Besök oss

Vi tar gärna emot gäster. Ring och boka en tid!

Månadens problem

Månadens problem finns i tre olika svårighetsgrader.

Seminarieserie

Se våra inspelade seminarier och kalender för nästa online-träff.

Litteratur

Ny bok!

Taluppfattning med Känguruproblem

188 utvalda problem som rör taluppfattning är samlade här

Matematik och språk

Nytt häfte!

Matematik och språk – Nämnarens artikelsamling

Läroboksutställning

Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Styrning och ledning Matematik

Projektet Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

 Läs mer [skr.se]

Våra övriga webbplatser

Arkiverad webbplats

NCM i sociala medier

NCM:s och Nämnarens webbplats