Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

I de senaste numren finns artiklar om bl a

Nämnaren

  • Skoj med tvättsvampar!
  • Ekvationen xy = yx
  • Mattecirkus

NOMAD

  • Disciplinary competence descriptions for external use
  • Læreres utbytte av kunnskap om hjernen
  • Scrutinizing teacher-learner interactions on volume

Idén till häftet har sitt ursprung i frågor från lärare som söker material att använda i matematikundervisning för nyanlända elever.
Beställ häftet …

Geometriproblem av problemlösande karaktär

Russel Hatami

22 november, kl. 14

Engagera din klass och skicka in lösningar på månadens problem!

Varje månad publicerar vi tre nya problem samt lösningar till föregående Månadens problem.

Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Välkommen att besöka vår matematikverkstad!

Lärargrupper får två timmars information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Kontakta Anette Fröberg för mer info.

Ny skriftserie

Skriftserien behandlar olika aspekter av matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.
Läs texterna ….

Lördag den 9 mars 2019 på Malmö universitet

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science,Technology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!