Lördag den 6:e november och troligen även större delen av söndagen
är våra webbplatser inte tillgängliga pga elarbete i fastigheten.

Matteundervisningen läggs om i stort forskningsprojekt

Över 1 000 lärare testar nya sätt att lära ut matematik på lågstadiet. Men för att lyckas med forskarnas nya undervisningsmodell krävs en bred uppbackning från hela kommunen. Matteläraren Elise Pettersson i Landskrona ser redan nu fina resultat av satsningen. Undervisningsmodellen Tänka, resonera och räkna (TRR F–3) används så här långt i 14 kommuner. Hur många skolor och lärare som medverkar varierar, men gemensamt är att lärarna använder ungefär halva sin arbetstid till modellen.

Läs vidare [Ämnesläraren]

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

NOMAD nr 3-4, 2021 är ett tematisk nummer med tio artiklar.

Camilla Björklund and Anna-Lena Ekdahl
Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions

Inger Eriksson, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman and Sanna Wettergren
Tasks, tools, and mediated actions – promoting collective theoretical work on algebraic expressions

Janne Fauskanger and Raymond Bjuland
Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction

Charlotte Krog Skott, Louise Laursen Falkenberg and Ida Redder Honoré
New mathematics teachers’ learning when participating in induction on mathematics education – a case study of two lower secondary teachers

Pernilla Mårtensson and Anna-Lena Ekdahl
Variation theory and teaching experiences as tools to generate knowledge about teaching and learning mathematics – the case of pre-service teachers

Hanna Palmér and Jorryt van Bommel
Teachers’ participation in practice based research – a methodological retrospect

Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Carina Granberg, Johan Sidenvall and Johan Lithner
Initiating teacher-researcher collaboration to support students’ mathematical problem-solving

Anita Tyskerud
Utvikling av matematikkundervisning – en kommognitiv analyse av rutiner i klasserommet

Mark Hoover and Deborah Loewenberg Ball
Practice-based research on the teaching of mathematics: progress and imperatives for the future

Hamsa Venkat
Practice-based research on mathematics teaching: A developmental turn?

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.
Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer

Teknikåttans frågetävling får nytt tävlingsupplägg

Med nytt upplägg för i år hoppas Teknikåttan inspirera och levandegöra tekniska problem och visa på att matematik och naturvetenskap finns runtomkring oss.

Emma Frisk, Nationell projektledare för Teknikåttan beskriver kortfattat förändringarna så här:

  • Att klassuppgiften som tidigare varit integrerad i tävlingen avskiljs och blir en egen tävling där eleverna utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassuppgiften presenteras i november så att lärare i god tid ska kunna planera att delta i tävlingen under vårterminen. Klassuppgiften kopplar precis som med allt som T8 gör till läroplanen.
  • Vi har ett nytt samarbete med Tekniska museet och vi planerar att hålla vår stora riksfinal hos Tekniska museet 2023.
  • Det som man kanske främst förknippar med Teknikåttan är ju vår kvaltävling, region och rikstävling. Dessa finns kvar som Teknikåttans frågetävling. I kvaltävlingen, som är den del som når flest elever, gör vi en stor förändring då vi just nu håller på att producera en film i vilken tävlingens frågor ställs. Vi hoppas att vi med filmen kan väcka större intresse för teknik, ma, no hos eleverna. Filmen gör nedslag på fyra platser; Tekniska museet, en forskningsanläggning, hos ett företag för att visa på ingenjörsyrkets bredd (i år samarbetar vi med Volvo ce), samt hos ett av våra lärosäten (i år på Linnéuniversitetet där Riksfinalen ska hållas 2022)

Läs vidare [Teknikåttan]

NCM:s och Nämnarens webbplats