På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

PROMYS Europe 2021

PROMYS Europe is designed to encourage mathematically ambitious students who are at least 16 to explore the creative world of mathematics.  Participants tackle fundamental mathematical questions within a richly stimulating and supportive community of fellow first-year students, returning students, undergraduate counsellors, research mentors, faculty, and guest mathematicians.

For 2021, PROMYS Europe is being designed as an online programme capturing many of the key elements of the usual PROMYS Europe experience.

Applications for Counsellors and Returning Students will open on 6 January 2021

Applications for First Year Students will open on 12 January 2021

For more information : www.promys-europe.org

Granskning: Motivation minskar med distansundervisning

I granskningen genomfördes video- eller telefonintervjuer med 225 rektorer och cirka 900 elever under vecka 35–42 hösten 2020. Känslan av ensamhet och minskad motivation växer. Samtidigt efterlyser elever att lärare i högre grad frågar dem hur de mår under pandemin. Skolinspektionens nya granskning konstaterar att distansundervisningen fortfarande innebär en rad utmaningar.
Läs vidare [Skolvärlden]

Så kan mattelärare utnyttja Netflix succéserie

Koordinatsystem, algebra och geometri är några av de avsnitt i matematiken där schack kan vara ett komplement i skolundervisningen. Andreas von Schéele, lärare i matematik och naturkunskap på Brinellgymnasiet i Nässjö, anknyter ofta till spelet på sina lektioner.
– När vi löser ekvationer liknar jag ibland de matematiska processerna med att man flyttar en schackpjäs. I geometrin kan man utgå från att schackbrädet är en kvadrat som består av 64 mindre kvadrater, säger han.
Läs vidare [Läraren]

Högpresterande länder dödar elevers intresse för matematik – särskilt för tjejer

I länder med högst resultat på matematikprov har elever ofta ett lägre intresse för ämnet matematik. En ny studie från MDH visar att den negativa effekten är ännu starkare bland flickor än bland pojkar.
I studien tittade forskare på resultaten från över 500 000 åttondeklassare från 50 länder, vilka deltagit i den internationella undersökningen TIMSS åren 2011 eller 2015. Utöver ett matematikprov svarade eleverna på frågor om sitt intresse för matematiklektionerna. Bland de mest lågpresterande länderna, såsom Oman, Palestina, Sydafrika och Syrien, fann man det högsta intresset för matematik. I dessa länder visade det sig till och med att flickorna var ännu mer intresserade än pojkarna.
Läs vidare [Mälardalens högskola]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!