Poor implementation of learner-centered practices: A cautionary tale

Many school systems are adopting new curricula in response to more rigorous standards that require higher-order thinking skills. This article presents implementation findings from a randomized, controlled trial of the Cognitive Tutor Geometry curriculum. We found a significant negative effect on student achievement despite the curriculum’s focus on learner-centered learning strategies that have previously been found to improve students’ ability to meet high mathematics standards.

Läs vidare/Read more [Teachers College Record]

Nordisk konferens om vuxnas lärande

Det livslånga lärandet står i fokus för många debatter inom utbildning idag och frågan är hur vi kan se till att alla får möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter mitt i karriären och familjelivet. Detta ska diskuteras i en nordisk konferens i Köpenhamn 13-15 maj, 8th Nordic Conference on Adult Education and Learning. Konferensen arrangeras av Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) vid Aarhus universitet i Köpenhamn.

Läs vidare [Flexspan]

Universitetets läxhjälp lyfte högstadieelevernas betyg

Hösten 2015 startade Lumink Akademin – ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria. Syftet var att ge läxhjälp till ett urval av högstadieelever vid Söderportens skola i stadsdelen Hageby och på så sätt höja betyg och inspirera till vidare studier. Nu har projektet utvärderats av professor Karl Wennberg och Erik Liss vid Linköpings universitet.

Läs vidare [Svt]

Övertro på förskolebarns förmåga att själva ta till sig vetenskapligt innehåll

I förskolan behandlas ofta vetenskapligt innehåll med hjälp av bilder, modeller eller lek vilket ger barnen möjligheter att uppleva, upptäcka, uttrycka och lära med hela kroppen och alla sinnen. Men ofta görs detta utan att barnen får någon förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus. Det visar forskning från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Läs vidare [Göteborgs universitet]

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

Årets första nummer innehåller fyra artiklar.

– Studying concept elements as a way to trace students’ conceptual understanding

– Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

– Literature review of mathematics teaching design for problem solving and reasoning

– Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher time out

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer

Forskning för framtiden

Skolforskningsinstitutet är inne på sitt fjärde år, men ännu är den minsta av de statliga skolmyndigheterna inte allmänt känd bland lärare och skolledare. Sedan mitten av augusti 2018 heter högste chefen Camilo von Greiff.

– En av mina viktigaste uppgifter är att göra oss mer synliga och visa vad vi kan bidra med, i första hand gentemot lärare och förskollärare, säger han.

Läs vidare [Skolporten]

Forskare positiv till utomhuslektioner – men varnar för att romantisera

Att utomhuspedagogik kan vara bra för både inlärningen och motion ifrågasätter inte en forskare i utomhuspedagogik vid högskolan i Jönköping. Men hon varnar också:

– Vi har en tradition av Bullerbyn och Astrid Lindgren-värld. Vi romantiserar allt som är utomhus, ibland kan det vara dumt att gå ut, säger doktorand Maria Hammarsten.

Läs vidare [Södermanlands Nyheter]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!