Kritiskt tänkande i skolan kräver gedigna ämneskunskaper

Elever som är bra på kritiskt tänkande i ett ämne är inte automatiskt bra på kritiskt tänkande i ett annat ämne visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten motsäger därmed en vanlig uppfattning att kritiskt tänkande är en generell förmåga.

– I studien ser vi att det krävs goda kunskaper i ämnet som helhet för att eleverna ska kunna tänka kritiskt. Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Läs vidare [Uppsala universitet]

Fler behöriga till gymnasiet – Mellerud ligger i topp

Melleruds kommun har vänt de senaste årens svaga siffror och ligger nu i framkant när det gäller elever som går ur skolan med gymnasiebehörighet. I Mellerud har hela 86 procent av eleverna som går ut nian behörighet till gymnasiet.

Läs vidare [Sveriges Radio]

Läs även
Andelen med gymnasiebehörighet stiger och meritvärdet är rekordhögt Andelen som får gymnasiebehörighet är i år 82%. En ökning med 8% jämfört med fjolåret.
Årets medelbetyg, det så kallade meritvärdet, för årskurs 9 hamnar på 233,4 vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år då meritvärdet låg på 229,3. Landskronas elever presterar det historiskt bästa resultatet.

Läs vidare [News Cision]

Mikael Passares stipendium 2018

Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer.
Det delas ut i samband med Kängurutävlingen.

I år har stipendiet tilldelats följande elever.

Markus Swift, Procivitas gymnasium i Malmö

Uno Ström, Gröndalsskolan i Stockholm

Siri Ilveby, Långbroskolan i Älvsjö

Tuva Lundström, Herrängens skola i Älvsjö

Rickard Yousefi, Hagbyskolan i Linköping

Isabelle Sihver, Källängens skola, Lidingö

Christian Ljungberg, Carlssons skola i Stockholm

Fotografier av några av stipendiaterna


Siri tillsammans med sin lärare Kristin


Rickard tillsammans med sin lärare Karin


Isabelle tillsammans med sin lärare Gloria


Christian tillsammans med sin mentor Benita

Dataanalyser behöver inte vara komplexa för att vara värdefulla

Gör enkla dataanalyser som ger stort värde, undvik hajpbegrepp och bygg multidisciplinära team. Det säger Mattias Priebe och Jimmy Renström på Adage.
En typ av modell för att beskriva värde med data och analyser som använts flitigt de senaste åren, bland annat av analysföretaget Gartner, utgår från att ju mer komplex en analys är desto mer värdefull är den.

Läs vidare [Computer Sweden]

Så används Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i Hylte kommun

Linda Bäckman arbetar på lärarenheten för nyanlända i kommunen och har jobbat inom skolans värld sedan 2002, men som utbildad lärare sedan 2008. Hon använder Studiestöd på modersmål till nyanlända elever och Inlästa läromedel till de elever som blir hjälpta av att lyssna på texter.

Jag hade elever med dyslexi i klassen som var i behov av att få texter upplästa, därefter kom det nyanlända till klassen som behövde få texterna upplästa på sitt modersmål för att kunna inkluderas i undervisningen, säger Linda.

Läs vidare [It-pedagogen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!