På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Improving student outcomes in higher education mathematics 2019-05-17
  Joint statement from the Mathematical Association of America and the Conference Board of the Mathematical Sciences: The mathematical sciences community has implemented and studied new placement schemes and introductory curricula, together with student support systems, that are showing success at improving student success in postsecondary mathematics. Fully scaling such efforts in ways that expand this ...
 • Örebro universitet erbjuder korta distanskurser om artificiell intelligens 2019-05-14
  Örebro universitet erbjuder flera korta flexibla kurser inom artificiell intelligens, speciellt anpassade för yrkesverksamma som vill lära sig mer om detta viktiga område. Läs vidare
 • Digitala lärplattformar förvillar lärarna i betygssättningen 2019-05-14
  Digitala lärplattformar fungerar bra för information om frånvaro, läxor, prov, schemabrytande aktiviteter, föräldramöten, vilka gympakläder man ska ha mm. Men när det gäller bedömning och betygssättning fungerar de inte alls. De medför att kunskapskravens svårbegripliga formuleringar ersätter de begripliga gensvar som elever behöver. Elever och föräldrar får inte heller den information som skollagen kräver och ...
 • ”Matematiken måste få ta tid” 2019-05-14
  Matematikern Maryam Mirzakhani hade just hunnit fylla 40 år när hon för två år sedan gick bort. Men under de år hon levde gjorde hon det till fullo, följde sina visioner och inspirerade andra. Hon pratade gärna om hur vacker matematiken var och att man måste ta sig tid att förstå den. Läs vidare [Kungliga tekniska ...
 • Skolministeriet: Vad är matteångest? 2019-05-13
  Vad är det med matematikämnet som väcker ångest? Fenomenet matteångest kan ställa till besvär i livet även utanför skolan. Psykologiforskaren Marcus Lindskog har genom att mäta nummersinnet hos väldigt små barn kunnat visa att grunden för matteångest läggs tidigt i livet. Anna Palmer som utbildar förskollärare berättar om hur man jobbar med lärarstudenternas egna negativa ...
 • ”Skratt, chipsätande och matematikfokus” 2019-05-13
  På fredag kväll, kl 19–03, äger årets upplaga av mattenatt rum på Dragonskolan. – Det är helt enkelt ett tillfälle för våra gymnasieelever att mötas runt matematiken under lite annorlunda former. De kombinerar att hänga med varandra i ett trevligt sammanhang och samtidigt förbereda sig för de nationella proven som strax går av stapeln, förklarar ...
 • Pojkfritt läger får fler tjejer att programmera 2019-05-13
  I helgen arrangerades för första gången ett programmerings- och matteläger för tjejer. Lägret höll till i Lund och bakom ligger den ideella föreningen Ung Vetenskapssport. Fördelen med att rikta in sig på både matte och programmering är att ämnena är så starkt sammankopplade. – Om du ska bli duktig på att programmera behöver du matte och ...
 • Motstridiga styrprinciper påverkar lärararbetet 2019-05-10
  I en ny avhandling undersöker Katarina Samuelsson hur olika sätt att styra, organisera och kvalitetssäkra arbetet influerar lärares möjliga sätt att agera. I avhandlingen jämförs även bland annat 1548 svenska och finska lärares enkätsvar, om upplevelser av omstrukturering av deras arbete, från ett större europeiskt forskningsprojekt. Läs vidare
 • Populär finsk AI-kurs lanseras i Sverige 2019-05-09
  Helsingfors universitet och teknologiföretaget Reaktor står bakom den populära onlinekursen om artificiell intelligens, ”Elements of AI”. Sedan förra året har kursen funnits på engelska och finska, men den 15 maj lanseras den även på svenska. Läs vidare
 • Google DeepMind’s algorithm flunks in math test for 16-year-olds 2019-05-09
  Moving over from training artificial intelligence (AI) in the game of chess, or for assessing MRIs, Google’s AI firm DeepMind decided to train its algorithms on a high school Math test, according to the UK national curriculum. Läs vidare/Read more
 • Nytt skolmaterial om rymden ska väcka intresse för matematik och programmering 2019-05-09
  Myndigheten Rymdstyrelsen släpper tillsammans med de ideella föreningarna Kodcentrum och Mattecentrum elev- och lärarmaterialet ”Leia och björndjuren knäcker rymdkoden” – ett spännande rymdäventyr med kluriga uppdrag för elever i åk 4-6. Läs vidare
 • Plugga tillsammans inför de nationella proven! 2019-05-09
  Mattecentrum arrangerar Mattekonvent inför de nationella proven i matematik för årskurs 9 och gymnasieskolan i maj varje år. Där kan alla deltagande elever slipa formen inför provet och få hjälp med förberedelserna av alla engagerade och kunniga volontärer. Läs vidare
 • ”Struntprat att AI kan förgöra mänskligheten” 2019-05-06
  Artificiell intelligens och algoritmer kommer inte att förgöra mänskligheten eller hota hela branscher. Det finns betydligt värre saker att oroa sig för i så fall. Det hävdar David Sumpter, som är professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitetet och aktuell med boken ”Outnumbered”. Läs vidare
 • Skicka in ett bidrag till Matematikbiennalen 2020 2019-05-06
  Matematikbiennalens syfte är att lärare ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra. Till Matematikbiennalen finns möjlighet att skicka in bidrag till: * Föreläsning * Workshop * Kollegor emellan * Idéutställning Skicka in ditt bidrag senast den 19 juni. Under september meddelas besked om bidrag som antagits. Intresseanmälan för bidrag till Matematikbiennalen 2020
 • Karin Sjöberg Wallby, en av årets hedersdoktorer vid Karlstads universitet 2019-05-03
  Karin Sjöberg Wallby, fd mellanstadielärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning, har blivit utnämnd till hedersdoktor av Karlstads universitet. ”Hon har genom böcker, tidskrifter, seminarier och workshops med stor energi och noggrannhet arbetat för att sprida lärares beprövade erfarenheter och omsätta forskningsresultat till användbara modeller för undervisning i matematik. Karin Sjöberg Wallbys mångåriga engagemang för ...
 • Orättvisa betyg i matematik i grundskolan 2019-05-02
  Björn Tyrefors, doktor i ekonomi, har studerat skillnaden i pojkars och flickors matematikbetyg. Läs vidare
 • Därför var Leonardo da Vinci ett geni 2019-05-02
  Leonardo da Vinci var, som vi alla vet, renässansmänniskan personifierad. Vi vet att han var ett geni, ett universalgeni, en pionjär på vitt skilda områden som anatomi och hydrodynamik. Läs vidare Läs även: Leonardo da Vinci portrait marks 500th anniversary of his death
 • Elever nöjda med spetsutbildning 2019-05-02
  Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Läs vidare ...
 • Så blir ingenjör ett lockande yrke även för tjejer 2019-04-30
  Många unga tjejer har ett stort teknikintresse, men tvekar inför högskolestudier. För vad gör egentligen en ingenjör? Efter praktik via Tekniksprånget ute på företag, vill 50 procent av de unga kvinnorna bli ingenjörer. Läs vidare Från tidigare Aktuellt: Trots stort teknikintresse väljer kvinnor bort tekniska utbildningar
 • Forskning om AI i digitala läromedel 2019-04-25
  Artificiell Intelligens (AI) i digitala läromedel framställs som en framgångsfaktor för att öka alla elevers kunskapsutveckling. Trots detta används inte digitala verktyg i matematikämnet i samma utsträckning som i övriga skolämnen. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska därför i samarbete med två grundskolor i Göteborgsområdet undersöka om AI kan förbättra matematikundervisningen. Läs vidare
 • Oändligheten retar fysikerna 2019-04-24
  Matematiker räknar obehindrat med oändligheter, men i den fysiska världen är begreppet mer besvärligt. Varje gång oändlighet dyker upp i fysiken skapar det envisa paradoxer. Läs vidare
 • Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang 2019-04-23
  Johan Sidenvall har forskat om elevers möjlighet att lära sig att resonera matematiskt. Dessa möjligheter har studerats via en läroboksanalys och genom att studera elevers arbete med läroboksuppgifter i klassrumsmiljö. Läs vidare
 • The fabulous 20% 2019-04-19
  The fabulous 20%: Programs proven effective in rigorous research One finding that is causing some distress is that the numbers of studies showing significant positive effects is modest. Across all funding programs, the proportion of studies reporting positive, significant findings averages around 20%. Läs mer
 • Räkna med ägg i påsk! 2019-04-17
  Att ta tillvara de tillfällen som ges för att utveckla barnens matematiska tänkande kan bland annat innebära att man utnyttjar de helger och högtider som förekommer under året. Här har vi samlat några Nämnaren-artiklar som passar till påsk. Påsk i förskolan Räkna med ägg Alla kan räkna med ägg
 • Trots stort teknikintresse väljer kvinnor bort tekniska utbildningar 2019-04-17
  Det är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) praktikprogram Tekniksprånget som undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning. Läs vidare
 • Gender gap in spatial reasoning starts in elementary school 2019-04-16
  It is well-established that, on average, men outperform women on a spatial reasoning task known as mental rotation — imagining multi-dimensional objects from different points of view. Men are not, however, born with this advantage, suggests a major meta-analysis by psychologists at Emory University. Läs vidare/Read more
 • Här lär sig eleverna matte på nytt sätt 2019-04-15
  När man blir vuxen är det bra att kunna räkna på jobbet kanske. Och så att man inte blir lurad i affärer, säger Linn. Hon går i trean på Parkskolan, som är med i ett nationellt matematikprojekt. Läs vidare
 • Elever fick pris i mattetävling 2019-04-11
  På onsdagsmorgonen var det fullt med elever och personal nedanför stora trappan på Rimforsa skola. Det var prisutdelning efter resultatet av kängurumattetävlingen. De yngre barnen fick varsin liten glaskula och de äldre en biobiljett. Läs vidare Läs även – Vad är kängurun – matematikens hopp? samt Hur går kängurutävlingen till?
 • Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND, Stockholms universitet 2019-04-11
  Matematiklärares undervisning påverkas av det sammanhang som det är en del av. Att studera lärares arbete i matematikklassrummet, eller lärares enskilda kunskaper kan vara viktigt, men det räcker inte för att förstå vad som möjliggör och begränsar deras undervisning. För att förstå matematikundervisning behöver matematiklärares undervisning studeras tillsammans med de kontexter som de omges av, ...
 • Reading from screens harms comprehension 2019-04-08
  According to a new meta-analysis of nearly three dozen research studies published over the past decade, reading from paper has a small, statistically significant benefit on reading performance. One likely reason: Readers using screens tend to think they’re processing and understanding texts better then they actually are. Läs vidare/Read more
 • Understanding Mathematics Anxiety 2019-04-03
  The project investigated individuals’ attitudes towards mathematics because of what could be referred to as a “mathematics crisis” in the UK. Evidence suggests that functional literacy skills amongst working-age adults are steadily increasing but the proportion of adults with functional maths skills equivalent to a GCSE grade C has dropped from 26% in 2003 to ...
 • Vuxna lär matematik – ALM26 – förlängd tid för bidrag 2019-04-02
  ALM26 Conference Den 26:e konferensen Adults Learning Mathematics Conference äger rum i Lund 7–10 juli, 2019. Fram till 28 april kan du som vill medverka lämna in förslag på presentation. Läs mer på konferensens webbsida
 • Premiär i Sverige för internationella Junior Academy 2019-04-02
  Den 1 april öppnade ansökningsportalen till det internationella programmet Junior Academy, som för första gången också uppmärksammas i Sverige. Bakom initiativet står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med the New York Academy of Sciences. Läs vidare
 • Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2019-04-02
  Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. I genomsnitt görs ungefär 70 000 besök på festivalen varje år. Läs vidare
 • ”Vi behöver skapa fler vägar in i läraryrket” 2019-04-02
  Den rådande lärarbristen i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen väntas öka om antalet examinerade fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Läs vidare
 • Bergsjöelever lekte in mattekunskaper på Chalmers 2019-04-01
  Skolelever från Bergsjöns Studiocenter Läxhjälpen och deras föräldrar fick under lördagen chansen att vara med på en inspirationsdag om matematik på Chalmers campus Johanneberg. Läs vidare
 • Do different textbooks have different effects on student achievement? 2019-04-01
  And just last week, there they were. In a front-page article, the March 13 edition of Education Week reported that a six-state study of the achievement outcomes of different textbooks found . . . wait for it. . . near-zero relative effects on achievement measures (Sawchuck, 2019). Läs vidare/Read more
 • Forskare: Svårt att ersätta motivation med tvång 2019-04-01
  Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete på Linneuniversitetet i Växjö, tror inte att krav på godkända betyg när man söker sommarjobb kommer att leda till att många fler elever förbättrar sina skolresultat. Läs vidare
 • Bytte bana via Chalmers: ”Nu är jag en förebild” 2019-04-01
  Efter att ha arbetat som civilingenjör i tre år började Lisa Pålsson fundera på att byta bransch. Den kompletterande pedagogiska utbildningen Lärande och ledarskap på Chalmers gav henne flera jobberbjudanden innan hon ens var färdigexaminerad. Läs vidare
 • Björn lär ut matte via Youtube 2019-03-29
  Björn Runow, student och matematiker på Linköpings universitet, lär ut matte – via videoklipp på Youtube. Youtube kan vara svaret för dig som har lite svårt för matte. Digitala studier får en allt större efterfrågan, något som Linköpingsstudenten och matematikern Björn Runow såg potentialen i. Läs vidare
 • Blicken som når eleverna 2019-03-29
  ”Mattelektionen i årskurs åtta har kommit halvvägs. Vi har haft en bra genomgång av uttryck, ekvationer och hur vi multiplicerar med parenteser. Eleverna har varit aktiva och det har varit riktigt bra resonemang.” Matteläraren Andreas Ekblad på Aggetorpsskolan skriver om varför han älskar sitt jobb som lärare och hur viktigt det är med bra relationer ...
 • Inspiration för att bli ingenjör 2019-03-27
  Under Vera Roadshow på Högskolan i Halmstad i torsdags blev gymnasieelever rejält peppade att välja en ingenjörsutbildning efter gymnasiet. Studenterna Ema Krcic och Mariaguadaloppe Farah pluggar till civilingenjör för att de gillar problemlösning och vill vara med och förbättra samhället med hjälp av teknik. Läs vidare
 • Samma lärare – olika praktiker?: en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning 2019-03-27
  I fokus står ämnesundervisning i grundskolans mellanår (elever 10–13 år gamla) och jämförelser av fyra klasslärares arbete i matematik- och historieundervisning. Studien handlar om en resa in i två olika skolämnen och literacypraktiker i dem med utgångspunkten att samma lärare undervisar i båda ämnena. Studien är skriven av Monica Egelström vid Umeå universitet. Läs vidare Aktuellt ...
 • Sommarforskarskola för gymnasieelever 2019-03-27
  Den 12–14 augusti 2019 arrangerar Sveriges unga akademi sommarforskarskolan Forskarmöten i Fiskebäckskil på västkusten. Här får ungdomar möta unga, ledande forskare inom olika fält, från fysik till musik. Läs vidare
 • Matematik för vår tid 2019-03-22
  Alla matematiker har många gånger mött frågan: Vad gör du egentligen? … Och det naturliga svaret förefaller att vara: Praktiskt taget ingenting. Läs mer … Not: Lättläst skrivet av en av vårt lands främsta matematiker: Lennart Carleson.
 • First woman to win prestigious Abel Prize math award 2019-03-19
  Karen Keskulla Uhlenbeck of the University of Texas at Austin wins one of the world’s most prestigious mathematics awards. The jury cited Keskulla Uhlenbeck’s “fundamental work in geometric analysis and gauge theory which has dramatically changed the mathematical landscape”. It also praised her as “a strong advocate for gender equality in science and mathematics”. Read more ...
 • Origins and nature of ’math anxiety’ 2019-03-18
  A report out today examines the factors that influence ’math anxiety’ among primary and secondary school students, showing that teachers and parents may inadvertently play a role in a child’s development of the condition, and that girls tend to be more affected than boys. Läs vidare/Read more
 • Mathematical rules underlie the ancient art of knitting 2019-03-14
  Dating back more than 3.000 years, knitting is an ancient form of manufacturing, but Elisabetta Matsumoto of the Georgia Institute of Technology in Atlanta believes that understanding how stitch types govern shape and stretchiness will be invaluable for designing new ”tunable” materials. Läs vidare/Read more
 • Experiences of nature boost children’s learning 2019-03-13
  Spending time in nature boosts children’s academic achievement and healthy development, concludes a new analysis examining hundreds of studies. Läs vidare/Read more
 • Ny rapport: Pojkar får orättvist låga betyg i skolan 2019-03-11
  När lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Läs vidare
 • Team i Kungsbacka ska fånga upp särbegåvade elever 2019-03-11
  Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka drivit ett projekt där målet är att hjälpa och stötta skolpersonal med att hitta och stötta särskilt begåvade elever. På så sätt ska deras kompetens bevaras in i framtiden. Läs vidare
 • Madif-12. Inbjudan 2019-03-08
  Madif-12 i Växjö, 14–15 januari 2020 SMDF, Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, anordnar sitt tolfte matematikdidaktiska forskningsseminarium i Växjö. Temat för seminariet är Sustainable mathematics education in a digitalized world Inbjudna föreläsare: Professor Dame Celia Hoyles, University College London Professor Paul Drijvers, Freudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för ...
 • Raising early achievement in math with interactive apps 2019-03-06
  Improving provision and raising achievement in early math for young children is of national importance. Child-centered apps offer an opportunity to develop strong foundations in learning math as they deliver one-to-one instruction. Reported here is the first pupil-level randomized control trial in the United Kingdom of interactive math apps designed for early years education, with ...
 • Matematiken som en väg in i svenska skolan 2019-03-04
  Matematiken är något gemensamt för människor – oavsett varifrån de kommer. Därför menar Lligo Matson, mattelärare i Umeå, att det är ett bra sätt att skapa en grund för nyanlända elever. – Matematik är ett annat språk, säger Lligo Matson. Lligo Matson undervisar i matematik på högstadiet på Renforsskolan i Umeå och har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins pris ...
 • Poor implementation of learner-centered practices: A cautionary tale 2019-03-04
  Many school systems are adopting new curricula in response to more rigorous standards that require higher-order thinking skills. This article presents implementation findings from a randomized, controlled trial of the Cognitive Tutor Geometry curriculum. We found a significant negative effect on student achievement despite the curriculum’s focus on learner-centered learning strategies that have previously been ...
 • ’Teach to One’ personalized-learning model has no effect on students’ math scores 2019-02-25
  One of the most highly touted personalized-learning models in K-12 education had no significant impact on students’ scores on state math tests, according to a new, federally funded evaluationreleased this week. Läs vidare/Read more
 • Universitetets läxhjälp lyfte högstadieelevernas betyg 2019-02-25
  Hösten 2015 startade Lumink Akademin – ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria. Syftet var att ge läxhjälp till ett urval av högstadieelever vid Söderportens skola i stadsdelen Hageby och på så sätt höja betyg och inspirera till vidare studier. Nu har projektet utvärderats av professor Karl Wennberg och Erik Liss vid ...
 • Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig vetenskapligt innehåll 2019-02-21
  I förskolan behandlas ofta vetenskapligt innehåll med hjälp av bilder, modeller eller lek vilket ger barnen möjligheter att uppleva, upptäcka, uttrycka och lära med hela kroppen och alla sinnen. Men ofta görs detta utan att barnen får någon förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus. Det visar forskning från Göteborgs ...
 • Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem 2019-02-20
  Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan. Läs vidare
 • Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk 2019-02-20
  Årets första nummer innehåller fyra artiklar. – Studying concept elements as a way to trace students’ conceptual understanding – Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks – Literature review of mathematics teaching design for problem solving and reasoning – Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher time out Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla ...
 • Forskning för framtiden 2019-02-19
  Skolforskningsinstitutet är inne på sitt fjärde år, men ännu är den minsta av de statliga skolmyndigheterna inte allmänt känd bland lärare och skolledare. Sedan mitten av augusti 2018 heter högste chefen Camilo von Greiff. – En av mina viktigaste uppgifter är att göra oss mer synliga och visa vad vi kan bidra med, i första hand ...
 • Matematik drev världen framåt 2019-02-18
  Historiens äldsta exempel på matematik är 33000 år gammalt och ristades in på ett ben. Sedan dess har alla stora kulturer gett sina bidrag till den vetenskap som mer än någon annan har format den mänskliga civilisationen. Läs vidare
 • Forskare positiv till utomhuslektioner – men varnar för att romantisera 2019-02-18
  Att utomhuspedagogik kan vara bra för både inlärningen och motion ifrågasätter inte en forskare i utomhuspedagogik vid högskolan i Jönköping. Men hon varnar också: – Vi har en tradition av Bullerbyn och Astrid Lindgren-värld. Vi romantiserar allt som är utomhus, ibland kan det vara dumt att gå ut, säger doktorand Maria Hammarsten. Läs vidare
 • Utvärdering av examination med fri tillgång till internet 2019-02-18
  Ett försök att tillåta fri tillgång till internet under examination i ett flertal norska gymnasieskolor har nu utvärderats i en rapport från norska Utdanningsdirektoratet, Evaluering av åpent internett til eksamen. Sedan 2012 har flera gymnasieskolor infört examinationer i ett flertal ämnen då eleverna har haft fri tillgång till internet. Anledningen är att de ska få ...
 • Utvecklingsarbete på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever 2019-02-13
  Mattetalanger NCM kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill medverka i detta utvecklingsarbete ...
 • Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism 2019-02-13
  Algorithms of Oppression by Safiya Umoja Noble carefully documents how search engines reinforce and magnify preexisting negative racial stereotypes about Black women and girls. While search engines purport to be impartial and driven by users, this text asks us to engage in critical thought about the mechanisms that drive search results. Läs mer [Teachers College, Columbia ...
 • NOMAD – tematiskt nummer år 2021 2019-02-12
  Nu har arbetet med NOMADs tematiska nummer år 2021 börjat. Temat är Praxis-nära matematikdidaktisk forskning. Ambitionen är att i detta nummer kunna presentera en aktuell bild av Nordisk forskning inom detta fält. Mer information finns i inbjudan att medverka. Thematic issue 2021 – Call-for-papers
 • Matten och språket kartläggs i förskoleklass 2019-02-11
  Nu ska lärarna redan i förskoleklass kartlägga hur långt barnen kommit i sin förståelse för språk och matematik. Det för att tidigt fånga upp elever som behöver stöd. Läs mer
 • Existentiell svindel ur siffror och tal 2019-02-11
  Boken Lär dig räkna till oändligheten ingår i en serie som heter Små sätt att leva stort. I fem kapitel presenteras grunderna i att tänka på tal och oändligheter. Ett av exemplen är Hilberts hotell, där receptionisten kan ge rum åt oändligt många nya gäster även när alla rum är fullbokade. Läs mer
 • Vetenskaplig grund räcker inte 2019-02-11
  När skolans problem betraktas som en gåta med ett enda rätt svar riskeras vägen framåt. Istället behöver experimenten, visionerna och den tysta yrkeskunskapen få större plats. Läs mer
 • Högskoleprovets matematik blir viktigare för ingenjörsutbildningen 2019-02-08
  ​En ny viktning ska underlätta för studenter med fallenhet för matematik och logik att komma in på ingenjörsutbildningar med hjälp av högskoleprovet. Till antagningen hösten 2019 blir resultaten från den kvantitativa delen viktigare än språkdelen.​ Läs vidare
 • Ta nätvägen till fortbildning 2019-02-08
  Fortbildning behöver inte vara krångligt. Med hjälp av öppna nätkurser, mooc, kan du studera på egen hand. Här är åtta populära kurser som kan utveckla dig som lärare. Läs vidare
 • Studera och jobba med lön samtidigt i unik ämneslärarutbildning 2019-02-07
  Snart kan du utbilda dig till teknik- och mattelärare för högstadiet vid Högskolan i Gävle, samtidigt som du har en läraranställning genom en kommun. En ny inriktning vid ämneslärarprogrammet ska bidra till att få bukt med den rådande bristen på behöriga lärare i teknik. Läs vidare
 • OECD: Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers resultat 2019-02-05
  Sverige kan göra mycket för att förbättra skolresultaten hos utlandsfödda elever. Det menar OECD som under fredagen lämnade över 20 rekommendationer på området till utbildningsdepartementet. Läs vidare
 • Debatt: Matematiken fördärvar många elevers liv 2019-01-31
  I vilka situationer kommer eleverna i sitt framtida liv att behöva all matte som skolan lär ur, frågar sig Per Acke Orstadius. I grundskolan får eleverna 1 125 lektionstimmar matte. Det är ett hundratal timmar mera än vad de får i ämnena geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och konsumentkunskap sammanlagt. Vad eleverna lär sig i dessa ...
 • Filosofiprofessor:”Lärare ska inte göra det kul” 2019-01-30
  Kritiskt tänkande och ifrågasättande är centralt, det är lärare oftast överens om. Men när elever ifrågasätter vetenskapen krävs balanskonster av lärarna. – Då måste de både förmedla fakta och lära eleverna att analysera argument, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi. Läs vidare
 • Högpresterande eller särskilt begåvad? 2019-01-30
  Enligt Skolverket kan omkring fem procent av Sveriges elever räknas som särskilt begåvade. Men enligt Attila Szabo, forskare i matematikdidaktik, är det inte viktigt att avgöra om en elev är särskilt begåvad eller högpresterande i matematik. – De elever som har ett intresse bör vara välkomna i särskilda grupper eller fördjupande matematik, baserat på intresse. Inte ...
 • Så ska Stockholm lyfta särskilt begåvade barn 2019-01-30
  I Engelbrektsskolans spetsklass får eleverna möjlighet att utmanas genom att läsa matematik på högre nivå. Och nu ska en handlingsplan tas fram för att alla skolor ska kunna stötta särskilt begåvade elever. Läs vidare
 • ”Möjligheten till forskning har blivit ett lyft för mig” 2019-01-30
  En dag i veckan arbetar gymnasieläraren Oscar Isaksson som forskare på Göteborgs universitet. – Det är en avancerad form av kompetensutveckling, säger han. – Jag har en heltidstjänst på skolan. Men 20 procent av min arbetstid är sedan några år tillbaka förlagd till Göteborgs universitet där jag forskar i fysik, vilket är en enorm förmån och något ...
 • Managerialism in UK schools erodes teachers’ mental health and well-being 2019-01-27
  Performance targets, increased workload, curriculum changes and other bureaucratic changes are eroding teachers’ professional identity and harming their mental health, a new study in Educational Review finds. Läs mer
 • Replication 2019-01-25
  The holy grail of science is replication. If a finding cannot be repeated, then it did not happen in the first place. There is a reason that the humor journal in the hard sciences is called the Journal of Irreproducible Results. Läs mer
 • Nya allmänna råd samt ändringar i SKOLFS 2019-01-22
  Nu finns nya allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskola. Boken innehåller nu också råd om hur urvalet till gymnasiesärskolans nationella program bör gå till. Ändringarna i SKOLFS berör nationella prov och ämnesprov. Läs mer
 • Satsning på programmering i skolor 2019-01-21
  I ett treårigt projekt ska alla högstadie- och gymnasieelever i Karlstad få fördjupade kunskaper i programmering. 72 pedagoger ska engageras och fortbildas i projektet. Läs vidare
 • 30 forskare träffade 1 200 elever i Kronoberg 2019-01-18
  Den 17 januari var det dags för 30 forskare från Linnéuniversitetet att inspirera lärare och elever till ett ökat intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Då träffade forskarna 1 200 elever i alla kommuner i Kronobergs län. Läs vidare
 • Innovating Pedagogy 2019 2019-01-14
  This series of reports explores new forms of teaching, learning and assessment for an interactive world, to guide teachers and policy makers in productive innovation. Läs vidare/Reas more
 • Karlstads universitet startar ny lärarutbildning 2019-01-11
  Med start hösten 2019 kommer Karlstads universitet att utbilda ämneslärare med inriktning mot årskurs 7-9. Den nya utbildningen ger en lärarexamen med behörighet att undervisa i två ämnen och startar för att möta det stora behovet av lärare. Läs vidare
 • Professorn ska stötta – praoar i grundskolan 2019-01-11
  Pedagogik och teknik knyts ihop när Italo Masiello ska stötta skolor i digitaliseringen, men först ska den nya professorn från Italien praoa i grundskolan. Han vill se pedagogernas skolvardag, vilka behov lärare och elever har, för att kunna leda Linnéuniversitetets nya forskningssatsning. Det handlar om digitala lärprocesser i skolan, eller edtech som det också kallas. Läs ...
 • Mattesnille till final i rikstävling 2019-01-09
  Han löser avancerade ekvationer med en sådan lätthet att det nästan är provocerande. Nu ska Hao Yan Fu som enda elev från Värmland tävla i högstadiets matematiktävling i Stockholm. Läs vidare Läs även
 • Matematiken som förutspår evolutionens vägar 2019-01-09
  Olika gener samverkar för att ge upphov till en viss egenskap. Genom att använda kunskap om hur denna samverkan går till har Umeåforskare kunnat konstruera matematiska modeller som förklarar vilka vägar evolutionen kommer att ta. Läs vidare Läs även
 • The principles of success in math 2019-01-09
  Helping students to understand the logical principles underlying math may improve their mathematical achievement, according to the findings of a randomized controlled trial published by the Education Endowment Foundation (EEF) in the UK. Läs vidare
 • AI breakthroughs in learning in 2018 2019-01-07
  AI is good at narrow, prescribed tasks, it is hopeless at general tasks. This, in my view is why big data and learning analytics projects are less appropriate in learning than more precise, proven uses of AI. Läs vidare/read more
 • Unga mattetalanger möts på Blekinge tekniska högskola 7/1 2019-01-04
  Måndagen den 7 januari är det fokus på matematik på BTH. Då träffas 100 elever i åldrarna 6–13 år, alla med ett brinnande intresse för matematik, för att diskutera matematiska utmaningar och kreativa lösningar. Läs vidare
 • Professor vill slå hål på mattemyt: Skolan lär ut fel 2019-01-04
  Elever får höra att de inte har en mattehjärna. Samtidigt lär skolan ut att det är viktigt att vara snabb och att memorera metoder. Helt fel, enligt Stanfordprofessorn Jo Boaler. Resultatet: eleverna lär sig sämre och många slås ut i onödan. Men det går att förändra. Läs vidare
 • How socioeconomic status shapes developing brains 2018-12-28
  The relationship between socioeconomic status (SES) and brain anatomy is mostly stable from childhood to early adulthood, according to a longitudinal neuroimaging study of more than 600 healthy young people. This finding suggests interventions designed to mitigate the influence of low SES on brain and mental health may be most beneficial for children younger than ...
 • Better security achieved with randomly generating biological encryption keys 2018-12-21
  Data breaches, hacked systems and hostage malware are frequently topics of evening news casts — including stories of department store, hospital, government and bank data leaking into unsavory hands — but now a team of engineers has an encryption key approach that is unclonable and not reverse-engineerable, protecting information even as computers become faster and ...
 • NCM:s nyhetsbrev december 2018 2018-12-19
  Nu kan du läsa NCM:s senaste nyhetsbrev där vi informerar om bl a Matematikundervisning och skolans styrning och ledning Nordiskt samarbete NOMAD as a resource for mathematics education research in the Nordic countries Kängurutävlingen NCM:s seminarieserie
 • Mathematical solver for analog computers 2018-12-18
  Your computer performs most tasks well. For word processing, certain computations, graphic arts and web surfing, the digital box on your desk is the best tool for the job. But the way your computer works, with its style of mathematics that relies on the binary code system of ”on” and ”off” 1s and 0s, isn’t ...
 • A dark consensus about screens and kids begins to emerge in Silicon Valley 2018-12-18
  “We thought we could control it”, Mr. Anderson said. “And this is beyond our power to control. This is going straight to the pleasure centers of the developing brain. This is beyond our capacity as regular parents to understand.” Läs vidare/Read more
 • Ekvationens mästare 2018-12-17
  Att föra något i bevis inom matematiken är en extremt exakt och teoretisk aktivitet. Matematikforskning är dock mer kollektiv än man kanske kan tro. Följ med professor Sandra Pott på en inblick i ekvationernas värld och i aktuell framgångsrik forskning. Läs vidare
 • Nya skollagar att hålla koll på 2019 2018-12-17
  Under 2019 träder ett antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Läs vidare
NCM:s och Nämnarens webbplats