På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Nya sidor

Aktuellt

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a

Nämnaren

  • Smittspridningsmatematik för tidiga skolår
  • Våga släppa taget
  • Hur tänkte du?
  • Priset för tystnad i undervisningen

NOMAD

  • Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review
  • Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations
  • Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015
  • Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency
  • Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school

Litteratur


 

Nu kan du beställa

Algebra i grundskolan

Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.

Beställ den här!

Månadens problem

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer och hämta problemen här »»»

Seminarium


 

Seminarier hösten 2020

De sker på distans via Zoom

24 september kl 16–17:30

Éva Fülöp

Strategier och strategiskt tänkande vid problemlösning i matematik

Läs mer och anmäl dig här »»»

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!