På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

MATHMot söker lärare som vill delta i pilotstudie

MATHMot söker matematiklärare i årskurs 3, 4 och/eller 5 som vill delta i pilotstudien för projektet Matematikmotivation i grundskolans tidiga år: En longitudinell undersökning i sex europeiska länder (MathMot) genom att fylla i en onlineenkät. Syftet med MathMot är att studera elevers motivation för matematik i övergången mellan låg- och mellanstadiet.

Många forskningsstudier fokuserar på prestationer i matematik som det centrala målet med matematikundervisning, men MathMot-projektet bygger på ett antagande om att barnens motivation för att lära sig matematik är lika viktig – särskilt i ett längre tidsperspektiv.

För mer information läs Information om MathMotteacher och 8.mathmot brochure final SWEDEN

Till onlineenkäten teachersurvey

Alan Turing på Englands nya £50-sedel

”The design on the reverse of the note celebrates Alan Turing and his pioneering work with computers. It features:

* A mathematical table and formulae from Turing’s seminal 1936 paper “On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem” Proceedings of the London Mathematical Society. This paper is widely recognised as being foundational for computer science.
* The Automatic Computing Engine (ACE) Pilot Machine which was developed at the National Physical Laboratory as the trial model of Turing’s pioneering ACE design. The ACE was one of the first electronic stored-program digital computers.” …

Läs mer [Bank of England]

Matematiska modeller ger bättre fiskproduktion och ökad hälsa

Går det att med hjälp av matematik öka och förbättra produktionen av fisk i Östafrika? Det undersöker forskare vid MDH i samarbete med Makerere University, Kampala i Uganda. Det kan finnas olika mål med att effektivisera produktionen av fisk. I det här fallet syftar forskningen till att se hur man kan få ut så mycket kilomängd fisk som möjligt från dammar och sjöar.

Läs vidare [Mälardalens högskola]

Fuglesang: Matte- och NO-lärare gör jordens skillnad

Vad kan göra barn och unga mer intresserade av naturvetenskap? Mer engagemang från lärarna – och mer sagoläsning. De är några av astronauten Christer Fuglesangs förslag.

Sveriges enda astronaut är numera professor och föreståndare vid Kungliga Tekniska högskolans rymdcenter i Stockholm. Men han är också författare till flera barnböcker, varav den första (Rymdresan) nyligen kom ut som en smart app.

Läs vidare [Läraren]

Generation Ekvation – ny rapport om barn och ungas attityd till kunskap

Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men läser inte frivilligt och den upplevda stressen är oroande hög. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Rapporten ger en ny samlad bild av nationella och internationella undersökningar om barn och ungas attityder till kunskap.

Läs vidare [IVA]

NCM:s och Nämnarens webbplats