På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

”Felaktigt resonemang ligger bakom de flesta dåliga saker i världen”

– Logiken är intressant eftersom den å ena sidan är väldigt grundläggande: den är ett verktyg för att kontrollera giltigheten hos nästan alla argument. Å andra sidan har den många användbara konkreta tillämpningar inom datavetenskap, AI och andra vetenskaper, säger Tjeerd Fokkens, doktorand i logik vid Göteborgs universitet.
Läs vidare [Göteborgs universitet]

X – men sen då?

Vilka möjligheter till tidig algebra erbjuds i svenska kursplanen i matematik och läroböcker i matematik för skolans tidiga år? Det är en av frågorna som Lars Madej undersöker i sin avhandling.
Läs vidare [Skolporten]

Tillväxt – ett egendomligt samhällsmål

Tillväxt är ett flitigt använt begrepp som ofta missbrukas och missförstås. Det finns i stort sett inget samband mellan tillväxt och ökande offentlig välfärd. Fokuset på tillväxt tenderar istället att dölja konkreta och mer viktiga frågor som borde få uppmärksamhet, skriver Lars Ingelstam.
Läs vidare [dagens arena]

Do organizational supports for math instruction improve the quality of beginning teachers’ instruction?

Results suggest little improvement in the instructional quality of mathematics lessons during the first three years of teaching and that most organizational supports, as they are currently delivered, do not appear to help beginning middle school mathematics teachers improve their instructional quality. Using in-depth case studies, we explore the nature of the supports provided and their potential links to teacher improvement.

Läs mer [TCRecord]

16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project

16th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project: Building on the Past to Prepare for the Future.
King’s College, Cambridge University, UK, July 26-31, 2021 (or July 25-30, 2022). King’s College have also reserved the last week in July 2022 if the conference has to be postpone 2021.
The deadline for papers/workshop summaries has been extended to Feb 15, 2021. Please email alan@cdnalma.poznan.pl for further details.
For all UPDATES see https://directorymathsed.net/kings-conference/
Alan Rogerson and Jasia Morska (Conference Organisers)

Digital eftermiddag – Språk, kultur och matematikundervisning

Svenska Kommittén för Matematikutbildning, SKM bjuder in dig som arbetar i grundskolan till en digital eftermiddag kring
Språk, kultur och matematikundervisning.

Innehåll: Eftermiddagen den 26/1 2021 kl 15.30-18 består av två delar.

Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar.

Den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum.

Deltagarna arbetar i grupper med stöd av så kallade lektionspiloter.

Läs mer och anmälan [SKM] (pdf)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!