På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

”Jag tycker att det är lite provocerande”

Barn som har haft både kvinnliga och manliga förskollärare får bättre skolresultat i språk och matematik. Det visar en studie av norska statistiska centralbyrån.
”Det handlar inte om att en enkönad manlig arbetsplats skulle vara bättre utan mer om fördelen med en tvåkönad yrkeskultur”, säger Urban Eriksson, förskollärare i Luleå.

Läs vidare [Norrbottens Kuriren]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!