Matematikläger hos Chalmers Tekniska högskola 9-12 februari 2023

Föreningen Ung Vetenskapssport bjuder härmed in till ett matematikläger den 9 – 12 februari 2023 på Chal-
mers Tekniska Högskola i Göteborg.

Lägret är avsett för elever med speciellt intresse för matematik med vilja att utmanas och utvecklas. Lägret
riktar sig främst till gymnasieelever, men högstadieelever som är på gymnasienivå är också tillåtna att del-
ta. Som riktlinje rekommenderas detta läger till elever som redan har eller har potential till att i framtiden
kvalificera sig till finalen i Skolornas matematiktävling, men även övriga intresserade är välkomna.

Läs mer [Ung vetenskapssport]

Unik satsning på begåvade elever i Karlskrona

Extra utmaningar till duktiga matteelever är inget nytt. Men Karlskrona blir först i landet med att bredda satsningen på särkilt begåvade elever till att även omfatta studier i språk och historia.

Satsningen bygger på det så kallade ”Mattegänget”. I sex år har matematikintresserade elever på Karlskronas högstadier träffats en gång i veckan på Ehrensvärdska gymnasiet. Här har de fått extra kluriga uppgifter som sporrat deras intresse.

Nu har ”Mattegänget” inspirerat kommunen till att satsa på fler intressegrupper, inom svenska och historia.

Läs vidare [SVT Nyheter Blekinge]

Forskningsöversikt: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

De huvudsakliga resultaten

Sammantaget visar resultaten från studierna som ingår i översikten att lärare kan bidra till lik­värdiga förutsättningar för elevers lärande genom att:

  • planera utformningen av läxan
  • ta hänsyn till elevers situation i hemmet
  • följa upp läxarbetet i undervisningen.

I översikten lyfter vi fram några viktiga aspekter av hur lärare kan arbeta för likvärdiga förutsättningar inför, under och efter elevers arbete med läxor.

Läs forskningsöversikten: Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande | Skolforskningsinstitutet (skolfi.se)

Dags att anmäla sig till Kleindagarna!

Kleindagarna är en kostnadsfri vidareutbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan.

Nu är anmälan öppen igen så säkra din plats redan idag! Ansökningsperioden löper fram till den 20:e november.

Kleindagarna är tre inspirerande dagar vid Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm, där mattelärare tillsammans får utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet. Nu får du återigen chansen att djupdyka i matematikens spännande historia och samtidigt möjligheten att samla på dig färsk kunskap och nya rön inom pedagogik.

Kleindagarna äger nu rum 11-13 januari 2023, samt 16-18 augusti 2023. Passa på att anmäla dig redan nu, och bli en del av morgondagens matematik!

Anmäl dig här [Kleindagarna]

Gästforskarplats på NCM

Sysslar du med skolutveckling eller forskning inom matematikdidaktik i Sverige eller i samarbete med ett svenskt universitet? I så fall är du välkommen att använda dig av gästforskarplatsen på NCM. Vi lånar ut en arbetsplats för kortare perioder. Här finns nätverk och fikarum och en möjlighet att utnyttja vårt välsorterade matematikdidaktiska bibliotek. Här finns dessutom ett gäng trevliga medarbetare att dricka kaffe med. Är du intresserad så kontakta Cecilia Kilhamn: cecilia.kilhamn@ncm.gu.se.

3 november: Ola Helenius

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

3 november
16:00 – 17.30

Ola Helenius

Forskning om barns förmåga att resonera proportionellt presenterar ett dilemma. Å ena sidan finns en tråd som pekar på att proportionella resonemang är svårt och att barn först är mogna att utföra dem framåt tolvårsåldern. Å andra sidan finns en tråd som pekar på att barn redan före skolåldern intuitivt förstår proportioner. Min förklaring till detta dilemma är att det är den typiska multiplikationsundervisningen som skapar svårigheterna genom att introducera multiplikation som upprepad addition istället för att ta barns intuitiva uppfattningar om multiplikativa fenomen som utgångspunkt.

Jag kommer att beskriva principerna för ett alternativt sätt att  lägga upp multiplikationsundervisningen från grunden. I det undervisningsupplägg jag föreslår tas  dessutom ett helhetsgrepp på hela det multiplikativa fältet, vilket också inkluderar division, bråk, förhållanden,  skala, procent och, ja, allt som har med multiplikation att göra.

Anmälan

Tack alla som anmält sig, vi räknar med runt 150 deltagare och väljer då zoom-möte i stället för webinar.

Dagen innan föreläsningen så får du ett nytt mail med en länk till vårt Zoom-möte. (Vi ber om anmälan för att anpassa seminarierna till antingen traditionella möten eller webinar vid många deltagare).

Allmän information om vår seminarieserie finns på ncm.gu.se/seminarier.

Film

NCM:s och Nämnarens webbplats