Nämnaren – aktuellt nummer

2019:1
Omslagsbild av Saara Lehto som ställde ut under konferensen Bridges 2018.

Mäta och utforska tid i förskolan
Marita Lundström
Barn i förskolan utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna

Vi har läst:
Frågor om oändlighet av Kristina Juter
Matematikundervisning i förskolan – Att se världen i ljuset av matematik av Camilla Björklund & Hanna Palmér

Programmera sig till matematik?
Sofia Helgen
En av 2018 års GE-stipendiater märkte att hos såväl lärare som lärarstudenter var programmering ett hett diskussionsämne redan innan förändringen i läroplanen för grundskolan hade genomförts. Det ledde till ett examensarbete där programmeringsappar analyserades. Länk till uppsatsen.

Rika lösningar på rika problem – Felblandad saft
Anna Ida Säfström, Cecilia Kilhamn & Rimma Nyman
I den här artikeln återvänder vi till KLAG-modellen, med ett rikt problem om proportionella samband.

Små barn – stor matematik
Jöran Petersson
Många nyfikna frågor som barn och unga elever ställer har en gång gjort stora filosofer och matematiker kända. Här ges historisk bakgrund till några vanliga frågor om matematik.

Innan polletten trillar ner
Lea-Marie Sittler
I sitt examensarbete undersökte författaren elevers förståelse av begreppen funktion och derivata. Hon sammanfattar här de båda teorier som hennes forskning utgick ifrån och ger några inblickar i forskningsresultatet. Länk till uppsatsen.

Uppslaget: En halv kubikmeter
Här finns en fördjupning om längd- area- och volymskala.

Inbjudan till SMaL:s sommarkurs.

Vad är matematik?
Stefan Buijsman
I artikelserien Mattetalanger förs denna gång ett filosofiskt resonemang om vad matematik är. Författaren tar både Platon och Sherlock Holmes till hjälp för att besvara frågan.

Att bestämma osäkerhet: användning för statistiken –
Bättre osäker än felaktigt tvärsäker!

Jakob Lavröd
För att göra en bästa gissning behöver vi information, men hur uppskattar vi sedan hur osäker gissningen är? Detta diskuteras med utgångspunkt i begrepp som variationsbredd, normalfördelning, standardfel och MOE – Margin of Error.

Bridges 2018 – ett möte mellan konst och matematik 
Calle Flognman
I somras arrangerades konferensen Bridges i Stockholm, en konferens i skärningen mellan matematik och konstarterna. Här ges axplock ur ett rikt, gränsöverskridande program.
Fritt tillgänglig här.

Inbjudan till matematikbiennalen 2020.

Proportionella resonemang – hur undervisar man det?
Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Efter att betydelsen av proportionella resonemang har lyfts i fyra tidigare artiklar diskuterar författarna nu fem aspekter som enligt flera decenniers forskning är kritiska för undervisningen.

Kängurusidan 209 >>

Problemavdelningen 209 >>


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!