På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Han har skrivit en spänningsroman om matematik

Martin Ljungqvist har skrivit Rubinstenen, en spänningsroman om matematik, teknik och kryptering. Den är utgiven av förlaget Ekström&Garay.
När ingenjören Martin Ljungqvist läst en bok av Dan Brown och en om matematik fick han idén att skriva en spänningsroman. I dagarna släpptes Rubinkretsen där handlingen kretsar kring matematik, teknik och kryptering.
Läs vidare [Ingenjören]

117 plåtslagarelever tävlar om de sex finalplatserna i ”SM för unga plåtslagare 2021”

Uttagningstävlingarna är tidsbegränsade till 6 timmar effektiv tid. Tävlingsuppgiften utförs i stålplåt med en beläggning av zinkmagnesium. Samtliga momenten ingår i byggnadsplåtslagarens vardag och kräver kunskaper i matematiska beräkningar och materialkännedom samt god problemlösningsförmåga och känsla för hantverket.
Läs vidare [PVF Yrke & utbildning]

Validering av kunskap inom gjutteknik – ett stort steg för svensk kompetensutveckling

För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk gjuteriindustri är arbetet med kompetensutveckling en avgörande faktor. Svenska Gjuteriföreningen har i samarbete med RISE och Yrkesakademin tagit fram en metod för att kunna mäta och validera kunskap inom gjutteknik på individ- och organisationsnivå enligt riktlinjerna för Industri BAS, som utvecklats av Svensk industrivalidering.
Läs vidare [Gjuteriet]

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas är begränsad, särskilt i grundskolans tidigare år. Detta hoppas forskare nu kunna lösa genom att granska hur lärare i olika länder i sin dagliga praktik främjar motivation och lärande i ämnet.
– Matematisk kompetens är viktigt för elevers framgång senare i livet, säger Cecilia Thorsen, ansvarig forskare vid Högskolan Väst.
Läs vidare [Högskolan Väst]

NCM:s och Nämnarens webbplats