Ny skriftserie om matematikutbildning

NCM lanserar en ny skriftserie om matematikutbildning. På vår webbplats kommer texter som behandlar olika aspekter av matematikutbildning att läggas ut. Författarna står själva för innehållet och NCM har endast gjort en lättare redaktionell granskning av texterna.

Tanken är att erbjuda ett forum för texter som författare vill göra tillgängliga för alla. NCM avgör om texten ska publiceras. Om du har en text som du vill få publicerad här kan du kontakta NCMs föreståndare Peter Nyström.

De första två bidragen i den nya skriftserien kan nås via länkarna nedan.

Anders Tengstrand har skrivit en intressant och innehållsrik text om matematiska resonemang. Han riktar sig främst till blivande och aktiva lärare i grundskolans senare del och i gymnasieskolan. Texten tar bland annat sin utgångspunkt i matematikens historia.

Författarens förhoppning är att den ska väcka angelägna frågor och locka till diskussion. Texten ger ett värdefullt bidrag och bör läsas av alla som intresserar sig för matematiska resonemang.

Ladda ned Resonemang om matematiska resonemang (pdf).

Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn har bidragit med ett genomtänkt och utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnandet, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år. Materialet innehåller fyra diagnoser inom olika matematikområden, och rikligt med kommentarer och möjligheter att öva på det som visade sig svårt i diagnosen.

Diagnoserna är tänkta att användas av den som ska påbörja en lärarutbildning eller påbörja en matematikdidaktisk kurs inom lärarutbildningen, men de har också ett värde för den verksamma läraren som vill repetera grundläggande matematik.

Ladda ned Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter (pdf).