Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND, Stockholms universitet

Matematiklärares undervisning påverkas av det sammanhang som det är en del av. Att studera lärares arbete i matematikklassrummet, eller lärares enskilda kunskaper kan vara viktigt, men det räcker inte för att förstå vad som möjliggör och begränsar deras undervisning. För att förstå matematikundervisning behöver matematiklärares undervisning studeras tillsammans med de kontexter som de omges av, såsom matematikläromedel och kursplanen i matematik, skriver Anna Pansell.

Läs vidare [Stockholms universitet]

Understanding Mathematics Anxiety

The project investigated individuals’ attitudes towards mathematics because of what could be referred to as a “mathematics crisis” in the UK. Evidence suggests that functional literacy skills amongst working-age adults are steadily increasing but the proportion of adults with functional maths skills equivalent to a GCSE grade C has dropped from 26% in 2003 to only 22% in 2011 (National Numeracy, 2014). This number is strikingly low compared with the 57% who achieved the equivalent in functional literacy skills (National Numeracy, 2014).

Läs rapporten/Read the report [Understanding Mathematics Anxiety, University of Cambridge]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!