Är universum en simulering?

Om universum så som vi uppfattar det egentligen bara är en simulering i någons dator, så skulle det kunna förklara varför så mycket i vår värld uppför sig matematiskt och varför matematikens objekt och resultat förefaller vara oberoende av tid och rum.

»»» Is the universe a simulation? [NY Times]

Seminarium: Chalmersingenjören som ledare och lärare

För att öka ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap och teknik behövs duktiga lärare, som är goda förebilder och har förutsättningar för att undervisa och inspirerar eleverna i dessa ämnen. Vi kan konstatera att sådana lärare och lärarstuderande är för få. Hur skall fler studerande förmås att bli engagerade lärare och är det mer än lärarlönerna och samhällets syn på lärarrollen som måste förändras?

IVA Väst arrangerar ett seminarium kring dessa frågor den 3 mars, kl 17.15–19:00, med efterföljande mingel.

Samuel Bengmark och Torbjörn Lundh, båda verksamma vid Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet, ger sin syn på den framtida utbildningen inom matematik och naturvetenskap samt informerar om Chalmers kombinationsutbildning som ger både en civilingenjörs- och en ämneslärarexamen.

Plats
Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg.

Anmälan
»»» Anmälan till seminariet görs senast den 22 februari 2014 via www.iva.se/kalendarium
Deltagandet är kostnadsfritt.

OECD: Om Sverige och PISA-resultaten

Tisdagen den 18 februari överlämnades rapporten PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden till utbildningsminister Jan Björklund. Rapporten från OECD är en genomgång av vad Sverige kan lära av de länder som presterar bäst i PISA 2012.

»»» Se webbutsändning från regeringens pressträff [Regeringskansliet]

»»» Sverige bör höja lärarlönerna [SvD]

»»» Rapporten i fulltext [Regeringskansliet]

Ingvar Lindqvistprisen 2014

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Ingvar Lindqvistprisen 2014 till:

Eva Björklund, Herrgårdsskolan i Göteborg (matematik)
Daniel Barker, Norra Real i Stockholm (fysik)
Anja Eklund, Strandskolan i Tyresö (biologi)
Patrik Lundqvist och Anna Stiby, Eklidens skola i Nacka (NO)

Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2014, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper och genom att bland annat integrera olika ämnen, utveckla spännande undervisningsmetoder och använda digitala klassrum har de ökat elevernas intresse och glädje för ämnena.

Valet av dessa lärare motiveras också av att de visat

entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

»»» Läs vidare [My Newsdesk]

Sök till Kleindagarna 2014!

Kleindagarna är ett unikt projekt för att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan. I projektet samverkar 20 gymnasielärare och ett 10-tal forskare under tre dagar i Institut Mittag-Lefflers anrika lokaler för att tillsammans utveckla framtidens matematiklektioner för gymnasieskolan.

Kleindagarna 2014 arrangeras mellan 13-15 juni och under dagarna presenteras nya perspektiv på matematik av forskare varvat med insikter från lärarnas undervisningssituation.

Alla gymnasielärare som undervisar i matematikämnet är välkomna och vi eftersträvar en bredd av erfarenheter i den deltagande gruppen. Deltagande i projektet är kostnadsfritt för utvalda lärare. Ansök senast den 1 april på denna länk.

Kleindagarna arrangeras Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM), i samarbete med Svenska nationalkommittén för matematik och Institut Mittag-Leffler. Alla moment i projektet sker i Institut Mittag-Lefflers lokaler på Djursholm, strax utanför Stockholm.

För ansökan och mer information om Kleindagarna besök Svenska kommittén för matematikutbildning och Institut Mittag-Leffler.

Ansök till Kleindagarna 2014

Matematik i kulturmiljön – internationell konferens

Bridging Ages årliga internationella konferens handlar om undervisning i närmiljön och hur detta kan ge positiva resultat både i skolan och för samhället. Konferensen genomförs den 26-28 augusti 2014 och platsen är den lilla byn Ngurunit i norra Kenya.

Utgångspunkten är ett projekt kring utveckling av matematikundervisning som pågår mellan Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum i Sverige och Kenyatta University, Nairobi, och National Museums of Kenya.

»»» Läs vidare [Bridging ages]

»»» Matematik i kulturmiljö [Linnéuniversitetet]

Nämnaren 2011 nu fritt nedladdningsbar

I Nämnarens artikelregister finns nu 2 578 201 ord i mer än 500 MB PDF:er, indexerade och fulltextsökbara, från 1980 – 2011.

Registret har kompletterats med 93 artiklar från Nämnaren, årgång 2011, som är fritt tillgängliga för nedladdning, se denna länk. Där kan du också på olika sätt söka bland de hittills 40 årgångarna, från 1980 och fram till 2011. De flesta artiklarna är nedladdningsbara som PDF:er.

Alla PDF:er är dessutom fulltextsökbara via länken Fulltextsök 1980 – 2011 * i webbsidans vänsterkant.

»»» Nämnarens artikelregister

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!