Madif-12. Inbjudan

Madif-12 i Växjö, 14–15 januari 2020

SMDF, Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, anordnar sitt tolfte matematikdidaktiska forskningsseminarium i Växjö.
Temat för seminariet är
Sustainable mathematics education in a digitalized world

Inbjudna föreläsare:
Professor Dame Celia Hoyles, University College London
Professor Paul Drijvers, Freudenthal Institute, Utrecht University and HU University of Applied Sciences Utrecht

Deltagare vid seminariet inbjuds att sända in forskningsrapporter för presentation och diskussion vid seminariet. Mer information nedan.

Inbjudan [pdf]
Call for papers [pdf]

Raising early achievement in math with interactive apps

Improving provision and raising achievement in early math for young children is of national importance. Child-centered apps offer an opportunity to develop strong foundations in learning math as they deliver one-to-one instruction. Reported here is the first pupil-level randomized control trial in the United Kingdom of interactive math apps designed for early years education, with 389 children aged 4–5 years.

Läs vidare/Read more [American Psychological Association]

Matematiken som en väg in i svenska skolan

Matematiken är något gemensamt för människor – oavsett varifrån de kommer. Därför menar Lligo Matson, mattelärare i Umeå, att det är ett bra sätt att skapa en grund för nyanlända elever.

– Matematik är ett annat språk, säger Lligo Matson.

Lligo Matson undervisar i matematik på högstadiet på Renforsskolan i Umeå och har tilldelats Kungliga Vetenskapsakademins pris för sin undervisning.

Läs vidare [Skolvärlden]

Poor implementation of learner-centered practices: A cautionary tale

Many school systems are adopting new curricula in response to more rigorous standards that require higher-order thinking skills. This article presents implementation findings from a randomized, controlled trial of the Cognitive Tutor Geometry curriculum. We found a significant negative effect on student achievement despite the curriculum’s focus on learner-centered learning strategies that have previously been found to improve students’ ability to meet high mathematics standards.

Läs vidare/Read more [Teachers College Record]

Nordisk konferens om vuxnas lärande

Det livslånga lärandet står i fokus för många debatter inom utbildning idag och frågan är hur vi kan se till att alla får möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter mitt i karriären och familjelivet. Detta ska diskuteras i en nordisk konferens i Köpenhamn 13-15 maj, 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning. Konferensen arrangeras av Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) vid Aarhus universitet i Köpenhamn.

Läs vidare [Flexspan]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!