Nya sidor

Senaste inlägg
Aktuellt

Tidskriftsnytt

I de senaste numren finns artiklar om bl a

Nämnaren

  • Vad kan vi lära av Singapores matematikundervisning?
  • Steget före-undervisning på Bodaskolan i Borås
  • Vad är egentligen ett matematiskt begrepp?

NOMAD

  • Disciplinary competence descriptions for external use
  • Læreres utbytte av kunnskap om hjernen
  • Scrutinizing teacher-learner interactions on volume

Idén till häftet har sitt ursprung i frågor från lärare som söker material att använda i matematikundervisning för nyanlända elever.
Beställ häftet …

NCM deltar i EU-projektet STEM PD, Science,Technology and Mathematics Professional Development och ansvarar bl a för projektets webbplats.

Projektet som startade 2014, syftar till att förbättra kompetensutvecklingen för lärare i naturvetenskap, matematik och teknik i Europa.

I projektet deltar ett 30-tal institutioner och centra från 15 europeiska länder inklusive Turkiet.

Hur många fyrsiffriga tal uppfyller följande villkor
• det är jämnt
• alla siffror är olika
• hundratalssiffran är dubbelt så stor som entalssiffran
• tiotalssiffran är större än tusentalssiffran
• talet är delbart med 3?

Ladda ned Septemberproblemen.

Strävorna har formen av en matris med rutor och anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla.

Välkommen att besöka vår matematikverkstad!

Lärargrupper får två timmars information och en orientering om matematikverkstaden och ett laborativt arbetssätt i matematik.
Kontakta Anette Fröberg för mer info.

Ny skriftserie

Skriftserien behandlar olika aspekter av matematikutbildning. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.
Läs texterna ….

Bridges
Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture

25-29 juli, 2018, Stockholm
Arrangör: Tekniska museet, Stockholm

Kvalitet i kompetens-utveckling Erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer inom STEM-utbildning.

13-14 sep. 2018, Linköpings Universitet. Anmälan senast 24/8.
Arrangör: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID).


LUMA 2018 – Matematikens mångfald

OBS! Ändrat till 17-19 okt. 2018, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!