Spännande matematikproblem

Anders Källström, pensionerad universitetslektor från Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet, har sammanställt ett mycket stort antal äldre matematikproblem. Problemen kommer bl a från studentskrivningar och från tidskriften Elementa, som publicerades mellan 1917 och 2004. Under de 86 år Elementa gavs ut publicerades fler än 4000 problem. Problemen är främst avsedda för högskole- och universitetsnivå, men många av dem kan användas på gymnasiet.

Här hittar du länken till Anders webbsida

Katherine Johnson, Nasa matematiker, blev 101 år gammal

Johnson arbetade på Naca, som senare blev Nasa, från 1952 fram till pensioneringen 1986. Därefter spenderade hon tiden med att uppmuntra studenter att läsa vetenskap, teknologi och matematik. Hennes afroamerikanska rötter gjorde, pga rasism och könsdiskriminering, att hon inte blev så erkänd för sitt arbete förrän långt senare då det uppmärksammades i Theodore Melfi’s film Hidden figures, 2017.

Läs vidare [The Guardian]

Ulf Ryberg vid IDPP, Göteborgs universitet, disputerar 13/3

Ulf Ryberg vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession försvarar sin avhandling med titeln Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen.

Datum: 13 mars 2020
Tid: kl. 13:00
Plats: BE 036, hus B, Pedagogen, Göteborgs universitet

Länk till avhandlingen: Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen

Matematiklärare upplever tydliga motsättningar mellan digitala läromedel och textböcker

Digitala läromedel i skolan är tänkta att skapa mer tid för lärarna och individuell kunskapsutveckling för eleverna. Men användandet leder inte automatiskt till förbättringar utan skapar också tydliga motsättningar. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att lärare upplever att digitala läromedel är ostrukturerade, gör elevernas kunskapsutveckling svår att förstå och erbjuder färre sätt att lära sig på.

Läs vidare [Göteborgs universitet]

Doktorandtjänster i matematikens didaktik

Inom ramen för forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum utlyses två till tre doktorander med matematikdidaktisk inriktning. Anställning kan ske på Karlstads universitet eller Högskolan i Halmstad.

Sista ansökningsdag: 2020-03-15

Ytterligare information finns HÄR

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!