Därför är materiens inre som en kringla

När materiens smådelar länkas ihop kan det under rätt förhållanden uppstå exotiska och oväntade tillstånd. Årets Nobelpris i fysik går till tre forskare som har hjälpt oss att förstå denna märkliga värld.
Deras avgörande redskap är den matematik som kan skilja en fralla från en kringla.

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]