Med algoritmerna i advokatens tjänst

Algoritmer var under en lång tid i stort sett endast något som de mer matematiskt intresserade brydde sig om och fascinerades av. Ordet kommer från arabiskan och från den persiske matematikern och astronomen al-Khwarizmi, som levde i Bagdad på 800-talet. Men under andra världskriget förändrades allt när de första elektroniska datamaskinerna togs i bruk. Plötsligt kunde algoritmerna användas och skapa skarpa verktyg.

Läs vidare [Advokaten]

Improving student outcomes in higher education mathematics

Joint statement from the Mathematical Association of America and the Conference Board of the Mathematical Sciences:

The mathematical sciences community has implemented and studied new placement schemes and introductory curricula, together with student support systems, that are showing success at improving student success in postsecondary mathematics. Fully scaling such efforts in ways that expand this success will require further study to understand their critical components, as well as investments in support structures and faculty professional development. We believe that investments in such efforts, through the re-authorization of the HEA, will further the shared goal of improving student outcomes for our diverse student population.

Läs vidare/Read more [PDF]

Digitala lärplattformar förvillar lärarna i betygssättningen

Digitala lärplattformar fungerar bra för information om frånvaro, läxor, prov, schemabrytande aktiviteter, föräldramöten, vilka gympakläder man ska ha mm. Men när det gäller bedömning och betygssättning fungerar de inte alls. De medför att kunskapskravens svårbegripliga formuleringar ersätter de begripliga gensvar som elever behöver. Elever och föräldrar får inte heller den information som skollagen kräver och betygen sätts på fel sätt, skriver betygsexperten Per Måhl.

Läs vidare [Skolporten]

Skolministeriet: Vad är matteångest?

Vad är det med matematikämnet som väcker ångest? Fenomenet matteångest kan ställa till besvär i livet även utanför skolan. Psykologiforskaren Marcus Lindskog har genom att mäta nummersinnet hos väldigt små barn kunnat visa att grunden för matteångest läggs tidigt i livet. Anna Palmer som utbildar förskollärare berättar om hur man jobbar med lärarstudenternas egna negativa känslor inför matte, för att undvika att de förs vidare till barnen.

Läs vidare [Sveriges Radio]

”Skratt, chipsätande och matematikfokus”

På fredag kväll, kl 19–03, äger årets upplaga av mattenatt rum på Dragonskolan.

– Det är helt enkelt ett tillfälle för våra gymnasieelever att mötas runt matematiken under lite annorlunda former. De kombinerar att hänga med varandra i ett trevligt sammanhang och samtidigt förbereda sig för de nationella proven som strax går av stapeln, förklarar Lollo Åhfeldt, lärare på Dragonskolan.

Läs vidare [Västerbottens Kuriren]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!