På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nämnaren

Nämnaren vill medverka till en förbättrad matematikutbildning i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning genom att sprida goda exempel och relevant forskning som rör matematiklärande och matematikundervisning.
Nämnaren utkommer fyra gånger per år och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, forskare och andra som berörs av matematikutbildning i sin verksamhet.

Historik

Nämnaren började utkomma 1974 som kontaktorgan mellan lärarutbildare i matematik. Publikationen blev omedelbart efterfrågad och redan första utgivningsåret erbjöds skolor att abonnera. Sedan 1999 är Nämnaren en permanent verksamhet och NCM har som ett av sina huvudmål att trygga dess existens. Nämnaren har en oberoende ställning med nära kontakter med lärare, lärarutbildare och forskare i matematikdidaktik och matematik såväl nationellt som internationellt.

Läs mer >>

Nämnaren på nätet, NpN

Varje nummer av Nämnaren kompletteras med information om innehållet på webben, som kompletta litteraturlistor, klickbara länkar, arbetsblad för utskrift, fördjupande texter et cetera. Uppslaget och Problemavdelningen läggs ut samtidigt som ett nytt nummer kommer ut. Övriga artiklar finns sökbara i artikelregistret ett år efter utgivning. Det går också att fulltextsöka i pdf:erna.

Läs mer >>

Nämnaren i kompetensutveckling

Artiklar i Nämnaren kan fungera som underlag för kollegial kompetensutveckling. Det allra enklaste sättet är när någon läser och delar en intressant artikel med nära anknytning till en pågående diskussion i lärarlaget. För de som funderar på att organisera Nämnarenläsning över tid finns en beprövad modell i Skellefteå.

Läs mer >>

Beställ Nämnaren

Prenumerera på Nämnaren som utkommer med fyra nummer per år.

Beställ här >>


Innehåll: Calle Flognman
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!