P.g.a. pandemin ber vi dig att ringa 031 786 2206 innan du besöker oss. Lokalerna är inte alltid bemannade.

Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt
Vad kan matematik och statistik lära oss om smittsamma sjukdomars utbredning?
Artikel av Tom Britton, professor i matematisk statistik som arbetar med modeller och statistiska metoder för hur smittsamma sjukdomar sprids i en be­folkning.

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a

Nämnaren
  • Algebra på dubbel tallinje
  • Vi kan stå på jättars skuldror
  • Desmos – en interaktiv plattform
  • Räkna i en annan bas än tio
NOMAD
  • Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  • Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  • Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  • Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
Nu kan du beställa
Algebra i grundskolan!
Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.
Beställ den här!

Kängurun

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.


Läs mer och hämta problemen här »»».

Inställda seminarier

OBS! Vårens kvarvarande seminarier är flyttade till hösten 2020.

Vi återkommer med datum och anmälan.

Tidigare seminarier.
Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Styrning och ledning matematik

Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

Se video [skr.se].

Läs mer [skr.se].

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!