Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

I de senaste numren finns artiklar om bl a

Nämnaren

  • Matematikundervisning i Singapore
  • Steget före-undervisning
  • Linjär optimering

NOMAD

  • Preschoolers exercising mathematical competencies
  • A model for the role of the physical environment in mathematics education
  • The gap between school mathematics and university mathematics: prospective mathematics teachers’ conceptions and mathematical thinking

Idén till häftet har sitt ursprung i frågor från lärare som söker material att använda i matematikundervisning för nyanlända elever.

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science,Technology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Familjen är på bilsemester. Just nu visar kilometerräknaren i vår bil 187569. Alla siffrorna är olika.

Hur många kilometer måste vi åka innan alla siffror återigen är olika?

Ladda ned Sommarproblemen.

Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Välkommen att besöka vår matematikverkstad! Lärargrupper får två timmars information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Ta kontakt med Anette Fröberg och diskutera datum.
Ny skriftserie

Den behandlar olika aspekter av matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Semir Becevic

seminarium om Bedömning av gymnasieelever utifrån två bedömningsperspektiv, det nationella och det lokala har flyttats till i höst. Vi återkommer med information om ny tidpunkt.

Kvalitet i kompetens-utveckling – erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning.

Lunch till lunch workshop den 13-14 september på Linköpings Universitet.

Anmälan senast 24 augusti. Anordnas av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!