Projekt

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science, TEchnology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Läs mer om STEM PD

Månadens problem

Tova föddes den dag hennes mamma fyllde 20 år, så de har samma födelsedag.

Hur många gånger kommer Tovas ålder att vara en delare (heltal ≥ 1) till hennes mammas ålder, om de båda får leva riktigt länge?

Majproblemen (pdf)


Matematikverkstad

Välkommen att besöka vår matematikverkstad!

Lärargrupper får två timmars information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik. Ta kontakt med Anette Fröberg och diskutera datum.

Strävorna

Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Programmering och IKT

Vad kan digitala verktyg tillföra matematikundervisningen? Vad innebär det för läraren att använda digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilken digital kompetens behövs?

NCM:s nya webbplats

Vi har nu sjösatt vår nya webbplats. Du kan hjälpa oss att rätta fel på följande enkla sätt som inte bör ta mer än 15 - 20 sekunder.
 
Gå allra längst ned på den webbsida där du har upptäckt ett problem. Klicka på länken Fel på sidan? Rapportera enkelt här! 
Ett nytt mejl skrivs automatiskt. Ge oss en ledtråd vad som är fel och skicka mejlet. Vi mejlar dig så snart vi har åtgärdat felet!
 
Vår gamla webbplats kommer att arkiveras men är tillgänglig på arkiv.ncm.gu.se. Har du satt ett bokmärke ser du till att det inleds med http://arkiv.ncm.gu.se/ så kommer du till den gamla sidan. Men glöm inte att meddela oss så att vi kan ändra i vår nya webbplats!

Seminarier

Semir Becevic seminarium om Bedömning av gymnasieelever utifrån två bedömningsperspektiv, det nationella och det lokala har flyttats till i höst. Vi återkommer med information om ny tidpunkt.

Nationella bedömningsintentioner avspeglade genom ämnesbeskrivningarna, kursplanerna och kunskapskraven och nationellt sammansatta prov har alltid blivit mer eller mindre medvetet utsatta för både nationella och lokala tolkningar.

Anmäl dig till det kostnadsfria seminariet!

Vi uppmärksammarKvalitet i kompetensutveckling – erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning.

Lunch till lunch workshop den 13-14 september på Linköpings Universitet. Anmälan senast 24 augusti. Anordnas av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).

Litteratur

Ny skriftserie från NCM

Tärningar i matematikundervisningen
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!