Svar och lösningar, sommaren 2022

Vi tackar:

Emil Wingårdh & Cornelius Schlyter, Myrsjöskolan, Nacka
Rishita Ganguly, Gemöskolan, Älmhult
August Zetterberg, Stockholm
Arman Ahmadi, Halmstad
Adam Gajnok, Halmstad
Sara Stelling, Ellen Hedin & Agnes Larsson, Bjärehovskolan, Lomma
Alexandra-Diana Dumitrescu, Annebergsskolan, Malmö
Vilma Rikkinen, Åsa gård skola, Kungsbacka
Lukas Högman & Leo Cho
Flera elever från Peterslundsskolan i Oxelösund
Aliya Bashir Salad, Ferdos Darwazi, Najib Salad, Tabish Walizade, Sulaiman Khan, Walid Bashar Sharafeddin, Sara Niazi, Atiqullah Nazari, Murtaza Tellani, Ferdews Darwazi, Liljeholmens gymnasium, Stockholm, språkintroduktion

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.


Rätt svar: 5 timmar

Rishita Ganguly ger oss följande lösning:

Rätt svar: 21 gäster

Alexandra-Diana Dumitrescu har löst problemet så här:

Rätt svar: 5 fiskar

Mikael Passares stipendium 2022

Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer.
Det delas ut i samband med Kängurutävlingen.

I år har stipendiet tilldelats följande elever.

Alma Gustafsson, Hovslättsskolan i Jönköping. Lärare Anders Elm.

Vilmer Dovärn, Internationella Engelska Skolan i Täby. Lärare Aislinn Rush.

Viggo Rostmark, Jensen grundskola Sickla i Nacka. Lärare Mimmi Wetterholm.

William Olsson, Vadsbogymnasiet i Mariestad. Lärare Fabio Giuliari.

Pinchang ( Alice) Zhu, Bräckeskolan i Göteborg. Lärare Tina Laaksonen.

Fotografier av stipendiaterna och deras lärare/rektorer

Pinchang ( Alice) Zhu och hennes lärare Tina Laaksonen.
William Olsson.

 

Viggo Rostmark.

 

Kängururesultat 2022

Vi publicerar efterhand de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna.

Varför saknas mina bästa elevers resultat?

Vi publicerar endast de data som anges av läraren i Bästa resultat och i kontaktuppgifterna. Vi har tyvärr inga resurser att gå igenom de enskilda elevernas resultat och heller inte pdf-dokument där den ursprungliga formateringen inte har behållits.

Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss med uppgifter enligt nedanstående tabeller.

Tävlingsresultat

Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2 där det är 62 poäng.

Öresundsdagen 3 om grundkurser i matematik på universitet och högskolor

Onsdag den 2:a november 2022 arrangeras «Öresundsdagen 3 om grundkurser i matematik på universitet och högskolor» (Øresundsdagen 3) på Lunds universitet. Konferensen är ett samarbete mellan Matematik NF vid Lunds universitet (LU) og LearnT vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Syftet med konferensen är att ge lärare och andra involverade i den inledande matematikutbildningen på högre nivå ett forum för att diskutera och utväxla erfarenheter om aktuella utmaningar samt dela med sig av «best practices».

Läs mer/anmälan [Lunds universitet]

Månadens problem, sommaren 2022

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_sommaren_22

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av september 2022!Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om, om ni inte vill att ert namn skall publiceras, tala gärna också om, om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag via mail… manadens_problem at ncm.gu.se. (Skriv gärna i rubrikraden vilken månad det gäller, t ex Månadens problem sommaren 2022.)
eller till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Comparing mathematical games

In a recent meta-analysis, Gulsah Kacmaz and Adam K. Dubé analyzed the findings from 26 studies on mathematical games to better understand the types of pedagogical approaches supported in mathematical games, the types of mathematical knowledge emphasized in these games, and the overall effectiveness of different varieties of games.
By Justin Hill, Johns Hopkins University (from Best Evidence in Brief)

Läs mer [ScienceDirect]

NCM:s och Nämnarens webbplats