Matematikern Lars Gårding avliden

Lars Gårding, professor emeritus i matematik, Lund, har avlidit efter en tids sjukdom. En hel generation matematiker, verksamma både i Lund och på andra håll, har honom att tacka för en stor del av sin utbildning. Gårding hade ett stort intresse för undervisning, vilket bland annat yttrade sig i att han en termin bytte arbete med en av institutionens lektorer för att delta i den lägre undervisningen.

1988 skrev Gårding en dialog, ett tänkt samtal om matematikens grunder mellan Gud och matematikern John von Neumann (nyckelperson i utvecklingen av datorer). Dialogen fick ett internationellt pris och uppfördes av Stockholms dialogseminarium med Margaretha Krook i rollen som Gud.
»»» Lars Gårding [Sydsvenskan]

Stockholms universitet fryser ämneslärarutbildning

Det råder brist på lärare i naturvetenskap men eftersom för få personer har sökt till inriktningen matematik och naturvetenskap för årskurs 7-9 så kommer Stockholms universitet inte att starta utbildningen i år.

»»» SU fryser lärarutbildning i naturvetenskap [Skolvärlden]

»»» Universitetet stryper matematiklärarutbildning [Dagens Industri]

»»» Lärarbristen riskerar att bli katastrofal [Dagens Industri]

Myriader av världar

Vi får stå ut med tanken på oändligt många världar om vi ska ta fysikens matematiska teorier på allvar, skriver Max Tegmark i en ny bok.

»»» Av myriader världar är det här den enda vi har [SvD]

»»» Max Tegmark på wikipedia [wikipedia]

Från tidigare Aktuellt

»»» Om Max Tegmark

Sveriges PISA-resultat en effekt av att eleverna inte anstränger sig?

DN har med hjälp av en datakörning identifierat enskilda elevers provresultat på PISA-testet och jämfört med betyg och resultat på nationella prov. Många svarar inte rätt ens på varannan fråga, trots bra betyg i matematik. Datakörningen omfattar 50 av de 209 skolor som deltog i PISA, totalt motsvarande 1250 elever.

DN:s granskning visar flera anmärkningsvärda svarsmönster i Pisa. Engelska skolan i Bromma i Stockholm, en av de deltagande skolorna, har många högpresterande elever. Ungefär var fjärde niondeklassare fick det högsta betyget, MVG, i de nationella proven i matematik år 2012. Över hälften fick MVG i matematik i avgångsbetygen, men deras resultat i Pisa-provet, som DN kunnat ta fram, är högst medelmåttigt. I snitt skrev eleverna rätt på 47,5 procent av mattefrågorna. Det kan jämföras med Fors-Hedaskolan i Värnamo, där motsvarande snittpoäng på Pisa-testet var 47,9 procent rätt. Här fick bara 4,2 procent av eleverna MVG i de nationella proven, alltså betydligt färre. Var sjunde elev blev underkänd.

»»» Därför kan Pisa-testet vara missvisande [DN.se]

»»» Kunskapsnivån rasar inte [DN]

»»» Forskare: ”Lita helt och hållet på PISA” [SvD]

»»» Pisas projektledare: ”Finns säkert i andra länder också [DN]

Mikael Passares stipendium 2014

Mikael Passares stipendium 2014 har tilldelats:

Simon Nauclér
åk 4 Beckombergaskolan i Stockholm, 72 p. Ecolier:
Nominerande lärare: Louise Åström

Julia Thorén
åk 5 Nya tidens Montessoriskola i Täby. 84 p. Benjamin
Nominerande lärare: Stavros Louca

Jacob Ahlman Bohm
åk 8 Minervaskolan i Umeå. 88 p. Cadet
Nominerande lärare: Lena Adolfsson

Martina Ohlsson
kurs 2 Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. 79 p. Junior
Nominerande lärare: Per Lindgren

Hedersomnämnande
Ett speciellt hedersomnämnande går till Danny Karlsson åk 4, Sandlyckeskolan i Torekov.
Nominerande lärare: Karolina Johansson

Vi gratulerar alla fem och också deras lärare.

Stipendiet utdelas av Mikael Passares minnesfond.

Elever måste rustas för problemlösning

Efter Pisa-resultaten har röster höjts för en återgång till traditionell katederundervisning. Åse Hansson, som forskar i matematikpedagogik och lärarkompetens vid Göteborgs universitet, är kritisk. Hon menar att katederundervisning bygger på att eleverna passivt tar emot kunskap som förmedlas av läraren. Det är en föråldrad pedagogik som inte fungerar som samhället ser ut idag.

”Vårt samhälle kommer att efterfråga människor som har lärt sig tänka själva och vara kreativa”, menar Åse Hansson. ”Det kan inte katederundervisningen förbereda eleverna på. I exempelvis matematik behöver eleverna lära sig problemlösning och att resonera sig fram till olika svar.”

»»» Forskare: Katederundervisning är föråldrat [SR]

Ny modell bättrade på resultaten

På Wieselgrensskolan i Helsingborg har man använt sig av inspelade genomgångar att titta på som läxa för att sedan kunna ägna mer av lektionen åt diskussioner och stöd. På ett år ökade andelen godkända i matematik i klassen från 58 till 93 procent.

»»» Ny modell bättrade på resultaten [SvD]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!