Ämneslärarutbildning år 7-9 ska bli mer flexibel

Bara hälften av de som i dag börjar på utbildningen för lärare i årskurs 7–9 tar sig igenom utbildningen. Även antalet sökande är lågt. Regeringen är oroad över utvecklingen och presenterar därför ett förslag för att få fler att söka till – och ta sig igenom – utbildningen. Större valfrihet för lärarstudenterna och högre krav ska höja statusen är tanken.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]