Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping, Ramprogram

Ramprogram

Onsdagen den 13 juni 2001
Från NCM medverkar Lars Mouwitz, Elisabeth Rystedt, Lena Trygg och Görel Sterner.

8.30 – 10.00
Storsamling
Information om projektet (Elisabeth)
Vad är NCM? (Lars)
Information om Nämnaren (Lena), NämnarenTema och NCM/Nämnarens webbplatser (Lars, Lena)

10.30 – 12.00
Storföreläsning med Lars Mouwitz
Hur kan lärare lära? – aktuella, internationella erfarenheter

13.30 – 16.30 (inkl kaffepaus)
Parallella seminarier
F-klass och de första skolåren (Görel)
Första delen av grundskoletiden (Elisabeth)
Andra delen av grundskoletiden (Lena)
De senare åren och övergången till gymnasiet (Lars)

Onsdagen den 15 augusti 2001
Från NCM medverkar Bengt Johansson (2 timmar), Ronnie Ryding, Elisabeth Rystedt och Karin Wallby

8.30 – 9.45
Storsamling
Fokus på projektstarten. Hur ska vi arbeta?
Nulägesbeskrivning. Varför? Innehåll? Hur? När? Vem/vilka? (Karin)
Lärargruppens projekt. Några idéer… Syfte och mål. (Elisabeth)
Hur ska Nämnaren användas i kompetensutvecklingen? (Karin)

10.15 – 12.00
Storföreläsning med Bengt Johansson
Bedömningsgrunder och betygskriterier i ett F-9 perspektiv

13.30 – 16.30 (inkl. kaffepaus)
Parallella föreläsningar/workshops, F–9:
Webbresurser (Ronnie)
Problemavdelningen och DPL (Karin)
Samverkan ma–sv (Elisabeth)

Torsdagen den 27 september 2001
Från NCM medverkar Elisabeth Rystedt och Lena Trygg.

13.00 – 15.00
Område 1 (Elisabeth), Område 2 (Lena)

16.00 – 18.00
Område 3 (Elisabeth), Område 4 (Lena)

En träff med respektive skolområde:
Insamling av nulägesrapporterna
Lärargrupperna redovisar utkast till sin projektplan
Seminarium och diskussion kring lästa artiklar och aktiviteter
Nya artiklar att läsa och aktiviteter att genomföra i klassrummet

Måndagen den 29 oktober 2001
Från NCM medverkar Göran Emanuelsson, Elisabeth Rystedt, Lena Trygg och Karin Wallby.

8.30 – 10.00
Storsamling
En sammanfattning av nulägesbeskrivningarna presenteras.
Vad är Matematikbiennalen i Norrköping och hur kan projektarbetena kopplas till den?
Matematiktorget, ett forum för diskussioner i och om matematik.

10.30 – 12.00
Parallella föreläsningar/workshops
Innehåll utifrån önskemål i nulägesbeskrivningarna. Många har önskat repriser från tidigare kompetensutvecklingsdagar och därför har sådana lagts in under båda passen runt lunch.
Laborativ matematik del 1, med inslag från textilslöjd. Lena
Matematik och språk del 1, matematik med fokus på språkutveckling. Elisabeth
(Repris från 15 aug)
Elevgrupperingar. Elevers olikheter – organisationsproblem eller undervisningsutmaning? Karin
Varför ska vi arbeta med mönster i matematik? Matematik – som lärande om mönster. Göran

13.30 – 15.00
Parallella föreläsningar/workshops. Innehåll utifrån önskemål i nulägesbeskrivningarna.
Laborativ matematik del 2, kopplat till arbetssätt och arbetsformer.
Ett arbetssätt för att få fler elever att nå godkänd nivå i matematik beskrivs. Lena
– Matematik och språk del 2, kopplat till portfolio.
Det är bra om du som väljer denna programpunkt tar med dig den matematikbok som du oftast använder i din egen undervisning. Elisabeth
– Problemlösning. Karin (Repris från 15 aug)
– Varför ska vi arbeta med mönster i matematik? Matematik – som lärande om mönster.
Göran (Repris från förmiddagen)

15.30 – 16.30
Lärargruppsvisa träffar
Lärargruppsträffar med handledning.
Hur långt har vi kommit? Hur går vi vidare?
Gruvan och Öster (Östra, Bergshammar och Svalsta)
Åslingan
Nicolai
Borgmästaren (utom område Öster)

Onsdagen den 28 november 2001
Från NCM medverkar Elisabeth Rystedt och Lena Trygg.

13.00 – 15.00
Område 1 (Elisabeth), Område 2 (Lena)

16.00 – 18.00
Område 3 (Elisabeth), Område 4 (Lena)
Sammanfattning av höstens arbete
Hur går vi vidare?

Tisdagen den 12 februari 2002
Från NCM medverkar Elisabeth Rystedt och ytterligare en person från NCM.

13.00 – 15.00
Område 1 (Elisabeth), Område 2

16.00 – 18.00
Område 3 (Elisabeth), Område 4
Delredovisning av projektarbetet.
1/ Hur har arbetet fortsatt efter den 28 nov?
Visa det materiel ni använt och ta gärna med exempel på elevarbeten.
2/ Beskriv hur ni tänker arbeta i fortsättningen. Uppmärksamma den gemensamma delredovisningen/redovisningen av projekten under en heldag i juni.

Tisdagen den 26 mars 2002
”Att fånga kunnandet i matematik”
Lokal: Borgmästarhagsskolans aula kl 13-15 för samtliga deltagare.
Föreläsare: Lisa Björklund, PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm

Seminariet kommer att röra frågor om hur kunnande i matematik kan visa sig
i olika åldrar och situationer samt hur vi kan stödja barns/elevers
matematiska utveckling. Under seminariet kommer vi också in på mer
filosofiska frågor, t.ex. om vad kunskap egentligen är. Lisa kommer att
berätta om ett analysschema i matematik som ges ut av Skolverket.
Frågor till Lisa kan mailas till nykoping@ncm.gu.se före den 14 mars.

Torsdagen den 18 april 2002
Kl 14-16
Borgmästarhagsskolans aula
Taluppfattning i F-9 perspektiv, del 1
Storföreläsning med Karin Wallby och Ronnie Ryding.
Bakgrund, syfte samt bred presentation av olika aspekter kring taluppfattning.
Uppgift ges till den 15 maj.

Onsdagen den 15 maj 2002
Kl 13-15
Lärare som arbetar med elever i skolår F–4,5

Kl 15.30-17.30
Lärare som arbetar med elever i skolår 5,6–9
Lärare som detta läsår arbetar i skolår 5 väljer själva vilken tid de deltar, beroende på nästa läsårs tjänstgöring.
Borgmästarhagsskolan
Taluppfattning i F-9 perspektiv, del 2
Karin Wallby och Ronnie Ryding från NCM.
Uppföljning samt presentation av ett diagnostiskt taluppfattningstest som ska användas i elevgrupperna inför nästa kompetensutvecklingsdag om taluppfattning.

Onsdagen den 12 juni 2002
Obs. prel. program. Definitivt program läggs ut på Matematiktorget.
Tessinskolan

8.30-10.00
Storsamling i Tessinskolans aula

10.00-10.30
Kaffe

10.30-11.30
Förberedelser inför redovisningen . Val av eftermiddagens delredovisningar.

11.30-13.00
Lunch

13.00-14.40
”Biennal Minimal”, delredovisning av projektarbeten
Varje grupp redovisar sitt projektarbete i olika klassrum under max 10 min. ”Publiken” är högst 20 personer vid varje redovisning.

14.40-15.10
Kaffe

15.10-16.30
Återsamling i aulan. Utvärdering av matematikprojektet under läsåret 2001/2002.

Hösten 2002

Tisdagen den 13 augusti 2002, heldag
Program läggs ut på Matematiktorget.

Onsdagen den 14 augusti 2002, heldag
Eget arbete i matematik på den egna skolan utifrån tisdagens kompetensutvecklingsdag.

Torsdagen den 26 september 2002, halvdag
Taluppfattning i F-9 perspektiv del 3
Karin Wallby och ytterligare en person från NCM.
Uppföljning av det diagnostiska taluppfattningstestet och diskussioner kring fortsatta aktiviteter för att stärka elevernas taluppfattning.

Måndagen den 28 oktober 2002 , heldag
Program utifrån önskemål som framkommer på vårens utvärdering

Onsdagen den 27 november 2002, halvdag
Program utifrån önskemål som framkommer på vårens utvärdering

Våren 2003

I heldag
3 eftermiddagar

Programmet för ht 2003 – vt 2004 beror på deltagarnas behov och önskemål, därför anges endast ramarna för NCMs engagemang.

Ht 2003

1 heldag
2 eftermiddagar

Vt 2004

1-2 eftermiddagar
Avslutning 1 heldag