På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

“In the mind’s eye, a fractal is a way of seeing infinity.”

In a testament to Aldous Huxley’s astute insight that all great truths are obvious truths but not all obvious truths are great truths, the polymathic mathematician Benoit Mandelbrot (November 20, 1924–October 14, 2010) observed in his most famous and most quietly radical sentence that clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor does lightning travel in a straight line.

Läs mer [Brain Pickings]

Svar och lösningar, januari 2021

Vi tackar:

Oscar Lindbäck, Myresjöskolan, Nacka
Gerestaskolan, Härnösand
Sörbyängsskolan, Örebro

som har skickat in svar och lösningar på minst ett av problemen.Rätt svar: 4

Här visar vi två lösningar inskickade av: Sörbyängsskolan i Örebro och Lykke Matilda Fransson, Härnösand
Rätt svar: 2

Här visar vi en lösning från Sörbyängsskolan i Örebro.
Rätt svar: 65

Sörbyängsskolan i Örebro har även löst problem 3.Månadens problem, februari 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_feb_21

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av mars 2021!


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Do organizational supports for math instruction improve the quality of beginning teachers’ instruction?

Results suggest little improvement in the instructional quality of mathematics lessons during the first three years of teaching and that most organizational supports, as they are currently delivered, do not appear to help beginning middle school mathematics teachers improve their instructional quality. Using in-depth case studies, we explore the nature of the supports provided and their potential links to teacher improvement.

Läs mer [TCRecord]

Månadens problem, januari 2021

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Alla_problem_jan_21

Vi publicerar lösningar och kommentarer i mitten av februari 2021!


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Skicka era bidrag …
eller
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Digital eftermiddag – Språk, kultur och matematikundervisning

Svenska Kommittén för Matematikutbildning, SKM bjuder in dig som arbetar i grundskolan till en digital eftermiddag kring
Språk, kultur och matematikundervisning.

Innehåll: Eftermiddagen den 26/1 2021 kl 15.30-18 består av två delar.

Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar.

Den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum.

Deltagarna arbetar i grupper med stöd av så kallade lektionspiloter.

Läs mer och anmälan [SKM] (pdf)

What promotes Chinese students’ math homework motivation?

A recent study investigated whether Chinese students’ motivation for doing math homework was affected by factors related to homework, teacher, and parent. The study recruited 3,018 students in grade 8 from 96 classes from three regions in China. These students on average spent 34.1 minutes on math homework each day, and 76.9% of them did math homework four or more days each week.

Using a survey, the researchers assessed students’ math homework motivation (namely academic, self-regulatory, approval-seeking). They then examined factors related to homework (homework quality, interest, favorability, frequency and time), teachers (feedback quality, feedback quantity, and autonomy support), and parents (content support and autonomy support). The multilevel analysis of the relationships showed that:

The triple cluster of homework characteristics, teacher, and parent support, had at least one variable significantly related to the three math homework motivations of the students.
At the class level, students’ assessment of homework quality and favorability had positive effects on their academic motivation.
Moreover, homework quality, teacher feedback quantity, and teacher autonomy support in a class had positive influences on self-regulatory motivation
Also, teacher’s autonomy support of their classroom had a positive influence on students’ approval seeking motivation at the class level.

The authors concluded that an effective way to promote math homework motivation is to improve homework quality, interest, and favorability, rather than homework time and frequency.

Återgett från nyhetsbrevet Best Evidence in Brief av Robert Slavin.

NCM:s och Nämnarens webbplats