OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Önskvärt anpassa kompetensutveckling till lokala skolförhållanden

Nationella satsningar för att stärka lärares professionalism måste låta berörda skolor vara med och anpassa satsningarna utifrån lokala förutsättningar och behov. Annars riskerar lärarnas professionella självkänsla att hämmas istället för att stärkas. Detta visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet utifrån exemplet Matematiklyftet.

Läs vidare [Göteborgs universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!