På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Hur kan elever lära bättre?

Forskarskolan Käkk, Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum, vänder sig till lärarutbildare med ett ämnesdidaktiskt intresse. De ska genom praktiknära studier utveckla kunskap om hur ämnesinnehåll transformeras och omsätts i undervisningen.

– I slutändan är målet att eleverna ska få en ännu bättre undervisning i skolan genom att utveckla kunskaper om undervisning i både lärarutbildning och klassrum, säger Jorryt van Bommel, docent i matematikens didaktik vid Karlstads universitet och koordinator för forskarskolan.

Läs vidare [Karlstads universitet]

Learning Mathematics Successfully: Raising Self-Efficacy in Students, Teachers, and Parents

Bokrecension: Learning Mathematics Successfully: Raising Self-Efficacy in Students, Teachers, and Parents dives deeply into the theories behind self-efficacy and examines how students, teachers, and parents build on and influence each other. Even though the word “mathematics” is in the title of the book, this is one resource that is highly applicable to other content areas or non-mathematics education courses.
Läs mer [Teachers College Record]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!