På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Inga enkla slutsatser kan dras av PISA

Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem.

Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna.

»»» Läs vidare [DN]

»»» OECD:s PISA-ansvarige pekar på lärarnas nyckelroll [Svt]


Från tidigare Aktuellt

»»» Pisa-reaktioner [ 2013-12-04 ]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!