På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

USA: Smågruppsundervisning effektiv

Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år.

»»» Läs vidare [NYTimes]


Från tidigare Aktuellt

»»» Lovande intensivundervisning [2011-08-12]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!