På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Webbsidor i kategorin Bibliotek

 • Webbsidor i kategorin Bibliotek 2020-09-28
  Webbsidor i kategorin Bibliotek
 • Ny skriftserie om matematikutbildning 2018-03-03
  NCM lanserar en ny skriftserie om matematikutbildning. På vår webbplats kommer texter som behandlar olika aspekter av matematikutbildning att läggas ut. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna. Tanken är att erbjuda ett forum för texter som författare vill göra tillgängliga för alla. NCM avgör om texten ...
 • Besök NCM 2018-01-19
  På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg. Bibliotek NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer. Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, placering: NCM) samt ...
 • Nyförvärv juli – december, 2014 2014-12-16
  Molander, K. m fl, (2011) Leka och lära matematik ute, Förskola , Outdoor Teaching Förlag ABEriksson, M, (2014) Naturvetenskap & matematik – inspiration och lärande i sagans värld Kallin, E-M. f fl, (2012) Mattestjärnor året runt Clark-Wilson, A. m fl, (2014) The Mathematics Teacher in the Digital Era
 • Nyförvärv juni, 2014 2014-06-19
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Björnsson, M. (2014). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar : kunskap, skolmiljö och attityder till lärande. Stockholm, Skolverket.
 • Nyförvärv april – maj, 2014 2014-06-05
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics. Koestler, C., M. D. Felton, ...
 • Tidskriftsnytt, juni, 2014 2014-06-05
  Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 2014:2 – Jämförelse mellan fysiska och virtuella laborativa material vid bråkräkning visade att båda var effektiva men att de virtuella var tidsmässigt mer effektiva. Recherches en didactique des mathématiques 2014:1 – Studie av lektioner för elever med inlärningssvårigheter där man delar upp tal för att göra dem ...
 • Tidskriftsnytt, maj, 2014 2014-05-08
  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2014:4 – Hur vikningen av en enkel låda kan ge upphov till viktiga undersökningar av geometriska begrepp. Att som matematikstudent delta i ett program med peer assisted learning ger ökat intresse och även goda studieresultat. Educational Studies in Mathematics Vol. 86(2014): 1 – En andraklassares ...
 • Nyförvärv april, 2014 2014-05-06
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Campbell, P. F. and National Council of Teachers of Mathematics. (2013). The elementary mathematics specialist’s handbook. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics. Wieman, R., F. Arbaugh, et ...
 • Tidskriftsnytt, april, 2014 2014-04-03
  LMFK-bladet 2014:2 – Bakomliggande matematiska mönster och egendomligheter i ett par böcker – dels nutida litteratur, dels äldre. Angående problemet med matematikläroböcker när man nu i Danmark har skiftat från så kallad bevis-matematik till kompetensmatematik samt muntlig examen. For the Learning of Mathematics 2014:1 – Det hundrade numret av tidskriften uppmärksammas med att medlemmar ...
 • Nyförvärv mars, 2014 2014-04-02
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Delacour, L. and Malmö högskola. Fakulteten för lärande och samhälle (2013). Didaktiska kontrakt i förskolepraktik : förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Malmö, Fakulteten för ...
 • Tidskriftsnytt, mars, 2014 2014-03-06
  Teaching Mathematics and its Applications 2014:1 Special issue: Papers from the 11th International Conference for Technology in Mathematics Teaching (ICTMT 11) – Geometrisk problemlösning med hjälp av surfplatta med programmet Geometric Constructer. Om utvecklingen av den digitala teknologin och vad det kan komma att ha för inverkan på matematikundervisningen framgent. Far East Journal of Mathematical ...
 • Nyförvärv februari, 2014 2014-03-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aguirre, J., K. Mayfield-Ingram, et al. (2013). The impact of identity in K-8 mathematics learning and teaching : rethinking equity-based practices. Reston, VA, The National Council of Teachers ...
 • Tidskriftsnytt, februari, 2014 2014-02-06
  NCSM newsletter 2014: spring – Vad kommer utbildningshistorikerna att skriva om matematikundervisningens Common core-era? Vad vill det säga att leda en organisation som arbetar med matematikundervisning? Normat – Nordisk Matematisk Tidskrift 2012:2 – Minnesord över den norsk-svenske matematikern Dan Laksov och över den franske matematikern Pierre Lelong. Brzezínski om Hilberts tionde problem och Büchisekvenser. Matematik, Danmark 2014:1 ...
 • Nyförvärv januari, 2014 2014-01-29
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Beeley, K. (2013). 50 fantastic ideas for maths outdoors. London, Featherstone Education. Chernoff, E. J. and B. Sriraman (2013). Probabilistic thinking : presenting plural perspectives. New York, Springer. Doverborg, E., ...
 • Tidskriftsnytt, januari, 2014 2014-01-09
  Australian Mathematics Teacher 2013:4 Focus issue: Statistics – Om statistikens betydelse vid arbete med data i alla ämnen, likaså för att kunna vara en informerad samhällsmedborgare och – tillägger författaren – är den en viktig komponent vid utveckling av taluppfattningen. Australian Primary Mathematics Classroom 2013:4 – Peter Farrell skriver om betydelsen av att ...
 • Tidskriftsnytt, december, 2013 2013-12-05
  ZDM, International journal on mathematics education 2013:7 “Re-sourcing teacher work and interaction: new perspectives on resource design, use and teacher collaboration” – Lärares arbete innebär många aspekter av samarbete med kollegorna, vilket fokuseras i en jämförande studie av en norsk och en fransk lärares dagliga arbete. Lärare analyserade samma videoinspelade matematiklektioner två gånger med ...
 • Tidskriftsnytt, november, 2013 2013-11-07
  Investigations in mathematics learning 2013:1 – Studenters förmåga att i ett realistiskt sammanhang lösa problem med att rita skalor och att resonera proportionellt. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2013:7 Special issue: “Lighthouse Delta 2013: The Ninth Southern Hemisphere Conference on Teaching and Learning Undergraduate Mathematics and Statistics, Kiama, Australia, 24 – ...
 • Nyförvärv oktober, 2013 2013-11-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bennett, M. R. (2007). Neuroscience and philosophy : brain, mind, and language. New York, Columbia University Press. Bjarnadóttir, K. (2013). Vegleiðsla til talnalistarinnar : þættir úr sögu stærðfræðimenntunar á ...
 • Tidskriftsnytt, oktober, 2013 2013-10-11
  Educational Studies in Mathematics Vol. 84(2013): 2 Special issue: Alternative perspectives on learning mathematics in the early years – Undersökning av matematiska färdigheter bland förskolebarn visade att pojkars färdigheter dominerade över flickornas. Om matematiska situationer i förskolebarnens lekar. Journal of Mathematics Teacher Education 2013:3 – Blivande lärares förkovran i att notera barns tidiga matematiska ...
 • Nyförvärv september, 2013 2013-10-01
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bråting, K., H. Sollervall, et al. (2013). Geometri för lärare. Lund, Studentlitteratur. Dehaene, S. and E. Brannon (2011). Space, time and number in the brain : searching for the ...
 • Tidskriftsnytt, september, 2013 2013-09-12
  Mathematical Spectrum 2013/2013:1 – Om olika utformning av datumljus (adventsljus) och en modell för datum-indelningen. Matematiken i origami och hur man delar en vinkel i tre lika delar samt hur man dubblerar volymen av en kub. Problem med lösningar. Mathematics Teaching 236, 2013: Sept. – Mike Ollerton och Patrick de Boer i ett samtal ...
 • Nyförvärv sommaren, 2013 2013-09-02
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Du Sautoy, M., K. Derecki, et al. (2011). The story of maths. , Time Life : Distributed by Direct Holdings,. This ambitious BBC Open University series offers clear, accessible ...
 • Tidskriftsnytt, augusti, 2013 2013-08-15
  Research in mathematics education 2013:2 Special issue: Experimental methods in mathematics education – Design av en utvärderingsmodell här tillämpat på ett program för en till en undervisning. Hur och om elever använder sig av mentala strategier vid addition och subtraktion av flersiffriga tal. Hur det verbala respektive det visuella och rumsliga arbetsminnet togs i ...
 • Nyförvärv juni, 2013 2013-07-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Andzans, A., J. Benedikt, et al. (2005). Dirichlet principle : theory, examples, problems, experimental training material. Part 1. Riga, Macibu gramata. ”The book is an advanced teaching aid in ...
 • Tidskriftsnytt, juli, 2013 2013-07-03
  Australian Primary Mathematics Classroom 2013:2 – Reportage från kinesiska matematikklassrum samt intervjuer med elever och lärare visar bland annat att det för eleverna är självklart att försöka leva upp till de högt ställda förväntningarna. Den tomma talraden används för att beskriva de olika stegen i komplicerade uträkningar, och rekommenderas även som verktyg i matematikundervisningen. Symmetry ...
 • Nyförvärv maj, 2013 2013-06-10
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Björklund Boistrup, L. and J. Samuelsson (2013). Betydelsen av tystnad : aktionsforskning om bedömning i matematik. Linköping, Utbildningskontoret. Björklund Boistrup, L. and J. Samuelsson (2013). Smittande samtal mellan lärare ...
 • Tidskriftsnytt, juni, 2013 2013-06-10
  Learning and Instruction Vol. 27(2013) : october – Angående matematiksvårigheter benämnda “developmental dyscalculia” och dess relationer till kön och till inlärningssvårigheter i stort. ZDM, International journal on mathematics education 2013:3 Classroom-based interventions in mathematics education – Tillfällen då matematikläraren ser att elever har problem och avbryter arbetet för att ge instruktion och påminna om, vad ...
 • Nyförvärv april, 2013 2013-05-08
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Coles, A. (2013). Being alongside : for the teaching and learning of mathematics. Rotterdam, Sense. Hegedus, S. and J. Roschelle (2013). The SimCalc vision and contributions : democratizing access ...
 • Tidskriftsnytt, maj, 2013 2013-05-08
  The American Mathematical Monthly 2013:2 – Aritmetiska utsagor man ännu inte kunnat bevisa. Hur en cylinder uppför sig på ett pappersark inbjuder till studier inom tillämpad matematik. Origo 2013:3 – I Akalla arbetar en förstaklass med kulram med en metod hämtad från Indien. Andreia Balan intervjuas angående sin doktorsavhandling om formativ bedömning. Johan Wendt berättar om ...
 • Tidskriftsnytt, april, 2013 2013-04-04
  Mathematics Education Research Journal 2013:1 Special issue: Mathematics education with/for indigenous people – En mer kulturellt lyhörd matematikundervisning och annan undervisning i Kanada har delvis vänt trenden att nästan hälften av ursprungsbefolkningen saknar gymnasiekompetens och dessutom saknar självtillit. 17 lärare från olika mexikanska ursprungsbefolkningar deltog i ett projekt att analysera de mellanamerikanska talsystemen för ...
 • Nyförvärv mars, 2013 2013-04-02
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Baptist, P., D. Bocka, et al. (2009). Alles ist Zahl : Dokumentation der Wanderaustellungen. Bayreuth, Universität Bayreuth. Baptist, P., C. Miller, et al. (2013). Alles ist Zahl : Mathematik ...
 • Lychnos 2013-03-15
  Med tillstånd från redaktionen för Lychnos, Lärdomshistoriska samfundets årsbok, har vi scannat in artikeln: Vanäs, Erik. Divisionens historia i Sverige (Lychnos, 1954-1955, s. 141-164).
 • Nyförvärv februari, 2013 2013-03-01
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Baggett, L. W. (2012). In the dark on the sunny side : a memoir of an out-of-sight mathematician. Washington, DC, Mathematical Association. Baptist, P. and D. Raab (2012). Implementing ...
 • Tidskriftsnytt, mars, 2013 2013-03-01
  Math Horizons 2013: February – Att avbilda hyperkub på ett papper och andra diskussioner om att att återge sfärer tvådimensionellt. Vidare om tolvsidingar. Symmetri överförd till musik och poesi, fraktaler et cetera. Mathematical Pie, 188, 2013 + lösningar: Spring – Flera sätt att dela en liksidig triangel i tre lika delar. Några mer eller mindre ...
 • Ny litteratur januari 2013 2013-02-08
  Från och med januari 2011 informerar vi på vår bibliotekssida månadsvis om nyinköpt litteratur med länkar till ytterligare information om resp bok, för Tidskriftsnytt också med länkar till tidskrifternas webbplatser. »»» Nyförvärv januari 2013 »»» Tidskriftsnytt »»» Libris förteckning över samtliga böcker i NCM:s bibliotek »»» Samtliga tidskrifter i NCM:s bibliotet
 • Nyförvärv januari, 2013 2013-02-07
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.(2010). Övningar i Analys i en variabel. Lund, Studentlitteratur. Alemayehu Hailu, G. (2009). Everyday literacies in Africa : enthnographic studies of literacy and numeracy practices in ethiopia. Kampala, Fountain ...
 • Tidskriftsnytt, februari, 2013 2013-02-07
  360 2013:1 Specialnummer om skolforskning – Olika uppfattningar i Sverige och Finland om vad som utmärker effektiv matematikundervisning. Hur pass väl avspeglar de nationella proven vad eleverna bör kunna i matematik? Lista över 2012 års utbildningsvetenskapliga doktorsavhandlingar. Teaching statistics 20013:1 – Att undervisa statistik för synskadade och blinda elever. Grundläggande teorier för sannolikhet diskuteras i ...
 • Tidskriftsnytt, januari, 2013 2013-01-10
  Australian Primary Mathematics Classroom 2012:4 – Ett projekt där Scaffolding numeracy användes i utvärderingsarbetet i årskurserna 4 – 8 handlade mycket om det multiplikativa tänkandet. Två artiklar om algebraiskt tänkande i grundskolan. Australian Mathematics Teacher 2012:4 – Om begreppen matematik och numeracy – John Hogans tio år gamla artikel samt en nyskriven där ...
 • Nyförvärv december, 2012 2013-01-09
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris. Bay-Williams, J. M., W. R. Speer, et al. (2012). Professional collaborations in mathematics teaching and learning : seeking success for all. Reston, VA, National Council of Teachers of ...
 • Tidskriftsnytt, december, 2012 2012-12-07
  For the Learning of Mathematics 2012:3 – Etik, menar Ernest, är den första och grundläggande filosofin vad gäller matematikundervisning. Roth om lärande som en vandring i det okända. Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 18(2012): 4 – I spelet Crypto får eleverna med hjälp av olika matematiska uträkningar – med eller utan miniräknare – ...
 • Nyförvärv november, 2012 2012-12-06
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Bremigan, E. G., R. J. Bremigan, et al. (2011). Mathematics for secondary school teachers. , Mathematical Association of America. Carey, S. (2009). The origin of concepts. New York ...
 • Tidskriftsnytt, november, 2012 2012-11-12
  School Science and Mathematics 2012:6 – Kan man ha ”flyt i matematiken”, vara snabbräknare och samtidigt förstå vad man gör eller finns här en motsättning, skriver en av tidskriftens redaktörer. Problemhörna. Australian Mathematics Teacher 2012:3 – Elever undervisades framgångsrikt i hur division fungerar med hjälp av nians tabell och positionssystemet. Tre sorters ...
 • Nyförvärv oktober, 2012 2012-11-07
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris. (2012). Teknik & matematik i förskola och förskoleklass. Stockholm, Lärarförbundets förlag. Albert, L. R. (2012). Rhetorical ways of thinking : Vygotskian theory and mathematical learning. Dordrecht ; New York, ...
 • Tidskriftsnytt, oktober, 2012 2012-10-05
  Mathematical thinking and learning 2012:3 – Åttondeklassare fick inför klassen i vad som kallades math congress presentera lösningar de gjort och försvara hur de resonerat. Diskussion om varför förstaårsstudenter trots god läs-och matematikförmåga hade svårt att läsa läroboken i matematik. Teaching Children Mathematics Vol. 19(2012):2 – Om Common Core State Standards for Mathematics – ...
 • Nyförvärv september, 2012 2012-10-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Engström, S. (2012). Hur många barn? Horred, Serholt läromedel. Engström, S. (2012). Hur många djur? Horred, Serholt. Engström, S. and L. Serholt (2012). Hur många har du? Horred, Serholt läromedel. Everett, ...
 • Tidskriftsnytt, september, 2012 2012-09-06
  Teaching Children Mathematics Vol. 19(2012): 1 – Att arbeta med Response to intervention i sin matematikundervisning. Som ett verktyg i arbetet med response to intervention intervjuades elever som hade svårt för multiplikation och dessa intervjuer videofilmades. Rumsliga och algebraiska resonemang med barn i förskolan och första klass. Teaching statistics 2012:3 – För undervisningen intressanta ...
 • Nyförvärv juli – augusti, 2012 2012-09-05
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris. Boaler, J. and E. Trägårdh (2011). Elefanten i klassrummet : att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm, Liber. Bryant, P. and T. Nunes (2012). Children’s understandling ...
 • Tidskriftsnytt, augusti, 2012 2012-08-16
  Mathematics Education Research Journal 2012:2 – En ansenlig mängd empiriska data pekar på betydelsen av lärarens engagemang och inlevelseförmåga för elevernas matematiklärande – inte minst för elever med annan etnisk bakgrund. Kinesiska elevers jämförelsevis bättre prestationer i matematik kan bland andra faktorer även bero på att det kinesiska sättet att namnge tal är mer ...
 • Nyförvärv juni, 2012 2012-08-13
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aretorn, L. (2012). Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program : A study of teacher knowledge. Umeå, Umeå Universitet. Gellert, U., E. Jablonka, et al. ...
 • Tidskriftsnytt, juli, 2012 2012-07-06
  Educational Studies in Mathematics Vol. 80(2012):3 – Matematikhistoriens roll i undervisningen och särskilt vad gäller inlärningen av metadiskursiva regler. Studenters verbaliserade tankar vid lösning av geometriska problem ger stöd i den kognitiva processen och kan samtidigt ge forskare verktyg att förstå den kognitiva utvecklingen hos studenterna i denna process. International Journal of Science and Mathematics Education ...
 • Nyförvärv maj, 2012 2012-06-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Donaldson, G. (2012). Becoming a primary mathematics specialist teacher. New York, Routledge. Isoda, M. and S. Katagiri (2012). Mathematical thinking : how to develop it in the classroom. Hackensack, ...
 • Tidskriftsnytt, juni, 2012 2012-06-01
  Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia 2011:2 – Indonesiska spel stöder lärandet av längdmätning. School Science and Mathematics 2012:5 – Trots att genusskillnader vad gäller självtillit fortfarande består till pojkars fördel tycks skillnaderna i matematikprestationer mellan pojkar och flickor ändå ha upphört. I en artikel om en kurs för att fortbilda ...
 • Tidskriftsnytt, maj, 2012 2012-05-07
  Matematik, Danmark 2012:3 – Arne Mogensen skriver om sitt forskningsprojekt där han studerat om och hur lärare framhåller matematiska poänger i undervisningen. Årets Matematikens dag kommer att ha temat Spel. Origo 2012:3 – Om regeringens satsning på små barns lärande i matematik och språk. En intervju med Madeleine Löwing om diagnosmaterialet Diamant. Mathematics Teaching in the Middle ...
 • Nyförvärv april, 2012 2012-05-07
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Ben-Chaim, D., Y. Keret, et al. (2012). Ratio and proportion : reseach and teaching in mathematics teachers’ education (pre-and in-service mathematics teachers of elementary and middle school ...
 • Nyförvärv mars, 2012 2012-04-05
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Carlson, J. S. and J. R. Levin (2012). Instructional strategies for improving students’ learning : focus on early reading and mathematics. Charlotte, N.C., Information Age Pub. Dyson, G. (2012). ...
 • Tidskriftsnytt, april, 2012 2012-04-05
  Australian Mathematics Teacher “Numeracy focus issue” 2012:1 – Om den grundläggande matematiken och hur den kommer till uttryck i flera skolämnen i grundskolan och gymnasiet, skriver fyra australiska lärare som deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Får eleverna tillräckligt med tid för matematiktestet i det australiska nationella läsa-skriva-räkna testet? Teaching Mathematics and its Applications ...
 • Nyförvärv februari, 2012 2012-03-09
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Collins, A. and L. S. Dacey (2011). The Xs and whys of algebra : key ideas and common misconceptions. Portland, Me., Stenhouse Publishers. Dabell, J., B. Keogh, et ...
 • Tidskriftsnytt, mars, 2012 2012-03-02
  School Science and Mathematics 2012:2 – Man jämförde om elevers prestationer och attityder etc till matematik och naturvetenskap var annorlunda i enkönade klassrum än i blandade. Problemavdelning. Educational Studies in Mathematics Vol. 79(2012):3 Special issue: The inverse principle: psychological, mathematical and educational considerations – Undersökning med elever årskurs 3 till 6 av subtraktion och ...
 • Nyförvärv januari, 2012 2012-02-08
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Brams, S. J. (2011). Game theory and the humanities : bridging two worlds. Cambridge, Mass., MIT Press. Brandell, G., A. Holst, et al. (2012). Flervariabelanalys med Maple. Lund, Studentlitteratur. Cerbin, ...
 • Tidskriftsnytt, februari, 2012 2012-02-03
  Mathematics in School 2012:1 – En aktivitet där flera grodor hoppar över varandra och man ska förutsäga hur många steg respektive hopp de behöver göra för att de ska ha bytt plats med varandra. Problem utgående ifrån en sfär i en kub, en cylinder i en kub eller vice versa. Primary Mathematics 2012:1 – ...
 • Nyförvärv december, 2011 2012-01-12
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Beatty, A. S., National Research Council (U.S.). Committee on Highly Successful Schools or Programs for K-12 STEM Education., et al. (2011). Successful STEM education : a workshop summary. ...
 • Tidskriftsnytt, januari, 2012 2012-01-12
  School Science and Mathematics Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011:8 – Trots undervisning i strategier för lösning av algebraproblem använder väldigt många gymnasieelever sig inte av dessa och av dem som gör det är den förväntade framgången inte särskilt stor. Ett projekt med teknikaktiviteter i sjätte och sjunde klass samt extra aktiviteter efter skoltiden ...
 • Licentiatavhandlingar 1968- 2011-12-06
  Alla licentiatavhandlingar är tillgängliga på NCM:s bibliotek. Då avhandlingar eller abstracts är tillgängliga online är det i de flesta fall i form av pdf-filer. 2012 (1 avhandling) • Aretorn, Lena (2012) mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program : a study of teacher knowledge (Studies in science and technology education (FontD)). Umeå: Umeå universitet Fulltext 2011 (6 avhandlingar) • ...
 • Clone of Licentiatavhandlingar 2011-12-06
  Alla licentiatavhandlingar är tillgängliga på NCM:s bibliotek. Då avhandlingar eller abstracts är tillgängliga online är det i de flesta fall i form av pdf-filer. | Finlandssvenska licentiatavhandlingar | 2011 5 avhandlingar • Becevic, Semir (2011) Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå (Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet. Abstract och fulltext Frejd, Peter (2011) Mathematical modeling in upper ...
 • Nyförvärv november, 2011 2011-12-02
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Andersson, A. (2011). Engagement in education : identity narratives and agency in the contexts of mathematics education. Aalborg, Aalborg university. Aunio, P. (2006). Number sense in young children ...
 • Tidskriftsnytt, december, 2011 2011-12-02
  ZDM, International journal on mathematics education (peer reviewed) 2011:6-7 Tema: Approaches and practices in developing teachers’ expertise in mathematics instruction – Erfarna kinesiska lärare får hjälp att utveckla sin undervisning hos en ”master teacher”, där de både lär sig mer matematik men också att förändra sitt tänkande och undervisning inom specifika matematikområden. Om nyttan ...
 • Tidskriftsnytt, november, 2011 2011-11-04
  Familjemagasinet 2011:7 – Föräldramatte är ett nytt digitalt läromedel, som förklarar skolmatematiken för föräldrar. School Science and Mathematics Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011: 6 – En jämförande undersökning av tredje- och fjärdeklassares användning av konkreta respektive virtuella material vid bråkräkning och arbete med symmetri visade ingen skillnad i resultat. Artikel som vill rikta uppmärksamheten ...
 • Nyförvärv oktober 2011 2011-11-03
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Alsina, C. and R. B. Nelsen (2011). Icons of mathematics : an exploration of twenty key images. , Mathematical Association of America. Becevic, S. (2011). Klassrumsbedömning i matematik ...
 • Tidskriftsnytt, oktober, 2011 2011-10-10
  Australian Mathematics Teacher Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011:3 – Att använda webben för matematikundervisningen. Arbete med öppna problem med hjälp av fotografier. Australian Primary Mathematics Classroom Fritt tillgänglig på The Free Libarary! 2011:3 – Gardinvajer som konkret material för att undervisa om bråk och decimaler. Barnen i klassen fick låna lärarens ...
 • Nyförvärv september 2011 2011-10-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.AAMT-MERGA Conference (2011 : Alice Springs N.T..), J. Clark, et al. (2011). Mathematics: traditions and practices : proceedings of the AAMT-MERGA Conference, held in Alice Springs, 3-7 ...
 • Tidskriftsnytt, september, 2011 2011-09-02
  Tangenten 2011:2 Tema: Mönster – Mönster i en samisk kontext, där mönstret återfinns i både berättelserna och exempelvis i textila band. Olika slags symmetrier i ornamentik bland annat exemplifierat av fotspår. Inspirerad av den danska tidskriften MatematikMagasinet redogör Torgeir Onstad om sina fördjupade studier av en förbluffande egenhet med talet 41. ZDM, International journal on mathematics ...
 • Nyförvärv sommaren 2011 2011-08-26
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.(2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm, Skolverket. Advisory Committee on Mathematics Education (2011). Mathematical needs : mathematics in the workplace and higher education. London, ACME. Advisory Committee on Mathematics ...
 • Tidskriftsnytt, augusti, 2011 2011-08-15
  Recherches en didactique des mathématiques (peer reviewed) 2011:2 – Kan matematikundervisning med en virtuell abacus anses som exempel på meningsfull undervisningsteknologi? ZDM, International journal on mathematics education (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2011:3 Tema: Interoperable ineractive geometry for Europe – Tre pedagogiska metoder presenteras för arbete med dynamiska geometriprogram. Samtliga artiklar handlar om dynamiska ...
 • Tidskriftsnytt, juli, 2011 2011-07-01
  Journal of Mathematics Teacher Education (peer reviewed) 2011:3 – En studie över turkiska blivande matematiklärares kunskaper i multiplikation av bråk. Med anledning av att flera länder i Afrika har infört matematikundervisning på de lokala språken efterlyses en undervisning för detta även i lärarutbildningen. Educational Studies in Mathematics (peer reviewed) Vol. 77(2011): 2-3 Special issue ...
 • Nyförvärv maj 2011 2011-06-10
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.(2010). Övningar i Inledande geometri för högskolestudier. Lund, Studentlitteratur. Bergius, B. (2011). Matematik – ett grundämne. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), Göteborgs universitet. Bergström, L. and S. Streith (2010). ...
 • Tidskriftsnytt, juni, 2011 2011-06-01
  LMFK-bladet 2011:3 – En smart användning av den naturliga logaritmen. Ett problem med en ellips. International Journal of Science and Mathematics Education (peer reviewed) 2011:3 – En undersökning om betydelsen av attityder för goda resultat i matematik. Utvärdering av ett amerikanskt program för att rekrytera studenter till lärarutbildning i matematik och naturkunskap för högstadiet och ...
 • Tidskriftsnytt, maj, 2011 2011-05-06
  Mathematics Teacher vol. 104(2011):8 – Att så effektivt som möjligt använda tillgängliga teknologiska hjälpmedel för matematikundervisningen. Att studera kartor i olika skalor är ett bra exempel på tillämpning av matematiken. International Journal of Science and Mathematics Education (peer reviewed) 2011:2 Special issue: Enhancing the participation, engagement and achievement of young people in science and ...
 • Nyförvärv april 2011 2011-05-06
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aigner, M., E. Behrends, et al. (2010). Mathematics everywhere. Providence, R.I., American Mathematical Society. Anthony, G. and M. Walshaw (2009). Effective pedagogy in mathematics . Brussels Geneva, International Academy ...
 • Nyförvärv mars 2011 2011-04-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Barker, W. H. and R. Howe (2007). Continuous symmetry : from Euclid to Klein. Providence, R.I., American Mathematical Society. Bones, G. Å. and Nasjonalt senter for matematikk ...
 • Tidskriftsnytt, april, 2011 2011-04-01
  Learning and Instruction 2011:3 – Videofilmer av 10-åriga högpresterande elever som löste problem två och två visade att ju svårare problemen var desto större del av diskussionerna var av metakognitiv art. Journal of Mathematics Teacher Education 2011:1 – Grundskollärare i ett låginkomstområde i USA deltog som observatörer i extralektioner efter skoltidens slut med elever från ...
 • Doktorsavhandlingar – kronologisk lista 2011-03-10
  Gå till nya listan.
 • Nyförvärv februari 2011 2011-03-04
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris. Verschaffel, L. et al. (2009). Words and worlds : modelling verbal descriptions of situations. Rotterdam ; Boston, Sense. Akker, J. J. H. v. d., W. Kuiper, et al. (2003). ...
 • Tidskriftsnytt, mars, 2011 2011-03-04
  ZDM, International journal on mathematics education 2011:1 Special issue: On creating and using representations of mathematics teaching in research and teacher development – Att representationer i matematikundervisningen kan vara att utbyta tecken med varandra, tystnad, eller att något är underförstått. Matematikundervisning på universitet med hjälp av serieteckningar tillsammans med informationsteknologi. International Journal for the History ...
 • Tidskriftsnytt, februari, 2011 2011-02-04
  NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk (peer reviewed) 2010:3 – Lärares syn på vad som karaktäriserar elever med matematikbegåvning. Om benämnda tal som innebär uträkningar i flera led.
 • Nyförvärv januari 2011 2011-02-03
  Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Al-Khalili, J. (2010). Pathfinders : the golden age of Arabic science. London, Allen Lane. Appelbaum, P. M. and D. S. Allen (2008). Embracing mathematics : on becoming ...
 • Nyförvärv januari, 2011 2011-01-25
  Al-Khalili, J. Pathfinders : the golden age of Arabic science. London, Allen Lane. Appelbaum, P. M. and D. S. Allen (2008). Embracing mathematics : on becoming a teacher and changing with mathematics. New York, Routledge. Askew, M. Values and variables : mathematics education in high-performing countries. London, Nuffield Foundation. Barnett-Clarke, C. Developing essential understanding of rational numbers for ...
 • Tidskriftsnytt, januari, 2011 2011-01-10
  Mathematics Education Research Journal (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2010:3 – Artiklarna i detta nummer behandlar matematiktesters möjligheter och begränsningar i undervisningen. Språkets och logikens betydelse för studenters förståelse vid arbete med bevisföring. Värdet av problemlösning och diskussion kring avsaknad av problemlösning i matematiktester. Betydelsen av relationen mellan lärare och studenter i matematikundervisningen ställt ...
 • Nyförvärv december, 2010 2010-12-21
  Matematikutvecklare : stödmaterial vid planering av uppdraget. Stockholm, Skolverket. Chick, H. L., J. L. Vincent, et al. (2005). ”Proceedings of the 29th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education Melbourne, Australia July 10-15, 2005.” Presents the proceedings of the 29th annual conference of the International Group for the Psychology of Mathematics ...
 • Tidskriftsnytt, december, 2010 2010-12-03
  Mathematics Education Research Journal (peer reviewed) 2010:2 Special issue: Applications and mathematical modelling in mathematics learning and teaching – Rapport från statistikundervisning i tre australiska årskurs 1 klasser där barnen fick lära sig att visualisera och presentera data men även att resonera om vilka data som kan vara lämpliga att presentera statistiskt. En analys ...
 • Nyförvärv november, 2010 2010-11-24
  Andersson, B.-M. and S. Kowalski Så mattefrön : matematik i förskolan. Stockholm, Bonnier Utbildning. Araújo, A. EIMI 2010 Conference : Educational interfaces between mathematics and industry : proceedings. Lissabon, Centro Internacional de Matemática, Portugal. Bergqvist, E., Nationellt centrum för matematikutbildning, et al. Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet : gymnasiet hösten 2009. Göteborg, Nationellt centrum för ...
 • Tidskriftsnytt, november, 2010 2010-11-05
  ZDM, International journal on mathematics education (peer reviewed) 2010:6 Tema ”Cognitive neuroscience and mathematics learning” – Hur man kan identifiera den inre dysfunktion som orsakar oförmåga till taluppfattning. Förmågan att uppfatta antal större än vad små barn och vissa djur klarar av, kan vara relaterat till spatial uppfattning och till språkliga och visuella system ...
 • Nyförvärv oktober, 2010 2010-10-27
  (2007). Studentexamensuppgifter i matematik : kort kurs, åren 2002-2007 : jämte lösningar. Helsingfors, Svenska matematiklärarföreningen. Ahlström, K. Magkänslans anatomi : om hur vi bör tänka och när vi gör bäst i att låta bli. Stockholm, Bonnier existens. Auguste, B. G., P. Kihn, et al. Closing the talent gap : attracting and retaining top-third graduates to careers in ...
 • Tidskriftsnytt, oktober, 2010 2010-10-01
  School Science and Mathematics 2010:2 – Lärare på college i USA anser att de nya studenterna har alldeles för dåliga kunskaper i matematik och särskilt algebra, matematiska resonemang och förmågan att generalisera. School Science and Mathematics 2010:3 – Forskningen kring genusskillnader angående prestationerna i matematik och naturvetenskap. Vid en jämförelse mellan hur bråk för ...
 • Nyförvärv september, 2010 2010-09-28
  International Congress of Mathematicians, ICM 2010, Hyderabad, India, August 19-27 2010 : Programme. S. l. Mathematics newsletter : special issue commemorating ICM 2010 in India. Vol. 19(2010), no. 1. Chennai, Ramanujan Mathematical Society. Anderson, M., V. J. Katz, et al. (2009). Who gave you the epsilon? : & other tales of mathematical history. Washington, D.C. Cambridge, Mathematical Association ...
 • Nyförvärv sommaren, 2010 2010-09-03
  (1956). Report of a conference on mathematical education in South Asia : held at the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay on 22-28 February 1956. Bombay, Tata Institute of Fundamental Research. Andersson, P. and A. Fejes Kunskapers värde : validering i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur. Andresen, M., B. Henriksen, et al. Effective long-range developments – evaluation ...
 • Tidskriftsnytt, september, 2010 2010-09-03
  MatematikMagasinet 53 2010:augusti – Olympiaduppgifter i geometri. En säregen konstruktion av den regelbundna niokanten. En egenskap vid triangelns eulerlinje. Mathematics Competitions 2010:1 – En universitetslärare från Vilnius skriver om några möjliga ingredienser i avancerat matematiskt tänkande. Godbitar från Matematikolympiaden i Colorado genom åren. Origo 2010:4 – Om läroplansrevideringar och satsningar på matematikundervisningen i Sverige och utomlands. Insändare ...
 • Tidskriftsnytt, augusti, 2010 2010-08-06
  Journal of mathematical behavior 2010:2 – Taiwanesiska universitetsstuderandes uppfattningar om sina matematiska prestationer tycks besannas i traditionella undervisningssituationer däremot inte i icke traditionella situationer. International journal of mathematical education in science and technology 2010:5 – Universitetsföreläsningar i matematik har fått kritik som ett ineffektivt sätt att undervisa, men här lyfts flera argument fram för föreläsningsmetoden som ...
 • Tidskriftsnytt, juli, 2010 2010-07-02
  Mathematical Pie No 180 2010:Summer – Problem och andra matematiska tidsfördriv med en lösningsbilaga. Australian senior mathematics journal 2010:1 – Forgasz och Tan finner att flickor presterar sämre än pojkar vid användningen av CAS. Handdatorer och liknande teknologiska hjälpmedel i matematikundervisningen. Omöjliga geometriska figurer – ett sätt att väcka elevernas intresse. For the learning of mathematics 2010:2 ...
 • Nyförvärv maj, 2010 2010-06-03
  Adrian-Nilsson, G. (1922). Den gudomliga geometrien : en uppsats om konst. Helsingfors, H. Schildt. Alexander, A. R. Duel at dawn : heroes, martyrs, and the rise of modern mathematics. Cambridge, Mass., Harvard University Press. Arbaugh, F. Linking research & practice : Research Agenda Conference report. Reston, VA., National Council of Teachers of Mathematics. Bellos, A. and ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!