Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a Nämnaren
  • Algebra-artisten
  • Att undervisa matematik för kreativa resonemang
  • Minus av minus
  • Lumatikka – ett finskt fortbildningsmaterial
  • Tankar från marginalen
NOMAD
  • Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  • Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  • Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  • Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
Nu kan du beställa
Algebra i grundskolan!
Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.
Beställ den här!

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.


Läs mer och hämta problemen här »»».

Våren 2020
27/2
Vad finns i våra läromedel?
26/3
Strategier och strategiskt tänkande
23/4
Intensivundervisning i matematik

Anmäl dig här »»»
Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Styrning och ledning matematik

Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

Se video [skr.se].

Läs mer [skr.se].

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!