Using Video to Ease Chronic Math Anxiety

Math anxiety is a persistent challenge for teachers in K-12 classrooms. Brainerd High School in Chattanooga, Tenn., is no exception.
Three 9th-grade algebra teachers at the school—Eunice Peabody, Janelle Menzel, and Alexis Marcelo—have taken several steps to counteract that anxiety, including online assessment, personalized learning, and credit recovery.
Perhaps the core of the group’s approach, though, is a daily video, between 10 and 20 minutes long, that summarizes the contents of the class session and walks students step by step through sample problems.
Läs mer [Education Week]

Svårigheter med Matematiklyftet

När lärare möter nationell kompetensutveckling som Matematiklyftet uppstår både spänningar och osäkerhet. Veronica Sülau efterlyser mer flexibilitet i styrda fortbildningar.

Vad händer när ett nationellt kompetensutvecklingsprogram som Matematiklyftet landar i verkligheten, när tusentals lärare och skolor ska anpassa sig till en centralt styrd utbildningsinsats?

Läs mer [Skolporten]

9 doktorandtjänster fokus förskola

Inom forskarskolan PRECEC_SCS utlyses just nu totalt nio doktorandtjänster fördelade på Göteborgs Universitet, Linnéuniversitetet, Malmö Universitet och Kristianstad Högskola. Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning

Sista ansökningsdag 2020-03-31

Ytterligare information finns HÄR

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!