På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nya sidor

Aktuellt

Fler aktuellt …

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a

Nämnaren

  • Rörliga bilder med Desmos
  • Fokus på elevers uträkningar
  • Teknikens tal
  • Kom låt oss bråka

NOMAD

  • Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review
  • Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations
  • Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015
  • Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency
  • Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school

Litteratur
 

Nu kan du beställa

Algebra i grundskolan

Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.

Beställ den här!

Förstå och använda tal

Nu kan du beställa nya Förstå och använda tal i vår webbshop.

Detta är en reviderad upplaga av bästsäljaren från 2008 av Alistair McIntosh.

Månadens problem

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer och hämta problemen här »»».

Seminarium
 

Seminarier våren 2021

De sker på distans via Zoom

Torsdag 29 april kl. 16.00-17.30

Malin Norberg

Lärobokens design och elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1.

Läs mer och anmäl dig här »»»

Läroboks-utställning
 

Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Litteratur-förslag
 

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

Läs mer och beställ …


 

Styrning och ledning Matematik

Projektet Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

Läs mer [skr.se].

NCM:s och Nämnarens webbplats