På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Undervisningen i programmering behöver utvecklas och förbättras

Skolans undervisning i programmering är idag oftast begränsad till olika praktiska aktiviteter. Eleverna får experimentera med programmering, men de får ingen generell förståelse av hur tekniska föremål i vår vardag styrs med programmering.
Det visar en ny avhandling som även identifierat vad som krävs för att utveckla undervisning i programmering inom teknikämnet.

Läs mer [IT-pedagogen]
Läs även [Forskning.se]

LUMA 2021 på Zoom

Pandemin sätter fortfarande käppar i LUMA-hjulet och därför är den fysiska konferensen uppskjuten till september 2022.

Däremot kommer en halvdag på Zoom att genomföras torsdag den 11 november kl 13.00-16.00 med fokus på distansundervisning. Mer information om detta tillfälle kommer i slutet av september.

NCM:s och Nämnarens webbplats