Nämnaren på nätet

Skapad: 2006-06-21. Ändrad: 2016-12-16  

Nämnaren på nätet

 
 

| Innehåll |

 
Skriva för Nämnaren?

 

Här finner du en litteraturlista till Nämnaren 2016:4 .

 
Till Holmberg & Kilhamns artikel om addition med bråk på tallinjen finns här en länk till Learning Mathematics through Representations.

 
Holländska äggkartonger kan du finna exempel på här. Använd sökordet eier.

 
Ståhlberg & Sumpters artikel bygger på en uppsats som du finner i sin helhet här.

 
Till Ahmet & Lingefjärds artikel om parametriska kurvor finns här länkar till Geogebrafiler:
[1], [2], [3], [4], [5] & [6].

 

Uppslaget
IKT-strävor.
Mer material finner du här och här.

 
Kängurusidan
Geometri – bra för resonemang och problemlösning.
Läs mer här.

 
Favoritartiklar
Vilken är din favoritartikel i Nämnarens 200 nummer?
Läs om några favoritartiklar >>

Innehåll: CF