nr 1, 2017

Jenny Svedbros artikel bygger på en uppsats som du finner i sin helhet här.

Elisabet Mellroth arbetar i ett projekt för begåvade barn vars hemsida du finner här. Artikelförfattarens blogg finner du här.

Är du intresserad av att veta mer om SMaL?

Länk till Skolverkets Lärportal.

Länk till Göteborgs stadsmuseum.

Länk till Online Etymology Dictionary.

Geogebra-länkar till artikel av Lingefjärd et al: [1], [2] & [3]

Jorryt van Bommels artikel Räkna med ägg från N 2016:4 har kompletterats med en sida om subtraktion och finns fritt tillgänglig här.

Favoritartiklar
Vilken är din favoritartikel bland Nämnarens 200 första nummer?
Läs om några favoritartiklar >>

 

Strumpor, symboler och strukturer
– algebra i förskolan och i förskoleklassen

Maria Alkhede & Camilla Björklund
Matematik har sedan revideringen av förskolans läroplan varit ett framträdande innehåll i förskolan. Författarna tar algebra som exempel på hur undervisningen iscensätts i förskolan och förskoleklassen och menar att det är viktigt att först närma sig innehållet och fråga sig vad algebra innebär för yngre barn.

Vilse i app-djungeln
– en granskning av appar för multiplikationsundervisning

Jenny Svedbro
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har NCM instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar. Här presenterar en av 2016 års stipendiater sitt arbete.

Alla kan räkna med ägg
Frans Moerlands
Denna artikel som beskriver en matematiklektion i en nederländsk särskola är en uppföljare förra numrets artikel Räkna med ägg. Moerlands reflekterar över didaktiska aspekter då äggkartonger används i gruppen.

Med rätt att utmanas i en skola för alla
Elisabet Mellroth
I Karlstads kommun drivs ett skolutvecklingsprojekt vars mål är att utveckla verksamheten med fokus på att elever med särskild begåvning ska finna mening och ges bättre möjlighet att utveckla sin kunskap.

Sagt & gjort: Talföljder med multilink
Läraren visar en figur byggd av ett fåtal multilinkkuber. Samtala om hur figuren kan växa. Bestäm tillsammans vilket sätt som ska gälla i det fortsatta arbetet då eleverna ska beskriva ökningen genom att bygga allt större figurer och fylla i en tabell.

Inför pi-dagen
Lena Trygg
Efter jullovet drar det snart ihop sig till pi-dagen. Det tog SMaLs lokalavdelningar i Kumla och Askersund fasta på och inbjöd både medlemmar och presumtiva sådana till en inspirationskväll på Stene skola i Åbytorp.

Uppslaget: Möblera en 2:a
Åsa Hildesson Nisén
Att använda det faktum att gymnasieelever snart ska flytta hemifrån och möblera sin första egna lägenhet för att konstruera en matematikuppgift förekommer i läromedel av olika slag. Idag kan eleverna med hjälp av IKT lägga mer energi på det matematiska innehållet, resonemang och kommunikation.

Representationsrutor
Sara Johansson & Andreas Lindahl
Verktyget Representationsrutor som presenteras här utvecklades i samband med att författarna som undervisar på vuxenutbildningen i Falköping genomförde modulen Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärandet. Verktyget är användbart på alla nivåer i skolan för ökad begreppsförståelse och kommunikation.

En värdefull utställning
Ulrica Dahlberg & Lena Trygg
I samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum och NCM har en matematiklektion baserad på utställningen Värdefullt tagits fram och erbjuds nu elever i åk 5–9 i grundskolan och grundsärskolan samt delar av gymnasiet. Här ges några glimtar från utställningen och tillhörande matematiklektion.

Bråk och språk
Christer O. Kiselman & Hania Uscka-Wehlou
De termer och uttryck som används vid räkning med bråk kan för olika språk ha helt olika innebörder. Artikelförfattarna gör här en jämförelse mellan begreppen för några olika språk. Kan språkväxling vara till hjälp för lärande och förståelse? Artikeln anknyter till förra numrets diskussion av språkväxling.

Vi har läst
Madeleine Löwing: Diamant – diagnoser i matematik. Ett kartläggningsmaterial baserat på didaktisk ämnesanalys. Göteborgs universitet, ISBN 9789173468930.
Anna Kaya: Att undervisa nyanlända. Metoder, reflektioner och erfarenheter. Natur och Kultur, ISBN 978912746648

Strövtåg: Bortom vardagen
Lasse Berglund
Som ett komplement till all den matematik som behandlar vardagliga och närliggande räkneproblem från det som brukar kallas verkligheten, och som ofta anropas som den kontext som ska höja matematikintresset i den svenska skolan­, skriver artikelförattaren här några rader från mer avlägsna trakter.

En motorcykels färd kopplad till derivata
Thomas Lingefjärd, Djamshid Farahani & Güner Ahmet
Gymnasieelevers erfarenhet av upplevda hastighetsförändringar ligger till grund för arbete med begreppet derivata. Genom de dynamiska möjligheter som finns i Geogebra kan eleverna följa en motorcykels färd.

Kängurusidorna 201: Geometri – bra för resonemang och problemlösning
Susanne Gennow
Temat för årets första Kängurusida är primtal eftersom det passar på 2017, men här ges även några problem som förf. återkommande använder i sin undervisning.

Problemavdelningen 201: Populära problem från några lärare
Ulrica Dahlberg & Åsa Hildesson Nisén