På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Vilda metaforer visar vägen ut i rymden

Många av vetenskapshistoriens genombrott har emanerat från kraftfulla tankebilder, som först senare har utvecklats i ekvationer och experiment. Så har också metaforen visat sig vara ett de bästa instrument vi äger för att utforska de svarta hålens mystik.

»»» Läs vidare [SvD]

NCM:s och Nämnarens webbplats