First woman to win prestigious Abel Prize math award

Karen Keskulla Uhlenbeck of the University of Texas at Austin wins one of the world’s most prestigious mathematics awards.
The jury cited Keskulla Uhlenbeck’s “fundamental work in geometric analysis and gauge theory which has dramatically changed the mathematical landscape”. It also praised her as “a strong advocate for gender equality in science and mathematics”.

Read more [The Guardian]

The announcement on the Abel Prize website

About the Abel Prize

Kängurutävlingens rättningsstöd

Kängurutävlingens rättningsstöd

Rättningen av Kängurutävlingen görs enklast med vårt rättningsstöd, ett kalkylblad i MS Excel.
Läraren eller någon annan i skolans personal tex en lärarassistent eller administratör skriver in varje elevs namn, eller något annat som gör att du kan identifiera dina elever och svar i kolumnerna.


När alla kolumner är ifyllda sker rättningen per automatik och du får direkt en resultatsammanställning där du på ett enkelt och överskådligt sett ser klassens och den enskilda elevens resultat i form av ett stapeldiagram och en siffertabell.


Du ser då vilka uppgifter eleverna klarat respektive misslyckats med samt vilka svarsalternativ eleverna valt. Det ger värdefull information för ert fortsatta arbete, speciellt när det gäller problem där många svarat fel. Att lyfta fram och diskutera de problem eleverna funnit svåra är viktigt för elevernas lärande.


I ovanstående diagram ser vi exempelvis att de flesta har svarat C på uppgift 5, där rätt svar är D. Det kan bli en intressant diskussion i klassen.

I kalkylbladet ska du sen redovisa, på särskild plats, namn och poäng på de elever som fått
”Bästa resultat” (se skärmbild 2).

Vi hoppas att underlaget ska göra det enklare att redovisa så att vi kan sammanställa information om lösningsfrekvenser och också få ytterligare information om vilka alternativ eleverna väljer när de svarar fel.

Månadens problem, mars 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Mars_manadens_problem_2019Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Utvecklingsarbete på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever

Mattetalanger NCM kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill
medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten
senast söndag 24 februari 2019. Enkäten besvaras anonymt.

Vänliga hälsningar!
Peter Nyström, NCM     Ingrid Olsson     Bodil Lövgren, SMaL

Svar och lösningar, januari 2019

Vi tackar
Douglas Oredsson, åk 7, Markaryd
Rut Bjurdamm, Arvid Asplund, Stina Lindmark, Ella Lindmark, Billy Lindblom, åk 6, Robertsfors
Klass 7g1, Vasaskolan, Skövde
Lasse Berglund, lärare komvux, Malmö
Davit Tadevosysan och Elias Ihrsèn, Enögla skolan, Enköping
som har skickat in lösningsförslag på minst ett av problemen.

Rätt svar 32

De flesta lösningarna bygger på att man har ritat eller byggt kvadrater enligt anvisningarna.

Vi publicerar Lasses generella lösning:
Ett sätt att lösa problemet, är att räkna antalet brickor i några figurer och då finna att det ökar
med 8 stycken för var figur: 0, 8, 16, 24, 32. Svaret är alltså 32 st brickor. Men vill man övertyga sig om att denna ökning på 8 gäller generellt, kommer här en idé till lösning.
Enligt det givna problemet befinner vi oss vid figur nummer 2 då Jane har lagt 8 stycken brickor runt om. Låt oss inledningsvis kalla denna figur istället för figur 1, och låt an vara antal vita brickor i figur n. Strategin blir att subtrahera bort den röda kvadraten från den totala kvadraten. Kvar blir den sökta vita ramen.

Båda termerna är hela tiden udda tal. Vi fortsätter därför att manipulera dessa uttryck för att få in figurens nummer, dvs indexnumret som ju löper över alla tal, dvs även jämna: 1, 2, 3, 4 …


Rätt svar: 40 meter

Här kommer Douglas lösning

Rätt svar: Siffersumman är 9

Även här väljer vi att publicera Lasses lösningMånadens problem, februari 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda.
Feb_manadens_problem_2019Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.
Mejla era bidrag …
eller skicka till:
Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!