På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

ProblemavdelningenI varje nummer av Nämnaren finns en problemavdelning. I första hand är problemen tänkta för lärare att använda i klassrummet, men alla som är intresserade av att lösa matematiska problem på grundskole- och gymnasienivå kan säkert hitta nya favoritproblem.


2020
Nr 1     Problem med olika baser
Nr 2     Problem i coronatider
Nr 3     Problem med geometri


2019
Nr 1     Problem med tal
Nr 2     Problem med att färdas
Nr 3     Problem från förr
Nr 4     Delbarhet och primtal


2018
Nr 1     Blockmetoden
Nr 2     Problem i sommartid
Nr 3     Problem till en tävling
Nr 4     Problem i adventstider

2017
Nr 1     Populära problem från några lärare
Nr 2     Blandad kompott (Känguruproblem som inte har använts i tävlingen)
Nr 3     Problem från våra grannar i väst (www.matematikk.org)
Nr 4     Fler adventskalenderproblem

2016
Nr 1     Geometriproblem att fundera över
Nr 2     Algebraiskt tänkande löser problemet
Nr 3     Olles blandade problem
Nr 4     En återblick på hundra problematiska nummer

2015
Nr 1     Problem från skrivbordslådan
Nr 2     Känguruproblem som inte kom med i tävlingen
Nr 3     Problemavdelning i miniformat
Nr 4     Problemlösning md hjälp av olika representationer

2014
Nr 1     Ett problem som har förändrats i flera steg
Nr 2     Siffervågor
Nr 3     Räkna och häpna
Nr 4     Problemlösning med hjälp av nycklar

2013
Nr 1     Matchning: problem från grundskolans tidiga årskurser till Nobelprisnivå
Nr 2     Addera och multiplicera ensiffriga tal
Nr 3     Geometriproblem för gymnasiet
Nr 4     Problem från våra nordiska grannländer

2012
Nr 1     Att bli vän med talen
Nr 2     Lös liknande problem där talstorlekarna ökas eller minskas
Nr 3     Talbegrepp, relationer mellan tal och grundläggande geometriska objekt
Nr 4     Att resonera och pröva sig fram

2011
Nr 1     Symmetri
Nr 2     Mönster
Nr 3     Fler mönster, bland annat en saga och ett Fermiproblem
Nr 4     Dramatisering som problemlösningsstrategi

2010
Nr 1     Känguruproblem de första skolåren
Nr 2     Triangelfyllt
Nr 3     Från Martin Gardners rika produktion
Nr 4     Från tomtenissar och pepparkakor till multiplar och siffersummor

2009
Nr 1     Starkt kaffe och Mount Everest
Nr 2     Problem med 2, 3 och 5 och lite annat
Nr 3     Hur mycket, hur många, hur gammal, …?
Nr 4     Problem från NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)

2008
Nr 1     Kortlek, vikter och jordvolym
Nr 2     Köp äpplen!
Nr 3     Problem med ålder, dagar och annat
Nr 4     Mynt, CD-skivor och husnycklar

2007
Nr 1     Både verklighetsanknutna och abstrakta problem
Nr 2     Relationer inom och mellan tal eller inom och mellan geometriska objekt
Nr 3     Kattrike och ring av vatten
Nr 4     Favoritproblem från problemlösningsgruppen Enigma

2006
Nr 1     Pingo, Pongo och Pango
Nr 2     Från sockerkaka till biennalproblem
Nr 3     Klockslag, grönsaker och förrådsgolv
Nr 4     Några rutiga problem

2005
Nr 1     Ett av problemen är i visform – sjung och lös!
Nr 2     Matematikmobil – men ingen telefon
Nr 3     Problem med grundläggande geometribegrepp
Nr 4     Räknegåtor med över 100 år på nacken

2004
Nr 1     Intressanta problem från en matematikbiennal
Nr 2     Känguruproblem som inte kommit med i tävlingen
Nr 3     Problem funna på internet
Nr 4     Problem från boken Thinking mathematically


Äldre Problemavdelningar finner du i Nämnarens artikelregister.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!