27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beviljat sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, varav fyra är knutna till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ett av projekten som beviljats medel är:
Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång
Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Läs vidare [Göteborgs universitet]

OECD: Education at a glance 2018

Aktuell information om utbildningstrender och officiell statistik om länders utbildningssystem finns i en ny rapport från OECD, Education at a glance 2018. Rapporten innehåller data om medlemsländernas utbildningssystem som tillgång till utbildning, investering, forskning, resultat, tillgänglighet, jämställdhet, organisation och kvalitet. Det finns även särskilda rapporter för varje medlemsland, till exempel Sverige.

Läs vidare [Flexspan]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!