På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Varför har lärare och rektorer så olika uppfattning om arbetsvillkor?

Kenneth Nordgren med flera forskare från Karlstad universitet skrev den nionde augusti på DN-debatt om att rektorer och lärare verkade ”leva i skilda världar”. Kortfattat menar de att deras forskning visar att:

  • Lärarna anser att arbetstiden inte räcker medan rektorerna menar att tid finns.
  • Lärarna saknar tid för samarbete men rektorerna menar att tiden finns.
  • Lärarna menar att de sällan deltar i systematiskt formativt arbete men rektorerna menar att detta sker ofta.

Läs vidare [Skolvärlden]

To all teachers: World-wide free access to DQME – math problems/worksheets

DQMEan enormous resource of 4650 original, stimulating and motivating maths problems/worksheets/applications developed and written by teachers and tested and retested in schools in 11 countries in 10 languages (including Swedish!) over the six year period of the EU funded DQME Projects I and II.

The materials are classified in topics, age group and language and you can download them and freely use them in your classes immediately!

Most of the materials are copyright but the authors have kindly agreed ALL materials may be used as long as they retain the DQME logo heading to ensure that they are attributed to our project. They should not of course be plagiarized nor used for monetary gain, and to help prevent this we require all users to register their personal details.

Please read carefully our Data Protection Policy you will see first when you enter the webpage below. This guarantees that your personal data will not be divulged to anyone else without your permission, and all data is held in a secure Linux server and in password controlled computers.

How it works:

Enter the webpage https://directorymathsed.net/dqme/

Read the Data Privacy Policy carefully and then click on the Accept button

Click on your country-language flag on the next page with all 11 countries’ flags

Click Register Now and fill in and Submit your details

Click on Material to see the full list of maths problems/worksheets/applications in your language

Use your email address and password to log in again in future.

Kan datorer vara kreativa?

När Googles dator slog stormästaren i brädspelet go för några år sedan bestämde sig matematikern och professorn Marcus du Sautoy vid brittiska Oxford att skriva en bok om AI och kreativitet. Han chockades av att datorn inte bara lärt sig behärska det invecklade spelet – den visade också vägen till nya, överraskande drag som mänskliga spelare kunnat ta efter.

Läs vidare [Forsking & Framsteg]

Betygsutredningen klar: Betyg ska inte sättas utifrån elevernas sämsta prestation

Betygssystemet ska förändras. Ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasiet, ytterligare ett betygssteg införs för underkänt och kompensatorisk betygsättning ska förhindra att elever betygsätts utifrån sin sämsta prestation.

Det är några av betygsutredningens förslag som presenterades den 17e augusti. Regeringens särskilda utredare Jörgen Tholin lade fram förslagen till regeringen från den omfattande betygsutredningen som pågått sedan 2018. Förslagen berör både grundskola, gymnasium, vuxenundervisning och särskolan.

Läs vidare [Läraren]

Läs utredningen [Regeringen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!