På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Programmering i gymnasieskola och vuxenutbildning

Ta del av förändringarna i styrdokumenten, upptäck tillämpad programmering och se hur programmering kan användas i matematikundervisningen.

Konferensen hålls på flera orter under september.

13 september 2017 Göteborg
14 september 2017 Umeå
21 september 2017 Malmö
28 september 2017 Solna

»»» Läs vidare [Skolverket]

NCM:s och Nämnarens webbplats