Lärare nöjda med Matematiklyftet

Över 35 000 matematiklärare har deltagit i Matematiklyftet som är Skolverkets satsning för att utveckla undervisningen i matematik. Detta motsvarar tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan. Lärare som deltagit har utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

»»» Läs vidare [Skolverket]