Culture shapes how we learn to reason?

If you made any plans for next week, congratulations! You’ve demonstrated a key feature of being human: being able to think beyond the here and now – or, think abstractly. But when babies learn different kinds of abstract thought, and how, is still hotly debated by psychologists. Now new research published in the Proceedings of the National Academy of Sciences suggests that cultural environment may play a role.

Läs vidare/Read more [EurekAlert!]

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

Årets andra nummer innehåller fyra artiklar.

Investigating the fit of a model for students’ understanding of fractions in a Norwegian context
Trond Stølen Gustavsen and Olav Gravir Imenes

Authority in students’ peer collaboration in statistics: an empirical study based on inferentialism
Abdel Seidouvy, Ola Helenius and Maike Schindler

Engaging children in mathematical discourse: a kindergarten teacher’s multimodal participation
Svanhild Breive

University students’ general and specific beliefs about infinity, division by zero and denseness of the number line
Kristina Juter

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.
Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.
NOMAD – Aktuellt nummer

Läsa-skriva-räkna-garantin blir verklighet – tar plats i läroplanen

Den 1 juli 2019 börjar reformen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet tidigt får det i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Läs vidare [Regeringen]
Läs även: Nya lagar och regler för skolan träder i kraft [Skolvärlden]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!