Matematikläger hos Chalmers Tekniska högskola 9-12 februari 2023

Föreningen Ung Vetenskapssport bjuder härmed in till ett matematikläger den 9 – 12 februari 2023 på Chal-
mers Tekniska Högskola i Göteborg.

Lägret är avsett för elever med speciellt intresse för matematik med vilja att utmanas och utvecklas. Lägret
riktar sig främst till gymnasieelever, men högstadieelever som är på gymnasienivå är också tillåtna att del-
ta. Som riktlinje rekommenderas detta läger till elever som redan har eller har potential till att i framtiden
kvalificera sig till finalen i Skolornas matematiktävling, men även övriga intresserade är välkomna.

Läs mer [Ung vetenskapssport]

Unik satsning på begåvade elever i Karlskrona

Extra utmaningar till duktiga matteelever är inget nytt. Men Karlskrona blir först i landet med att bredda satsningen på särkilt begåvade elever till att även omfatta studier i språk och historia.

Satsningen bygger på det så kallade ”Mattegänget”. I sex år har matematikintresserade elever på Karlskronas högstadier träffats en gång i veckan på Ehrensvärdska gymnasiet. Här har de fått extra kluriga uppgifter som sporrat deras intresse.

Nu har ”Mattegänget” inspirerat kommunen till att satsa på fler intressegrupper, inom svenska och historia.

Läs vidare [SVT Nyheter Blekinge]

Forskningsöversikt: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

De huvudsakliga resultaten

Sammantaget visar resultaten från studierna som ingår i översikten att lärare kan bidra till lik­värdiga förutsättningar för elevers lärande genom att:

  • planera utformningen av läxan
  • ta hänsyn till elevers situation i hemmet
  • följa upp läxarbetet i undervisningen.

I översikten lyfter vi fram några viktiga aspekter av hur lärare kan arbeta för likvärdiga förutsättningar inför, under och efter elevers arbete med läxor.

Läs forskningsöversikten: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)

Dags att anmäla sig till Kleindagarna!

Kleindagarna är en kostnadsfri vidareutbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan.

Nu är anmälan öppen igen så säkra din plats redan idag! Ansökningsperioden löper fram till den 20:e november.

Kleindagarna är tre inspirerande dagar vid Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm, där mattelärare tillsammans får utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet. Nu får du återigen chansen att djupdyka i matematikens spännande historia och samtidigt möjligheten att samla på dig färsk kunskap och nya rön inom pedagogik.

Kleindagarna äger nu rum 11-13 januari 2023, samt 16-18 augusti 2023. Passa på att anmäla dig redan nu, och bli en del av morgondagens matematik!

Anmäl dig här [Kleindagarna]

Krönika: Varför kan eleverna ingen matte när de kommer till oss?

Vad håller de på med där nere på högstadiet? Inte kan det vara bråk, procent och potenser i alla fall, skriver matematikläraren Anna Persson.

Det är inte heller helt ovanligt att en högstadielärare undrar varför eleverna inte kan multiplikationstabellen eller algoritmer när de slutar mellanstadiet. Är det inte meningen att man ska ha förstått positionssystemet när man slutar lågstadiet? Man kan också med jämna mellanrum läsa i media att de som undervisar på högskolor och universitet är oroade över studenternas bristande kunskaper i matte när de börjar där.

Läs vidare [Ämnesläraren]