OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

De samarbetar och lär sig mer matematik

Pernilla Jalvin är klasslärare på Kastellegårdsskolan i Ytterby utanför Kungälv. Hon och hennes kollegor i arbetslaget för treorna arbetar med metodiken kooperativt lärande. Det betyder bland annat att de lär ut flera olika strukturer för hur eleverna kan samarbeta med varandra.

Läs vidare [Tidningen Grundskolan]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!