Nämnaren bjuder på dagliga matteproblem fram till julafton i sin adventskalender!

Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a Nämnaren
  • Algebra-artisten
  • Att undervisa matematik för kreativa resonemang
  • Minus av minus
  • Lumatikka – ett finskt fortbildningsmaterial
  • Tankar från marginalen
NOMAD
  • Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  • Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  • Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  • Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
Nu kan du beställa
Algebra i grundskolan!
Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.
Beställ den här!

Kängurun

Få en mejlpåminnelse när vi öppnar anmälningssidan för 2020 års kängurutävling.

Se årets kängururesultat

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.


Läs mer och hämta problemen här »»».


28 november: Seminarium och boksläpp för boken Algebra i grundskolan. Författarna presenterar en del tankar bakom boken, hur den är disponerad, vilken forskning som ligger till grund för texterna och hur boken är tänkt att användas.
Anmäl dig här.
OBS! Seminariet börjar kl 16!
Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.
Ny skriftserie
Skriftserien behandlar olika aspekter av matematikutbildning.

Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Läs texterna ….
Kleindagarna är en kostnadsfri vidare-utbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan.

Kleindagarna genomförs den 8-10 januari 2020.

Ansök senast den 4 november.

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science,Technology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!