OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Elever om distansskola

Distansundervisning innebär större arbetsbörda, mer personligt ansvar och oro över hur man ska visa sina kunskaper. Drygt hälften är av gymnasieelever är nöjda med sin arbetsmiljö men många upplever en ökad stress och ensamhet. Det visar en ny undersökning från Sveriges elevkårer.

Läs vidare [Voister]

Matematikundervisningen i årskurserna 4-6

Skolinspektionen har genomfört en granskning av matematikundervisningen för årskurserna 4–6 i 30 grundskolor. Urvalet har varit slumpmässigt bland de skolor som i årskurs 6 vårterminen 2018 hade under den genomsnittliga betygspoängen i matematik för riket. Under varje verksamhetsbesök genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med elever, lärare och rektor.

Läs vidare [Skolinspektionen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!