På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Avhandling om matematik i förskoleklass utsedd till Skolportens favorit

Att i ett tidigt skede bryta elevers missuppfattningar kring matematik har positiv effekt. Det visar Helena Vennbergs forskning om undervisning i matematik i förskoleklass. Nu har hennes avhandlingen valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Helena Vennberg har följt förskoleklasser där läraren arbetar med det forskningsbaserade undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, TRR.

Läs vidare [MyNewsDesk]

Peer Assisted Learning Strategies and math achievement

Math PALS (Peer Assisted Learning Strategies) is a supplemental program designed to support mathematics learning through structured peer tutoring activities. Student dyads are created by matching students with similar level of math skills. The program also includes initial professional development to support teachers to deliver the intervention.

Källa: Best Evidence in Brief

Läs mer om studien på [Taylor & Francis Online]

Varför har lärare och rektorer så olika uppfattning om arbetsvillkor?

Kenneth Nordgren med flera forskare från Karlstad universitet skrev den nionde augusti på DN-debatt om att rektorer och lärare verkade ”leva i skilda världar”. Kortfattat menar de att deras forskning visar att:

  • Lärarna anser att arbetstiden inte räcker medan rektorerna menar att tid finns.
  • Lärarna saknar tid för samarbete men rektorerna menar att tiden finns.
  • Lärarna menar att de sällan deltar i systematiskt formativt arbete men rektorerna menar att detta sker ofta.

Läs vidare [Skolvärlden]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!