Kvalitet i kompetensutveckling

Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning.

Lunch till lunch workshop den 13-14 september på Linköpings Universitet. Anmälan senast 24 augusti. Anordnas av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Läs mer … [NATDID]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!