Anette Fröberg

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll

I denna rapport argumenterar Ola Helenius (Göteborgs universitet) och doktor Linda Marie Ahl (NCM, Göteborgs universitet/Uppsala universitet) för att göra kursplanen i matematik mer specifik. Detta till följd av regeringens tillsatta utredning som ska se över både läro- och kursplaner i syfte att göra dessa mer tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper samt bättre anpassade […]

Rapport: En bättre kursplan i matematik – förslag på process och innehåll Read More »

Skolforskare: Lärarnas önskedröm får elevresultaten att dala

En skola gjorde alla tänkbara insatser men lyckades ändå inte få elevresultaten att lyfta. När man bjöd in ett forskarteam att studera vad som gick snett fick skolan ett något svårsmält svar. Skolforskarna Anette Jahnke och Åsa Hirsh vid Göteborgs universitet fick, tillsammans med forskningsinstitutet Ifous, i uppdrag av en kommun att analysera varför kunskapsresultaten

Skolforskare: Lärarnas önskedröm får elevresultaten att dala Read More »

Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Det kommer fler tillfällen!

Syftet med Kleindagarna är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Håll ögonen öppna under våren för att säkra din plats i juni (17-19) och augusti (14-16)! Läs mer och anmäl dig här [Kleindagarna]  

Missade du anmälan till Kleindagarna i januari 2024? Det kommer fler tillfällen! Read More »

ALM Virtual Seminar 15th April 2024 – Dyscalculia Uncovered: The Big Questions, with Rob Jennings

ALM Virtual Seminar 15th April 2024 Dyscalculia Uncovered: The Big Questions Speaker: Rob Jennings Time: Online (19:00 UK time) Click here to register. Last date for registration is 14th April 2024. You are invited to join us for the second ALM Virtual Seminar in 2024 on Dyscalculia – The Big Questions at 19.00 London time.

ALM Virtual Seminar 15th April 2024 – Dyscalculia Uncovered: The Big Questions, with Rob Jennings Read More »

Math Kangaroo Asia Camp 2024 – för de med mycket stort intresse för matematik

It is with great pleasure that we extend to you a cordial invitation to participate in the Math Kangaroo Asia Camp 2024. Scheduled from July 18th to 23rd, 2024, this event promises to be an extraordinary voyage into the realm of mathematics, offering a blend of intellectual stimulation, camaraderie, and unforgettable experiences. Purpose: Math Kangaroo

Math Kangaroo Asia Camp 2024 – för de med mycket stort intresse för matematik Read More »

Lärarprofiler prisades på matematikbiennalen

Per Berggren och Cecilia Christiansen belönas för att sprida glädje i matteundervisningen. – Jag är stolt som en tupp, säger Per Berggren, efter att de första stipendierna ur Peder Claessons minnesfond delades ut vid matematikbiennalen i Örebro. Mångåriga insatser för undervisningen i matte belönades när årets upplaga av matematikbiennalen gick av stapeln i Örebro. –

Lärarprofiler prisades på matematikbiennalen Read More »

Undervisning påverkas av klassens förkunskaper

Sammansättning och förkunskaper i klassen påverkar – och kan begränsa – lärarnas undervisning. Det har i sin tur betydelse för elevernas resultat, enligt en avhandling. I en avhandling har forskaren Pontus Bäckström tittat närmare på hur sammansättningen i en skolklass påverkar undervisningen och elevernas resultat. Tidigare forskning om kamrateffekter i skolundervisning visar att elever gynnas

Undervisning påverkas av klassens förkunskaper Read More »