Ingrid Carlgren: Vad är nytt i de nya kursplanerna?

Så har nu förslagen till nya kursplaner kommit. Eftersom riktlinjerna för revideringarna varit kända ett bra tag innehåller förslagen inga större överraskningar. Ändå skulle de behöva granskas och analyseras ordentligt. Det gäller inte minst kunskapskraven. Visserligen sägs det att förändringarna handlar om förtydliganden och förenklingar snarare än större förändringar, men det som kallas för förenklingar kan få en del oplanerade konsekvenser av innehållsligt slag.

Läs vidare [Skola och Samhälle]

Study: The importance of early attitudes toward mathematics and science

Given the importance of increasing student participation in science, technology, engineering, and math (STEM), there is a need to understand how factors such as student’s attitudes toward math and science in middle and high school are linked to their later college and career choices. The purpose of this study is to describe heterogeneity in math and science attitudes and how these attitudes change through middle and high school.

Läs vidare/Read more [Teachers College Record]

Kids in poor, urban schools learn just as much as others

Schools serving disadvantaged and minority children teach as much to their students as those serving more advantaged kids, according to a new nationwide study. The results may seem surprising, given that student test scores are normally higher in suburban and wealthier school districts than they are in urban districts serving mostly disadvantaged and minority children.

Läs vidare/Read more [EurekAlert!]

Knepen som gör matteuppgifterna lättare

Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

– Matematikern Paul Halmos hävdade att problemlösning är ”matematikens hjärta”. Och det stämmer att problemlösning har en särställning i matematikundervisningen på gymnasiet, säger avhandlingens författare Eva Fülöp, som också är lärare i matematik på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke.

Läs vidare [forskning.se]

Prisad professor fortsätter leva aktivt liv

Du är bra på att väcka lusten för matematik, ett ämne som för många är förknippat med ångest i skolan?

– Ja, jag blir så ledsen av att höra det. Matematik är ju det mest fantastiska ämne som uppfunnits i världshistorien. Det är ju hemskt att så många som tio procent inte lärt sig att läsa, skriva och räkna när de gått ut nian, det borde man hunnit med att lära sig på den tiden, säger Lars-Erik Persson.

Läs vidare [NSD]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!