Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden ”Universal design for learning” enligt läraren Aida Kotorcic som använder det i undervisningen.

Läs vidare [Skolvärlden]

Kategorier Aktuellt
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!