All you need is maths? The man using equations to find love

They say love is a numbers game. Bobby Seagull – the mathematician who rose to fame as a finalist on University Challenge in 2017 – took them literally. A few years ago, he sat down to try to work out why he had been so unlucky in life. “I was 32 or 33, I was single, I loved maths and science – I thought: ‘Can I use maths and science to help me?’ It was a genuine, earnest attempt.”

Läs vidare/Read more [The Guardian]

Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?

Svensk skola digitaliseras på bred front, men forskningsstödet för att det leder till generella förbättringar är klent. I den här rapporten går Gabriel Heller-Sahlgren igenom vad vi vet om de nya digitala hjälpmedlens betydelse för lärandet och hur förutsättningarna ser ut för att med teknikens hjälp effektivisera undervisningen och sänka kostnaderna i skolan.

Läs vidare [Timbro]

Studie: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas

Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? De fyra forskarna – matematiker, psykologer och samhällsvetare vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier – har byggt matematiska modeller som baseras på nya rön inom moralpsykologin.

Läs vidare [Stockholms universitet]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!