Appar för lärande både hjälper och stjälper

Explosionen av digitala lärresurser i skolan kombinerad med den olyckliga idén att det finns ett värde i sig att lära sig på sin platta eller dator sätter Agneta Gulz, professor i kognition vid Lunds universitet, upp en röd flagga för:

– Det finns enorma kvalitetsskillnader i våra digitala hjälpmedel och tyvärr mycket som håller dålig kvalité. Utmaningen ligger i att ge lärarna stärkt kunskap så att de vet varför de använder en viss app och vad det ska leda till för eleverna.

Läs vidare [Lunds universitet]

Från tidigare Aktuellt

[181107]

Välfyllda hyllor lönar sig i längden

En stor internationell studie, med data från 31 länder, visar på långvariga effekter av att växa upp i ett hem med böcker. Tillgång till böcker under uppväxten är en integrerad del av de sociala förutsättningar som främjar den kognitiva kompetensen på lång sikt, skriver forskningsledaren Joanna Sikora vid Australian National University i den vetenskapliga tidskriften Social Science Research.

Läs vidare [Svensk Bokhandel]

Läs även “Growing up in a house full of books is major boost to literacy and numeracy, study finds” [The Guardian]

För första gången arrangerar Mittuniversitetet den årliga matematikfesten

90 matematikintresserade gymnasieelever från hela landet kommer till Sonja Kovalevsky-dagarna på Mittuniversitetet 9-10 november. Det är första gången någonsin som Mittuniversitetet står värd. Sonja Kovalevsky-dagarna (SK-dagarna) riktar sig till gymnasieelever som får se och testa olika praktiska tillämpningar av matematiken; kryptografi, matematik inom banken, och mycket annat.

Läs vidare [Mittuniversitetet]

Inicio på Internetdagarna 2018: Kan digitalisering göra skolan mer betydelsefull i utsatta områden?

Frågan är rubriken för Mark Smiths seminarium på måndagen den 19 november i spåret om Skolans digitalisering och vad det egentligen innebär för eleverna. Vid sidan om sitt arbete som professor och lärare i framtidens IT-produkter på Kungliga tekniska högskolan är han en av grundarna av den ideella organisationen Inicio som verkar för att stärka ungdomars personliga utveckling genom mentorskap och guida dem i olika val av studier och yrken genom praktiska workshops med digital teknik.

Läs vidare [My News Desk]

Användarvillkor – vad tackar vi ja till?

Har du någonsin läst alla användarvillkor som du godkänner för att kunna ladda ner en app eller gå med i ett nätverk? Nästan ingen gör det och om man skulle försöka så handlar det om många sidor med svårtolkat fackspråk. Men i många fall ger vi företaget nästan obegränsad frihet att använda vår data som de vill inklusive rätten att sälja våra uppgifter till externa företag.

Läs vidare [Flexspan]

27 miljoner kronor till praktiknära skolforskning

Skolforskningsinstitutet har beviljat sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning, varav fyra är knutna till Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ett av projekten som beviljats medel är:
Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång
Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Läs vidare [Göteborgs universitet]

OECD: Education at a glance 2018

Aktuell information om utbildningstrender och officiell statistik om länders utbildningssystem finns i en ny rapport från OECD, Education at a glance 2018. Rapporten innehåller data om medlemsländernas utbildningssystem som tillgång till utbildning, investering, forskning, resultat, tillgänglighet, jämställdhet, organisation och kvalitet. Det finns även särskilda rapporter för varje medlemsland, till exempel Sverige.

Läs vidare [Flexspan]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!