Klassrumsprojekt – projektplan

Rubrik (Vad?)

Syfte (Varför?)

Målgrupp (För vilka?)

Mål (Vart?)

Metoder (Hur?)

Tidsplan (När?)

Utvärdering (Hur går/gick det?)

Ansvariga (Vilka?)

Skola: