OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Nytt nummer av NOMAD

Årets andra nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, är här! Detta nummer innehåller fem artiklar.
Trevlig sommar!
önskar redaktionen

Natasja Steen, Matilde Stenhøj Madsen og Tomas Højgaard
Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger
i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review

Paul Andrews
Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations

Kristina Palm Kaplan and Johan Prytz
Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

Ingi Heinesen Højsted
Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency

Uffe Thomas Jankvist and Mogens Niss
Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school

Läs mer på NOMADs webb

Nasas högkvarter döps efter ingenjörspionjären Jackson

Matematikern Jackson rekryterades till Nasas föregångare NACA 1951 och blev senare Nasas första svarta kvinnliga ingenjör och arbetade på den amerikanska rymdstyrelsen fram till 1985.

De sista åren på Nasa arbetade hon för att hjälpa kvinnor och minoriteter att ta sig uppåt inom Nasa och i karriären. Hon hade då enligt Nasa slutat som ingenjör när hon insett att glastaket för kvinnor var regel snarare än undantag inom organisationen.

Läs vidare [Ny Teknik]

Ny bok: Intensivundervisning i matematik

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

I boken beskriver lärare och skolledare hur de organiserar och genomför intensivundervisning för enstaka, eller ett fåtal, elever under en begränsad period.

Läs mer …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!