Bättre klimatprognoser med hjälp av matematik

Djurarter som dör ut och mer giftalger i vattnet är förväntade effekter av den globala uppvärmningen. Med hjälp av enkla matematiska modeller kan forskare nu förutsäga konsekvenserna av klimatförändringar.

»»» Läs vidare [Miljö och utveckling]