Nämnaren 2015:4 är nu fritt tillgänglig och fulltextsökbar

Du kan nu läsa alla artiklar i Nämnaren 2015:4 fritt på webben.
Läs artikelsammanfattningarna där du också finner en länk till respektive artikels PDF.
Det går också att fulltextsöka i Nämnaren från 1980 – 2015:4. Även där finns en länk till artikeln där ditt sökord eller fras finns.