Kryptoskolan

Nämnarens kryptoskola är ett studiematerial i fjorton delar med lärarhandledningar, kommentarer och facit. Kryptoskolan rekommenderas från årskurs 4 till gymnasiet, gärna som extramaterial för elever som behöver extra stimulans.

1. Introduktion
2. Matematik och språk
3. Historik
4. Lärarhandledning
5. Rövarspråket
6. Omkastning
7. Byggmästare
8. Sifferkrypto
9. Morse
10. Caesarkrypto
11. Forcering
12. Krypto utan ÅÄÖ
13. Extra Utmaningar
14. Examensarbete

Fördjupning
Nivån är nu högre. Eleverna kan själva ladda ned avsnitt, därför har dessa avsnitt inte några lärarsidor. Grupparbete och IKT-stöd rekommenderas.

15. Inledning
16. Språkstatistik
17. Caesarkrypto och språkstatistik
18. Engelska och andra språk
19. Dubbelt Caesarkrypto
20. Vigenères krypto
21. Sannolikt ord
22. Enkel substitution (ES-krypto)
23. ES-krypto – fortsättning
24. Språkstatistik – fortsättning
25. Enkel substitution – det allmänna fallet
26. Enkel transposition
27. Examensarbete

Ovanstående 27 kapitel finns även i en samlingspdf (ca 3,5 MB)

Kryptoskolan som skrivits av Stig-Arne Ekhall är skyddat av upphovsrättslagen men får fritt kopieras för användning i undervisning eller för enskilt arbete.