På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Debatt: ”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”

Lyft blicken från siffrorna. Riksdagen vill ha mer matematik i grundskolan – men till vilket pris? Humaniora och samhällsvetenskap blir lätta byten då de ställs mot Pisa-­mätningarnas skenbart tydliga resultat.
»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]

Replik 1: ”Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg”

Replik 2: ”Utökad matematikundervisning hotar inte demokratin”

Varför överskattar vi matematik i den svenska skolan?

Den 28 mars bänkar sig runt 60 000 svenska utbildningssökande för att skriva högskoleprovet. Under sju timmar kommer de att svara på 160 frågor. 80 av de frågorna består av matematik eller ”logiskt tänkande”.
Och det är ju bra… om majoriteten av alla studerande hade användning för de kunskaperna i livet efter studietiden.

»»» Läs vidare [Nyheter 24]

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Nu finns ett rykande färskt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk att läsa.

NOMAD är den enda Nordiska matematikdidaktiska forskningstidskriften och har som syfte att främja nordisk forskning i matematikdidaktik.

Detta nummer av NOMAD innehåller 4 artiklar.

Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency
Anneli Dyrvold, Ewa Bergqvist and Magnus Österholm

Systemic functional linguistics as a methodological tool in mathematics education research
Andreas Ebbelind and Cecilia Segerby

Disciplined by tests
Gunnar Sjöberg and Eva Silfver, Anette Bagger

Lektionsstudier i dansk læreruddannelse
Charlotte Krog Skott og Camilla Hellsten Østergaard

»»» Läs vidare på NOMADs webbsida.

Extra mattetimme på högstadiet

Efter en debatt om grundskolan i riksdagen den 22/3 togs beslut om mer matematik på högstadiet. Riksdagen vill att regeringen tar fram förslag som gör det möjligt att elever i årskurs 7–9 får en undervisningstimme mer i matematik per vecka.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]

Känd datalog vill kasta ut flyttalen

John L. Gustafson har tagit fram ett nytt dataformat för numeriska värden i processorer. Hans unum (universal number) kräver mindre minne och kommer undan avrundningsproblem som plågar dem som använder flyttal. Unum omfattar alla dagens numeriska typer – både heltal, flyttal och fasttal.

»»» Läs vidare [Elektronik Tidningen]

Ser inte gruppen för alla barn

Förskolan har av tradition varit en social arena där barngruppen stått i centrum, där lärandet tillsammans och gruppdeltagandet varit det viktigaste.

Men idag ser vi hur det individualiserande synsättet vinner mark även i förskolan, säger professor Ingrid Pramling Samuelsson.

»»» Läs vidare [Göteborgs Universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!