uppdrag av en kommun att analysera varför kunskapsresultaten på en specifik skola inte höjdes. När de jämförde elevernas och lärarnas bild av situationen visade svaren att det fanns en tydlig diskrepans däremellan.

Läs vidare [Kvalitetsmagasinet]