Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

I de senaste numren finns artiklar om bl a

Nämnaren

  • Matematikundervisning i Singapore
  • Steget före-undervisning
  • Linjär optimering

NOMAD

  • Preschoolers exercising mathematical competencies
  • A model for the role of the physical environment in mathematics education
  • The gap between school mathematics and university mathematics: prospective mathematics teachers’ conceptions and mathematical thinking

Idén till häftet har sitt ursprung i frågor från lärare som söker material att använda i matematikundervisning för nyanlända elever.
Beställ häftet …

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science,Technology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Familjen är på bilsemester. Just nu visar kilometerräknaren i vår bil 187569. Alla siffrorna är olika.

Hur många kilometer måste vi åka innan alla siffror återigen är olika?

Ladda ned Sommarproblemen.

Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Välkommen att besöka vår matematikverkstad!

Lärargrupper får två timmars information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Kontakta Anette Fröberg för mer info.

Ny skriftserie

Skriftserien behandlar olika aspekter av matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.
Läs texterna ….

Nu kan du se inspelningen av Tänka, resonera och räkna med
Anna Ida Säfström, Högskolan i Halmstad

Bridges
Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture

25-29 juli, 2018, Stockholm
Arrangör: Tekniska museet, Stockholm

Kvalitet i kompetens-utveckling Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning.

13-14 sep. 2018, Linköpings Universitet. Anmälan senast 24/8.
Arrangör: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).


LUMA 2018 – Matematikens mångfald 26-28 sep. 2018, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!